Josef Duda

československý generál, letec

Brigádní generál letectva Josef Duda, CBE (9. srpna 1905 Praha Pohořelec[1]7. prosince 1977 Prostějov) byl československý důstojník, polní pilot-letec, vychovatel čs. leteckého vojenského dorostu, velitel dálkozvědných a stíhacích letek a perutí, účastník II. národního domácího a zahraničního odboje, operační pilot bitvy o Francii a bitvy o Británii, spojenecký a štábní velitel v letech II. světové války a poválečný velitele Vojenského leteckého učiliště v Prostějově (1. 6. 19453. 3. 1948).

Josef Duda
Velitel Vojenského leteckého učiliště v Prostějově v letech 1945–1948
Velitel Vojenského leteckého učiliště v Prostějově v letech 1945–1948
Narození 9. srpna 1905
Praha
Rakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Úmrtí 7. prosince 1977 (ve věku 72 let)
Prostějov
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
Vojenská kariéra
Hodnost Generálmajor (brig. gen. letectva)
Doba služby 1923-1948
Sloužil ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
FrancieFrancie Francie
Spojené královstvíSpojené království Spojené království
Československo Československé státní zřízení v exilu
Složka Československé letectvo (1937-1946)
Cizinecká legie (1939)
Armée de l'air (1939-1940)
Royal Air Force (1940-1945)
Jednotka 3. Escadrille „La Fayette“, Groupe de Chasse II/5
312. československá stíhací peruť RAF
Velel

37. stíhací letka
45. stíhací letka
64. dálkově zvědná letka
cvičná polní peruť III.
polní peruť V/3
Letka "Sioux" Groupe de Chasse II/5 La Fayette

Letka "A" 312. československá stíhací peruť RAF
Války druhá světová válka
Bitvy bitva o Francii
bitva o Británii
Štkpt. let. Josef Duda v Chartres v roce 1939–1940
Wing Commander RAF Josef Duda 1942–1943

Spolu s dalšími důstojníky a spolubojovníky byl po komunistickém puči nejprve zlikvidován vojensky (degradován do hodnosti vojína-úderníka), posléze i občansky (zbavením bytu a převedením do dělnických profesí) a až do své smrti se nedočkal rehabilitace (nastala až v roce 1990 vrácením původní hodnosti plukovníka letectva a jmenováním do hodnosti generálmajora in memoriam).

Pamětní deska genmjr. Josefa Dudy CBE, umístěná na budově Gymnázia Jana Keplera v Praze na Hradčanech
Pamětní deska Josefa Dudy na domě kde žil v ulici Sádky 6 v Prostějově. Desku vytvořila Pavla Kačírková.
Dům v ulici Sádky 6 v Prostějově, kde Josef Duda žil.
Vojáci 533. praporu bezpilotních systémů s novým bojovým praporem

ŽivotEditovat

MládíEditovat

Narodil se ve vlastenecké a sokolské rodině na Pohořelci v Praze IV. (dnes Keplerova 14), své matce Marii, rozené Selixové (1879–1921) a otci, Janu Nepomuku Dudovi (1877–1957), který byl zemským okresním šikovatelem a pozdějším čs. štábním kapitánem. Byl mladší ze tří synů.[1] V letech 19111916 vychodil Obecnou a měšťanskou školu chlapeckou na Hradčanech (dnes Gymnázium Jana Keplera). Po maturitě v roce 1923 na České státní reálce v Novodvorské ulici na Malé Straně (dnes Gymnázium Jana Nerudy), vstoupil dobrovolně do československé armády (23. odvod) a byl zařazen k Pěšímu pluku č. 9 Karla Havlíčka Borovského v Mostě.

