Poručík je základní důstojnická hodnost policií, armád i hasičských sborů po celém světě.

Hodnostní označení poručíka (OF1b) České armády

Por. je zkratka pro aktivního poručíka a Por.v.v. je zkratka hodnosti poručíka ve výslužbě. Často existuje v několika formách, v české policii jako poručík, podporučík a nadporučík, v české armádě a armádě slovenské se nepoužívá verze pod- a v armádě americké je stupeň poručické hodnosti vyjádřen pořadovou číslovkou (Second nebo First Lieutenant).

V české armádě je nejbližší hodností nadporučík, nižší hodnost podporučík byla od 1. ledna 2011 zrušena. Poručík patří mezi nižší důstojníky stejně, jako např. kapitán. Hodnostní označení tvoří dvě trojcípé zlaté hvězdy.

Ekvivalentní hodnost v zahraničí

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat