Ilustrace

druh obrázku
(přesměrováno z Ilustrátor)

Ilustrace je výtvarný doprovod příběhu, nejčastěji knihy nebo příspěvku v časopisu, který má osvětlit a vysvětlit text, učinit jej čtenáři srozumitelnějším (lat. lustrare osvětlit, it. illustrare vysvětlit) nebo také text výtvarně oživit.

Adolf Kašpar - Ilustrace k Babičce Boženy Němcové (kol. 1903)

Dětem, které se učí číst, pomáhají ilustrace určit postavy a prostředí příběhu a motivují je. Ovšem příliš ilustrací odvádí od textu, což brání naučit se mu rozmět.[1]

Techniky editovat

Ilustrace mívá podobu kresby, méně malby (bez kontur). Ve starší literatuře se zhotovovala technikou dřevorytu, ve starší a odborné či vědecké literatuře zejména technikou rytiny (mědiryty, oceloryty), příp. leptu. Může být i koláží, reprodukcí fotografie či snímku z filmu aj.

Historie editovat

Počátky ilustrace sahají do starověku a vážou se k monumentální nástěnné malbě v Egyptě a v Řecku. Ve středověku obrázková bible (lat. Biblia pauperum) vyprávěla negramotným příběhy ilustracemi, které převažovaly nad texty.

Rozdělení editovat

Ilustraci lze principiálně dělit na uměleckou (obohacuje psané dílo především o estetickou stránku) a vědeckou (má působit esteticky, ale především vědecky správně). Samostatně lze vyčlenit ilustraci dětských knih se specifickými požadavky.[2] Podle techniky se ilustrace dělí na tištěné (knižní, časopisecké), a demonstrační (příležitostně promítané).

Zakladatelé světové ilustrace editovat

Zakladatelé české ilustrace editovat

Čeští ilustrátoři 20. až 21. století editovat


Reference editovat

  1. Carnegie Mellon University. Busy pictures hinder reading ability in children. phys.org [online]. 2020-09-28 [cit. 2022-12-22]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. DUFKOVÁ, Diana. Funkce ilustrace literárního díla. , Bakalářská práce. Univerzita Hradec Králové. Vedoucí práce Vladimír Křivánek. s. 8–11. Dostupné online.

Literatura editovat

  • Jan Baleka: Czech Caricaturists and Illustrators. Tokio 1961
  • Luboš Hlaváček: Současná kresba. Praha Odeun 1979
  • Luboš Hlaváček: Současná grafika I., II. Praha 1978
  • František Horák: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1948
  • Antonín Matějček: Ilustrace. Praha 1937
  • Jaroslav Pešina: Moderní česká grafika. Praha 1940
  • Sylva Petrová: Mladá grafika. Praha Odeon 1980
  • Blanka Stehlíková: Naši ilustrátoři pohádek. Praha 1970

časopisy: Zlatý Máj, Knižní kultura

Externí odkazy editovat