Štábní kapitán

vojenská hodnost

Štábní kapitán je vojenská hodnost, která neodpovídá Hodnostnímu kódování NATO. V Československé armádě byla nejbližší nižší hodností kapitán a nejbližší vyšší major. Kromě armády byla tato hodnost používána i u dalších hierarchicky organizovaných složek, například Sboru uniformované stráže bezpečnosti, nebo četnictva. Armádní označení je jedna zlatá pěticípá hvězda se zlatým olemováním výložky. Ve Sboru uniformované stráže bezpečnosti to byla od roku 1938 čtvrtá nejvyšší hodnost.

Hodnostní označení Štábní kapitán Čs. Armády

Štáb (něm. der Stab, tyč, opora, podpora) je organizační útvar, orgán či administrativní jednotka, jež usnadňuje řízení činnosti větších skupin osob. Ve vojenské praxi, kde se tento termín používá nejčastěji, se jedná o skupinu osob, která je nápomocná veliteli při velení jemu podřízené vojenské jednotce.[zdroj⁠?]

Štábní = vyšší[zdroj⁠?]