Dělnická třída

Karikatura třídní společnosti. Dělnická třída zcela dole nese na svých zádech „vykořisťovatelské třídy“.

Dělnická třída je sociologický a ideologický pojem označující námezdní pracující s výjimkou nejlépe placených profesionálů a manažerů. Marxismus termín používá jako synonymum slova proletariát.

Dělnická třída začala vznikat zhruba v polovině 16. Století prostřednictvím vyvlastnění drobných rolníků a řemeslníků. Díky těmto a dalším sociálním skupinám se také dělnická třída neustále doplňovala. Protipól dělnické třídy tvoří takzvaná buržoasie. [1]

ReferenceEditovat

  1. ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Třída dělnická - Sociologická encyklopedie [online]. Sociologický ústav Akademie věd České republiky [cit. 2020-06-24]. Dostupné online. (čeština)