Bezpečnostní sbor (Česko)

sbor zajišťující bezpečnost České republiky