Plukovník

vojenská hodnost

Plukovník je vojenská hodnost, využívaná v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, má zkratku plk. V Armádě České republiky jde o pátou nejvyšší důstojnickou hodnost, u českých bezpečnostních sborů jde o čtvrtou. Hodnost plukovník je vyšší než podplukovník a nižší než brigádní generál. Armádní označení jsou tři zlaté pěticípé hvězdy s postranní tzv. kolejničkou (jeden proužek zlaté barvy), u bezpečnostních sborů se označení liší.

Plukovník zpravidla velí brigádě či pluku, někdy také praporu.

Hodnost se vyskytovala i v Československých bezpečnostních sborech. V Čs. četnictvu to byla druhá nejvyšší hodnost (vyšší byla Generál četnictva, nižší Podplukovník). Ve Sboru uniformované stráže bezpečnosti to byla od roku 1938 nejvyšší hodnost.

Armáda České republiky Vzdušné síly AČR
Hodnostní označení plukovníka Armády ČR (OF5)
Hodnostní označení plukovníka Armády ČR (OF5)
Plukovník – Vzdušné síly Armády České republiky
Plukovník – Vzdušné síly Armády České republiky
Od 1993
Policie ČSFR Policie České republiky Policie České republiky
Plukovník – ČSFR Policie
Plukovník – ČSFR Policie
Plukovník PČR 1993–2015
Plukovník PČR 1993–2015
Plukovník PČR – 2015– ...
Plukovník PČR – 2015– ...
1990–1992 1993–2015 Od 2015
Hradní stráž ČR Vězeňská služba ČR Hasičský záchranný sbor ČR
Hradní stráž ČSSR Státní bezpečnost ČSSR Pohraniční stráž ČSSR Vězeňská služba ČSSR
1979–1990 1979–1990 1979–1990 1980–1990
Hradní stráž

ČSSR

Státní bezpečnost ČSSR Pohraniční stráž ČSSR Armáda

ČSSR

Vězeňská služba

ČSSR

Hodnostní označení plukovníka Armády ČSSR
Hodnostní označení plukovníka Armády ČSSR
Plukovník Státní Bezpečnost – 1961–1979
Plukovník Státní Bezpečnost – 1961–1979
Plukovník – pohraniční stráž (1960–1979)
Plukovník – pohraniční stráž (1960–1979)
Plukovník armáda ČSSR – 1960
Plukovník armáda ČSSR – 1960
Plukovník – Vězeňská služba – 1974–1992
Plukovník – Vězeňská služba – 1974–1992
1961–1979 1961–1979 1961–1979 1961–1992 1961–1980
Hradní stráž ČSSR Státní bezpečnost ČSSR Pohraniční stráž ČSSR
1953–1961 1953–1961 1953–1961
ARMÁDA Československé republiky
Plukovník – Čs. Armáda – 1918–1919
Plukovník – Čs. Armáda – 1918–1919
Plukovník – Čs. Armáda – 1919
Plukovník – Čs. Armáda – 1919
Plukovník – Armáda ČSR – 1919–1920
Plukovník – Armáda ČSR – 1919–1920
Plukovník – Čs. Armáda - 1921–1924
Plukovník – Čs. Armáda - 1921–1924
Plukovník – Čs. Armáda – 1925–1929 (Ceremoniální uniforma), [hodnostní označení na každodenní uniformě zůstává stejné jako u 1921–1924]
Plukovník – Čs. Armáda – 1925–1929 (Ceremoniální uniforma), [hodnostní označení na každodenní uniformě zůstává stejné jako u 1921–1924]
Plukovník – Čs. Armáda – 1930–1939
Plukovník – Čs. Armáda – 1930–1939
1918–1919 1919 1919–1920 1921–1929 + 1925–1929

(ceremonial uniform)

1930–1939
ČETNICTVO Československé republiky
Plukovník – Čs. Četnictvo – 1918
Plukovník – Čs. Četnictvo – 1918
Plukovník – Čs. Četnictvo – 1918–1919
Plukovník – Čs. Četnictvo – 1918–1919
Plukovník – Čs. Četnictvo – 1919–1920
Plukovník – Čs. Četnictvo – 1919–1920
Plukovník – Čs. Četnictvo – 1921–1930
Plukovník – Čs. Četnictvo – 1921–1930
Plukovník – Čs. Četnictvo – 1925–1930 (ceremoniální oděv)
Plukovník – Čs. Četnictvo – 1925–1930 (ceremoniální oděv)
Plukovník – Čs. Četnictvo – 1930–1939
Plukovník – Čs. Četnictvo – 1930–1939
1918 1918–1919 1919–1921 1921–1930 + 1925–1930 (ceremonial uniform) 1930–1939
Sbor uniformované stráže bezpečnosti ČSR
Plukovník Sboru uniformované stráže bezpečnosti
Plukovník Sboru uniformované stráže bezpečnosti
1938–1939

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat