Gravitační parametr

Těleso
- [km3s−2]
Slunce 132 712 440 000
Merkur 22 032
Venuše 324 859
Země 398 600
Mars 42 828
Jupiter 126 686 534
Saturn 37 931 187
Uran 5 793 947
Neptun 6 836 529
Pluto 1 001

Gravitační parametr, též standardní gravitační parametr je veličina, udávající měřítko síly gravitační přitažlivosti určitého přirozeného kosmického tělesa. Značí se řeckým písmenem μ.

Velikost gravitačního parametru μ je rovna

,

kde je univerzální gravitační konstanta (G = (6,6742 ± 0,0010)×10−11 m3 kg−1 s−2) a M je hmotnost daného tělesa. Jednotkou μ je m3 s−2.

Ze sledování pohybu malých průvodců (například měsíců) mnohem hmotnějšího centrálního tělesa (jako například planety) lze stanovit hodnotu gravitačního parametru pro centrální těleso mnohem přesněji než z uvedeného vzorce. Za zákonů nebeské mechaniky vyplývá, že gravitační parametr se v případě kruhové dráhy rovná

kde je poloměr dráhy, je oběžná rychlost, je úhlová rychlost a je oběžná doba.

Pro eliptickou dráhu platí

,

kde je velká poloosa dráhy.

Gravitační parametr ZeměEditovat

Hodnota gravitačního parametru pro Zemi, nazývaná též geocentrická gravitační konstanta, je rovna 398 600,441 8 ± 0,000 8 km3s−2.

Související článkyEditovat