Akademická a vojenská studia (kurzy) v ČeskoslovenskuEditovat

1923/25 – studia ve Vojenské akademii v Hranicích na Moravě

1925/26 – Aplikační škola v Učilišti pro dělostřelectvo v Olomouci (písemná pochvala velitele)

1928 – absolvent Kurzu pěchotního dělostřelectva a jezdeckých pozorovatelů z letounu ve Vojenském leteckém učiliště v Chebu (s vynikajícím prospěchem)

1928 – absolvoval Pozorovatelský kurz ve Vojenském leteckém učilišti v Chebu (vydán Zápisník letů č. 1 – celkem jich až do února 1948 je 7)

1928 – přemístěn od 111. děl. pl. k nejprestižnějšímu Leteckému pluku č. 3. „Generála letce M. R. Štefánika“ do Nitry a zařazen k peruti I/3, posléze dán k dispozici k 7. pozorovací letce v Košicích (později v Olomouci)

1929 – působil u 7. pozorovací letky (přejmenována na Detachement letky 7. Let. pl. 3 gen. let. MRŠ a zařazen do sestavy 13. pozorovací letky v Košicích

1929 – převelen do nově vybudovaného Vojenského leteckého učiliště v Prostějově a přijat do 16. Pozorovací školy pro důstojníky z povolání a zařazen do Školní letky 2. leteckého školního oddílu

1930 – absolvent Pozorovací školy (s výtečným hodnocením) a přemístěn k Leteckému pluku 2 „Dr. Edvarda Beneše“ do Olomouce k nově vytvořené 63. zvědné letce s dislokací v Olomouci a Přerově

1932 – absolvoval Fotografický kurz při Vojenském studijním ústavu v Praze (skvělé hodnocení)

1933 – jmenován leteckým technickým pobočníkem u Leteckého pluku 2 v Olomouci

1933 – absolvoval Mechanický kurz pro důstojníky letectva u Zemského leteckého skladu II. v Olomouci

1933 – přemístěn do Vojenského leteckého učiliště v Prostějově a zařazen do Pilotní školy elementární a následně do Pilotní školy pokračovací VLU tamtéž

1933 – zařazen do Pilotní školy stíhací VLU v Chebu (vyslovena pochvala a uznání od Ministerstva národní obrany (MNO) za chladnokrevnost a rozhodnost) a odeslán k 35. stíhací letce k Leteckému pluku 2 do Olomouce

1933/35 – jmenován leteckým instruktorem, pedagogem a vychovatelem Školy leteckého dorostu VLU v Prostějově (za svou činnost kdy vyškolil desítky vynikajících čs. vojenských pilotů obdržel pochvalu velitele VLU)

1935 – odeslán k Leteckému pluku 3 MRŠ do Bratislavy a byl zařazen k 38 stíhací letce s dislokací ve Vajnorech

1936/37 – jmenován zatímním velitelem 64. dálkově zvědné letky Let. pl. 3 MRŠ v Piešťanech

1937 – převzal velení 37. stíhací letky Let. pl. 3 ve Vajnorech

1937/38 – nastoupil a působil jako instruktor do Pilotní školy v Nitře, dále jako velitel do Pilotní a výcvikové školy v Piešťanech a ve Výcvikovém středisku ve Spišské Nové Vsi

1937/39 – jmenován velitelem stíhací letky 45  Let. pl. 3 MRŠ v Piešťanech a ve Spišské Nové Vsi

1938/39 – za branné hotovosti státu a v období mnichovské krize převzal velení stíhací polní letky 45, stal se velitelem cvičné perutě III. v Piešťanech a velitelem polní perutě V/3 s dislokací ve Spišské Nové Vsi. Dvacetiletou leteckou bilanci uzavřel v Zápisníku letů č. 4 těmito údaji: létal na 38 typech letounů, a vykonal 4700 letů v délce trvání 1240 hodin

1939 – po okupaci českých zemí zahájil ještě na Slovensku přípravu na odbojovou činnost, po návratu do protektorátu pokračoval v ilegalitě v Praze (spolu s celou rodinou) do přechodu polských hranic

1945 – v Londýně navržen na Řád britského impéria (udělen 1947) a na Československý Řád bílého lva (udělen 2002)

1945 – jmenován od 1. 6. zatímním velitelem Vojenského leteckého učiliště v Prostějově

1945 – jmenován předsedou Hanáckého aeroklubu generála letce Aloise Vicherka v Prostějově, stal se potvrzeným velitelem VLU, velitelem letišť Prostějov-Stichovice I. a II., Olomouc a posádkovým velitelem města Prostějov

1947 – vyslán MNO do I. turnusu pro vybrané generály a plukovníky a zároveň definitivně ustanoven velitelem VLU v Prostějově a posádky města – vyřazoval první poválečné čs. vojenské piloty-letce a byl před jmenováním do hodnosti brigádního generála letectva

