Karikatura třídní společnosti. Dělnická třída zcela dole nese na svých zádech „vykořisťovatelské třídy“.

Dělnická třída je sociologický a ideologický pojem označující námezdní pracující s výjimkou nejlépe placených profesionálů a manažerů. Marxismus termín používá jako synonymum slova proletariát.