Biogenní prvky

Biogenní prvky jsou prvky nezbytné pro život, tzv. životatvorné. Podle obsahu prvku v buňce se dělí na makrobiogenní (více než 1%), oligobiogenní (od 0.05% do 1%) a stopové (méně než 0,05%). Hranice mezi nimi je jen přibližná.

Biogenní prvky
 
 
 
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               

Makrobiogenní prvky (přibližný procentuální obsah v lidském těle)

Mikrobiogenní prvky

Stopové prvky

Význam některých prvků