Domobrana

ozbrojené síly sestavené z neprofesionálů

Domobrana neboli rezervní armáda (armáda rezervistů-záložníků), anglicky militia, německy Landsturm, zastarale landšturm (příslušník landšturmák), je vojenský termín, označující součást vojska (armády) povolávanou do zbroje pouze v době války. Dnes je označována jako záloha ozbrojených sil.

Reliéf bitvy u Lexingtonu

Za Rakouska-Uherska se domobrana skládala z mužů ve věku 19–42 let, rozdělených do 24 tříd od nejmladších po nejstarší.

Pojem domobrana současně může v českém kontextu označovat také odlišný útvar dobrovolnicky organizovaných jednotek stojících zcela mimo armádní struktury – v tomto smyslu můžeme hovořit o dobrovolnické domobraně či o tzv. sousedské hlídce.

Česká republika editovat

Na základě zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, podléhá branné povinnosti každý občan ve věku 18–60 let, de facto pouze muži, neboť ženy nepodléhají služební povinnosti.[zdroj?] Funkci domobrany v současnosti vykonává Aktivní záloha ozbrojených sil České republiky.

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat