Dělník

osoba, která pracuje
Tento článek je o lidské profesi. O soše Miroslav J. Černého pojednává článek Dělník (Miroslav J. Černý).

Dělník je označení námezdně pracujícího člověka, vykonávajícího převážně fyzicky namáhavou práci. Od živnostníka jej odlišuje především závislost na zaměstnavateli a mentální pocit nesamostatnosti.[1] Jedná se o obecné označení, které může být specifikováno přívlastkem podle druhu činnosti: např. textilní (textilák), přadelní (přadlák), lesní, stavební či hutní dělník. Podle míry vzdělanosti, resp.vyučení lze dělníky rozdělit na kvalifikované a nekvalifikované (pomocné). Společenská skupina dělníků se označuje jako dělnictvo nebo dělnická třída (ať už v Marxově, nebo Weberově pojetí).

Dělník ve Vítkovických železárnách okolo roku 1900

Integrační a dezintegrační faktory dělnictva

editovat

Sociální vrstva označovaná jako dělnictvo se rodila v postupném procesu, v němž se utvářelo vědomí společných zájmů a identity dělníků. Homogenizace dělnictva spočívala především v proměně tovaryše v dělníka v důsledku přechodu od cechovní k tovární výrobě, dále se ovšem musely překonat partikulární identity dělníků v jednotlivých výrobních odvětvích[p 1] a v neposlední řadě míru stmelení dělnictva určovaly také rozdíly mezi dělníky v rámci jednoho odvětví (kvalifikovaní vs. nekvalifikovaní dělníci, mistři vs. nádeníci). Naopak integračně působily zejména společné prožitky z práce jako sdílení těžké fyzické práce, šikany, zážitek těžkého úrazu či smrti spolupracovníka nebo třeba stávky.[2]

Poznámky

editovat
  1. Identita přadláků, tkalců, huťařů, horníků apod.

Reference

editovat
  1. FASORA, Lukáš. Dělník a měšťan : Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870–1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. ISBN 978-80-7325-233-5. S. 10 a 17. 
  2. Fasora, Dělník a měšťan, s. 35–37.

Literatura

editovat
  • Albín Bráf: Články o dělnické otázce, nákladem vlastním, Praha 1893
  • Antonín Robek: Společenský a rodinný život pražských dělníků v první polovině devatenáctého století, Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha 1975
  • Antonín Robek, Mirjam Moravcová, Jarmila Šťastná: Stará dělnická Praha – život a kultura pražských dělníků 1848-1939, Academia, Praha 1981
  • Stanislav Knob, Tomáš Rucki a kolektiv: Problematika dělnictva v 19. a 20. století I., Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ostrava 2011, ISBN 978-80-7368-970-4

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat