Československý válečný kříž 1939

československé vyznamenání

Československý válečný kříž 1939 je československé vojenské vyznamenání, které bylo udělováno za účast v boji, který byl zahájen v roce 1939 a za prokázání vynikajícího činu v nebezpečí života nebo za obětování života.

Československý válečný kříž 1939
Československý válečný kříž 1939 – líc a rub
Československý válečný kříž 1939 – líc a rub
Základní informace
Země původuČeskoslovensko

Zřízení editovat

Zřízeno bylo nařízením vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940 č. 4/1941 Úř. věst. čsl. Po 2. světové válce byla platnost následně potvrzena vyhláškou ministra vnitra č. 41/1946 Sb., ze dne 26. ledna 1946 o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939.

Podmínky udělení editovat

Zřízen byl Na památku boje za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení. Udělen mohl být československým občanům ve vlasti i příslušníkům československé armády v zahraničí i jednotkám této armády. Dále mohl být udělen příslušníkům spojeneckých armád i jednotkám těchto armád, které se zúčastnily boje zahájeného v roce 1939. Podmínkou bylo prokázání vynikajícího a úspěšného činu výkonného či velitelského, při němž byli vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.

Stanovy vyznamenání editovat

Vyznamenání uděloval prezident republiky, který k jeho udělení mohl zmocnit i ministra obrany či velitele vojska. Bylo udělován doživotně. V případě úmrtí nositele zůstává vyznamenání na památku rodině či pozůstalým, nesmí však být nošeno nikým, kdo jím nebyl vyznamenán. Součástí vyznamenání je diplom opravňující k nošení. In natura bylo uděleno pouze jednou, opakované udělení se označovalo bronzovými snítkami na stužce.

Stanovy řádu byly 18. ledna 1949 pozměněny a to vládním nařízením č. 30/1949 Sb., jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních.

Stužky
 
Stužka prvonositele
 
Stužka dvojnásobného nositele
 
Stužka trojnásobného nositele
 
Stužka čtyřnásobného nositele
 
Stužka pětinásobného nositele

Popis vyznamenání editovat

Jedná se o stejnoramenný kříž zakončený hroty se zkříženými meči mezi rameny. Na lícové straně se nachází státní znak, na rubové straně zemské znaky Čech, Slovenska, Moravy, Slezska a Podkarpatské Rusi. Uprostřed se nachází rozložený letopočet 1939. Stuha má úzké svislé červené, modré a bílé proužky. Na stužce se mohou nacházet bronzové snítky značící opakované udělení.

Vyznamenání existuje v několika variantách lišících se v drobnostech.

Významní nositelé editovat

 
8. března 1946 byl Kříž udělen Miladě Horákové

Externí odkazy editovat