Hodnosti příslušníků bezpečnostních sborů (Česko)

hodnostní systém bezpečnostních sborů v Česku

Příslušníci bezpečnostních sborů České republiky jsou podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ustanovováni do služebních hodností, které jsou na základě systemizace určeny pro služební místa, která příslušníci vykonávají. Zákon dále určuje pro každou služební hodnost minimální stupeň vzdělání, minimální dobu trvání služebního poměru pro služební hodnost, tarifní (platovou) třídu a hodnostní označení, které vychází ze systému vojenských hodností.

Služební hodnosti a hodnostní označení Editovat

Každý příslušník bezpečnostního sboru, tedy osoba vykonávající v tomto sboru službu dle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, získává služební hodnost, která je podmíněna minimálním vzděláním a minimální dobou trvání služebního poměru a která zároveň určuje tarifní (platovou) třídu.[1] Těmto služebním hodnostem jsou přiřazena hodnostní označení, tedy vojenský systém hodností.[2] Minimální doby trvání služebního poměru pro služební hodnost se nevztahují na příslušníky zpravodajských služeb (Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace) a příslušníky Generální inspekce bezpečnostních sborů.[1]

Pokud jsou u služební hodnosti uvedena dvě hodnostní označení, pak vyšší hodnostní označení přísluší vedoucímu pracovníkovi.[2]

Tabulka hodností[1][2]
Služební hodnost Minimální vzdělání Min. doba trvání
služeb. poměru
Hodnostní označení
referent střední nebo střední s výučním listem rotný (rtn.)
vrchní referent střední s maturitní zkouškou strážmistr (stržm.)
asistent střední s maturitní zkouškou nadstrážmistr (nstržm.)
vrchní asistent střední s maturitní zkouškou 2 roky podpraporčík (pprap.)
inspektor střední s maturitní zkouškou 3 roky praporčík (prap.) / nadpraporčík (nprap.)
vrchní inspektor střední s maturitní zkouškou / vyšší odborné 5 let nadpraporčík (nprap.) / podporučík (ppor.)
komisař vyšší odborné nebo vysokoškolské (bakalářský program) 6 let poručík (por.) / nadporučík (npor.)
vrchní komisař vysokoškolské (bakalářský program) 7 let kapitán (kpt.) / major (mjr.)
rada vysokoškolské (magisterský program) 9 let podplukovník (pplk.) / plukovník (plk.)
vrchní rada vysokoškolské (magisterský program) 10 let plukovník (plk.)
vrchní státní rada vysokoškolské (magisterský program) 12 let plukovník (plk.)

Ředitel bezpečnostního sboru, jeho náměstek nebo vedoucího organizační části bezpečnostního sboru může být na návrh vlády jmenován prezidentem republiky do generálské hodnosti (vzestupně: brigádní generál – brig. gen., generálmajor – genmjr., generálporučík – genpor.).[2] Hodnost generálporučíka je tedy nejvyšší hodností příslušníka bezpečnostních sborů.

Vzory hodnostních označení Editovat

Vzory hodnostních označení na služebních stejnokrojích příslušníků bezpečnostních sborů jsou určeny nařízením vlády č. 508/2004 Sb.[3] V případě Policie České republiky došlo v roce 2015 ke změně, při níž byly zavedeny nové vzory, zatímco ty původní z roku 1992 byly používány do konce roku 2019.[4]

Příslušníci Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů stejnokroje nemají.

Rotný Strážmistr Nadstrážmistr Podpraporčík Praporčík Nadpraporčík Podporučík Poručík Nadporučík Kapitán Major Podplukovník Plukovník Brigádní generál Generálmajor Generálporučík
Policie ČR (od 2015)                                
Policie ČR (1992–2019)                                
Hasičský záchranný sbor ČR                                
Celní správa ČR                                
Vězeňská služba ČR                                

Galerie Editovat

Odkazy Editovat

Reference Editovat

  1. a b c Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 7. [cit. 2020-09-22]. Dostupné online.
  2. a b c d Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, § 8. [cit. 2020-09-22]. Dostupné online.
  3. Nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů. [cit. 2020-09-22]. Dostupné online.
  4. Nařízení vlády č. 89/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. [cit. 2020-09-22]. Dostupné online.

Externí odkazy Editovat