Intenzita gravitačního pole

Gravitační síly nezávisí na látkovém prostředí mezi tělesy, ale jsou podmíněny pouze hmotností a vzdáleností těles. Kolem každého tělesa se vytváří gravitační pole bez ohledu na přítomnost jiných těles v okolí. K popisu tohoto pole slouží intenzita gravitačního pole, což je síla, která v daném bodě prostoru působí na těleso jednotkové gravitační hmotnosti umístěné do tohoto bodu.

Intenzita gravitačního pole představuje zrychlení, které je v daném bodě prostoru stejné pro všechna tělesa, bez ohledu na jejich hmotnost.

ZnačeníEditovat

VýpočetEditovat

Podle definice lze intenzitu gravitačního pole vyjádřit vztahem

 ,

kde   je gravitační síla a   je gravitační hmotnost hmotného bodu, na nějž těleso s intenzitou gravitačního pole   působí.

Intenzita gravitačního pole má směr shodný se směrem gravitační síly  .

Z Newtonova gravitačního zákona lze určit intenzitu gravitačního pole hmotného bodu o hmotnosti  . Pokud se v takovém gravitačním poli nachází ve vzdálenosti   od hmotného bodu testovací těleso o hmotnosti  , pak pro velikost intenzity gravitačního pole platí

 

Intenzita tedy nezávisí na hmotnosti testovacího tělesa.

VlastnostiEditovat

Související článkyEditovat