1948 – po komunistickém puči patřil již 27. 2. mezi první zlikvidované velitele čs. branné moci

19491965 – po degradaci vojenské, nastala i degradace lidská a existenciální – stal se dělníkem, posléze až do roku 1965 řidičem n. p. Železárny Prostějov

PolskoEditovat

1939 – překročení protektorátních hranic 8. 6. (skupina pod Dudovým vedením v sestavě: npor. let. Josef Hudec, por. let. Stanislav Fejfar, a čet. let. Otto Hrubý) – směr Krakov, kde na tamním čs. konzulárním středisku obdržel č. 253 v zahraničním odboji a zavázal se k pětileté službě ve francouzské Cizinecké legii; stal se velitelem II. lodního 140členného vojenského transportu směřujícího z Gdyně do Boulogne sur Mer.

FrancieEditovat

1939 – v Paříži se stal z rozhodnutí Československé vojenské správy koordinátorem v rozdělování čs. letců, kteří dopluli v dalších transportech do Francie

1939 – do zahraniční vojenské služby byl odveden v Paříži 2. října 1939; v září obdržel hodnost Lieutenant-Pilote a byl převeden pod patronaci francouzského letectva (L´Armée de l'Air) a přemístěn do Ústředního stíhacího výcvikového střediska č. 6 v Chartres, kde připravoval podmínky pro přijetí čs. letců a jejich přeškolování na americké a francouzské letouny

1940 – v květnu povýšen do hodnosti Le Capitaine-Pilote a podnikal výcvik na amerických strojích Curtiss Hawk H.75C.1

1940 – začala letecká bitva o Francii18. 5. obdržel rozkaz k okamžitému přesunutí na frontovou linii do prostoru Toul-Croix de Metz, kam byl vtělen k legendární 3. Escadrille „La Fayette“ do polní peruti Groupe de Chasse II/5, v jejíž české části velel letce Siouxů. V průběhu bojů sestřelil dva a půl nepřátelského letounu (Dornier-Do-215, Heinkel He-111 a Henschel H126) na strojích C.H. 75 č. 63, 140 a 284). Po kapitulaci Francie, odletěl s perutí do Severní Afriky, kde přistál na polním letišti Saint-Denis du Sig u Oranu. Nastala anabáze přesunu z Oranu, Alžíru do Casablancy, odkud následoval přesun do Gibraltaru. Československou a francouzskou leteckou bilanci uzavřel Zápisník letů s pozoruhodnou bilancí: vykonal 4842 letů v době trvání 1319 hodin 15 minut

1940 – z Gibraltaru se 21. července vydalo 20. lodních konvojů směrem k břehům Velké Británie

Velká BritánieEditovat

1940 – začala letecká bitva o Británii – 4.–5. srpna vylodění v Cardiffu a přemístění do karanténního pobytu v Cholmondeley Park u Chesteru, odkud do Československého depa v Cosfordu, kde byl 17. 8. přijat do Dobrovolnické zálohy RAF (Royal Air Force Voluntary Reserve)

1940 – Pilot Office P/O (podporučík) – v RAF veden pod č. 83224 [2]

1940 – přemístěn na leteckou bázi RAF v Duxfordu, kde se zformovala a ustanovila 29. 8. elitní sestava čs. letců do – 312. čs. stíhací perutě (Noth 312 (Czech) Fighter Squadron) RAF, která v B. of B. hájila vzdušný prostor nad přístavem Liverpool

1940 – povýšen do hodnosti Flight Lieutenant (kapitán) a stal se velitelem letky A, je úředně veden jako Battle of Britain Fighter Pilot a jeho jméno je uvedeno v londýnském i pražském památníku letců RAF a ve všech oficiálních dokumentech vztahujících se k B. of B.

1940/41 – po ukončení operační činnosti se stal zalétávacím pilotem a instruktorem v druhosledových jednotkách RAF

1941 – absolvoval speciální kurz ve Spojovací škole (Signal Schoul 2, SS of Jatesbury (s vynikajícím prospěchem) a jmenován do čs. hodnosti majora letectva

1941/42 – přiznána britská hodnost Squadron Leader (major), odeslán na Inspektorát čs. letectva do Londýna (výcvikový referent, posléze přednosta III. (studijního) oddělení, v červnu 1942 přebíral v britské hodnosti Wing Commander (podplukovník) systematizované místo velitele Československé náhradní a výcvikové letecké jednotky (Czechoslovak Depot) v St. Athanu ve Walesu (za uvedené zásluhy o rozkvět čs. letectva vyslovena pochvala inspektora čs. letectva)

1943/44 – přiznána britská hodnost Group Captain (plukovník) – ustanoven styčným důstojníkem mezi Velitelstvím vzdušné obrany HQFC RAF a mezi Čs. inspektorátem a také určen velitelem Čs. studijní skupiny složené z nejzkušenějších specialistů a letců; zároveň se spolupodílel na všech významných operacích anglo-amerických vzdušných a pozemních sil v hlavním štábu Overlordu generála Dwighta D. Einsenhowera a velitele spojeneckých vzdušných sil Air Chief Marshal sira Traforda Leigh-Malloryho, KCB, GCMG, DSO, které významným způsobem rozhodly o ukončení II. světové války v Evropě. Jmenován do čs. hodnosti podplukovníka letectva – za svou práci obdržel z nejvyšších míst jak spojenecká, tak československá uznání a pochvaly

1945 – návrat do vlasti dne 18. 5. s prvním sledem čs. politiků a vojenských činitelů

PovýšeníEditovat

1923vojín s prezentací a přidělením k 1. náhradní rotě

1923 – nadpočetný frekventant s přidělením do Vojenské akademie v Hranicích na Moravě

1923/24vojenský akademik s přidělením v I. ročníku do oddílu dělostřelectva k 1 náhradní rotě, posléze přemístěn k 1. polní rotě;  ve II. ročníku přiřazen do 2. baterie VA

1925poručík dělostřelectva vyřazený z VA

1925poručík dělostřelectva přemístěn ke 2. baterii 111. dělostřeleckého pluku v Košicích

1925/26  – poručík dělostřelectva u 107. dělostřeleckého pluku v Olomouci

1926/28poručík dělostřelectva u 111. dělostřeleckého pluku v Košicích

1928 – jmenován MNO po úspěšných leteckých zkouškách – dělostřeleckým pozorovatelem-letcem v Nitře, Košicích a Olomouci

1929 – nadporučíkem dělostřeleckým pozorovatelem-letcem

1931 – jmenován MNO polním pozorovatelem-letcem u Leteckého pluku 2 v Olomouci

1933 – jmenován MNO pilotem-letcem ve VLU  v Prostějově

1934 – jmenován MNO polním pilotem-letcem

1935kapitán polní pilot-letec (nejmladší čs. důstojník letectva) u Leteckého pluku 3 na Slovensku

1938štábní kapitán polní pilot-letec

1941major letectva

1943podplukovník letectva

1945plukovník letectva a velitel VLU v Prostějově

1948 – odstaven ze všech armádních funkcí

1949 – degradován do hodnosti vojín-úderník

1990 – vrácena hodnost plukovníka

1990generálmajor letectva in memoriam

Řády, vyznamenání a odznaky (výběr)Editovat

1931 udělen Odznak čs. polního pozorovatele-letce
1934 udělen Odznak čs. polního pilota-letce
1940   Československý válečný kříž 1939
1944   Československá vojenská pamětní medaile čs. armády v zahraničí (se štítky Francie a Velká Británie)
1944   Československá medaile za zásluhy, I. stupně
1946   Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
2002   Český Řád bílého lva komturské třídy – udělen in memoriam
2020   Český Kříž obrany státu – udělen in memoriam
1939 Odznak francouzské Cizinecké legie
1940 Odznak francouzského polního pilota-letce
1940 Odznak francouzské perutě II/5 „La Fayette“, escadrille „Sioux“
1940   Francouzský válečný kříž 1939 (s dvěma armádními citacemi)
1940 Odznak britského pilota-letce RAF
1945   Hvězda 1939–1945 (se štítkem Battle of Britain)
1945   Medaile Za obranu 1939–1940
1945   Válečná medaile 1939–1945
1947   Řád britského impéria komturského stupně C.B.E.
1944 Odznak polského pilota-letce
1947   Jugoslávský Řád Za zásluhy o národ II. třídy

