E je páté písmeno latinské abecedy. Vzniklo z řeckého písmene epsilon.

E
ZnakE
Název
v Unicodu
Kódovánídechex
Unicode69U+0045
UTF-86945
Číselná entitaEE
EBCDIC196C4
Znake
Název
v Unicodu
Kódovánídechex
Unicode101U+0065
UTF-810165
Číselná entitaee
EBCDIC13284
Hláskování českéEmil
Hláskování mezinárodníEcho
IPA: [ˈɛkoʊ]
Braille
Morseova abeceda (erb)
Vizuální reprezentace
E v námořní vlajkové abeceděE v semaforové abeceděE ve znakové řeči

Významy

editovat

E ve složených výrazech

editovat
 • excentricita dráhy (oběžné dráhy)
 • elektron (někdy též jako e, zatímco e+ označuje jeho antičástici pozitron)
 • elementární náboj (přibližná velikost e = 1,602 176 565×10−19 C)
 • e (nota), nota
 • e (akord), molový akord
 • e-, s následujícím spojovníkem či bez něj, předpona zkracující slovo „elektronický/-á/-é“, např. e-mail (elektronická pošta), e-banking (elektronické bankovnictví) atd.
 • Eulerovo číslo – matematická konstanta (základ přirozených logaritmů, přibližná hodnota e = 2,718 281 828)
 • značka dekadického exponentu při zápisu čísel ve vědeckém formátu, např. 12.34e5 značí 12,34×105, tzn. 1 234 000
 • e (latina) – zkrácená podoba latinské předložky ex
 • osobní železniční vůz s postranní chodbičkou
 • železniční vůz vybavený pouze elektrickým topením resp. s elektrickým topným vedením
 • železniční vůz s topným zařízením
 • železniční vůz s elektrickým větráním
 • železniční vůz se šířkou podlahy 2,75–2,89 m
 • dvoupodlažní železniční vůz
 • patrový železniční vůz pro přepravu motorových vozidel
 • železniční vůz se světlou výškou dveřních otvorů nad 1,9 m
 • železniční vůz na cement
 • železniční vůz se sklopnými bočnicemi
 • trojdílný železniční vůz
 • označení odhadu, např. na balených potravinách značí přibližný objem náplně balení

Odvozená písmena s diakritikou

editovat
 
žemaitské dlouhé Ė̄

Spřežky

editovat

Externí odkazy

editovat