Major

vojenská hodnost
Další významy jsou uvedeny na stránce Major (rozcestník).

Major je vojenská hodnost odpovídající hodnosti OF-3 podle Hodnostního kódování NATO. V Armádě České republiky je nejbližší nižší hodností kapitán a nejbližší vyšší podplukovník. Kromě armády je tato hodnost používána i u dalších hierarchicky organizovaných složek, například policie, nebo hasičů. Armádní označení je jedna zlatá pěticípá hvězda s postranní tzv. kolejničkou (jeden proužek zlaté barvy).

Při nalodění pozemního vojska se všichni pozemní velitelé v hodnosti kapitána dočasně povyšují na majory, aby nedocházelo ke kolizím terminologie s hodností kapitána plavidla.

Hodnost se vyskytovala i v Československých bezpečnostních sborech. V Čs. četnictvu to byla čtvrtá nejvyšší hodnost (vyšší byl podplukovník, nižší štábní kapitán). Označení v četnictvu byly dvě zlaté pěticípé hvězdy se zlatým olemováním výložky. Ve Sboru uniformované stráže bezpečnosti to byla od roku 1938 třetí nejvyšší hodnost.

ARMÁDA České republiky Vzdušné síly AČR
1993 - do teď polní uniforma
POLICIE ČSFR POLICIE České republiky
1990 - 1992 1993 - 2015 2015 - do teď
Hasičský záchranný sbor ČR Celní správa ČR Vězeňská služba ČR

Externí odkazy

editovat