Posmrtné poctyEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. a b Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 99, obraz 374
 2. Vojenský ústřední archiv, Letecká karta: Duda Josef
 3. 533. prapor bezpilotních systémů [2020- ] : Průzkumné prapory. https://www.valka.cz [online]. [cit. 2020-07-02]. Dostupné online. (česky) 

LiteraturaEditovat

Archivní zdroje (výběr):

 • VHÚ AČ a VHA AČ Praha
 • Centralne Archiwum Wojskowe, Warszawa-Rembertów
 • Ambassade de France en Republique Tchéque-Mission Militare, Prague
 • Ambassadora de la République Socialiste Fédérative de Yugoslavie, Prague,
 • Ministére de la Défence-Cabinet du Ministre, Sous-Direction des Bureaux du Cabinet Bureau des Decorations, Paris
 • Service Historique de L´Armée de l'Air France (SHAA), Vincennes, Archives
 • Aviation Records RAF Museum Hendon, London
 • Office of the Defence Attaché British Embassy of Prague, Office of the Air Attaché RAF British Embassy of Prague,
 • Public Record Office, Kew, Richmond, The Royal Air Forces Association, London

Česká a zahraniční literatura (výběr)

 • Biografický slovník českých zemí (Dot-DVO) – heslo: Duda, Josef, s. 414, Historický ústav ČSAV, Libri Praha 2011 ISBN 80-7277-214-7
 • Československý biografický slovník – heslo: Duda, Josef, s. 121, Encyklopedický institut ČSAV, Academia, Praha 1992 ISBN 80-200-0443-2
 • Duda, Josef – Duda, Zbyněk M.: Válečná ohlédnutí, Naše vojsko, Praha 1995 ISBN 80-206-0475-8
 • Duda, Zbyněk M.: Velitel stíhacího letectva – Životní osudy G/Cpt. RAF, brig. gen. let. Josefa Dudy, CBE, Naše vojsko, Praha 2005 ISBN 80-206-0425-1
 • Duda, Zbyněk M.: Sborový generál Ing. Alois Vicherek, Svět křídel, Cheb 2010 ISBN 978-80-86808-86-4
 • Duda, Zbyněk M.: Kronika osobností: Alois Vašátko a jeho dva kmenoví fotografové (věnováno 105. výročí genmjr. Josefa Dudy, CBE), Historický kaleidoskop č. 2/2010, Praha 2010 ISSN 1802-1409
 • Duda, Zbyněk M.: Legendy československého letectví, Netopejr, Praha 2011 ISBN 978-80-87044-42-1
 • Duda, Zbyněk M.: Historie staropražské rodiny, Historický kaleidoskop č. 1/2016, Praha 2016 ISSN 2464-7616
 • Gisclon, Jean: Chasseursau groupe L'escadrille „La Faytte“ II/5, France-Empire, Paris 1994 OCLC 417446735
 • ICARE No 131: La Bataille de France Les Tchéques 1939–1940, Revue de l'aviation francaise, Volume YV., edit.par le Syndicat Nacional des Pilotes de Ligne, France, Paris 1989 OCLC 907786037
 • Tessier, Roland: Carnets de Patrouilles 1939–1940, edit. Baudineére, Paris 1941 OCLC 1066778630
 • Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století (I. díl – A–J) – heslo: Duda, Josef, s. 264, Paseka, Praha 1999 ISBN 80-7185-245-7
 • Váňa, Josef – Sigmund, John – Madior, Emil: Příslušníci československého letectva v RAF – heslo: Duda, Josef, s. 31, 158, 169, 191, 213, MNO-Avis, Praha 1999 ISBN 80-86049-58-2
 • Wynn, Kenneth G.: Men of the Battle of Britain-60th – The Pilots and Aicrew from throughout the British Empire and her Allies who flew with the RAF Fighter Command, between July 10th and October 31 1940 – heslo: Duda, Josef, C.B.E. s. 142, Anniversary Edition CCB Associates RAF,W.E. Baxter Ltd. East Sussex, England 1999 ISBN 094-78-9325-3

Externí odkazyEditovat