Ozbrojené síly

státem financovaný ozbrojený sbor

Ozbrojené síly je soubor vojenských sborů státu, jejichž součástí jsou ozbrojené jednotky, které mají za úkol podílet se na obraně státu.

Mezi ozbrojené síly se zpravidla zahrnuje:

Pozemní vojsko, vzdušné síly a válečné námořnictvo někdy mají i jednotné velení, leč není tomu tak vždy.[zdroj⁠?] U států, kde loďstvo hraje významnou úlohu, může být válečné námořnictvo organizováno zcela odděleně od pozemních vojsk. U vzdušných sil tomu nebývá zvykem.[zdroj⁠?]

Domobrana je obvykle organizace dobrovolníků. Její status je v různých zemích různý (existuje-li v nich vůbec). Někde je brána jako součást armády s určitou mírou samosprávy a jakási záloha, někde jako zcela samostatná organizace s vlastní strukturou a velením. Často je koncipována jako lokální obranná síla, směrovaná a cvičená k obraně především rodného kraje (města). V čele ozbrojených sil stojí vrchní velitel.

Externí odkazy

editovat