Kináza (též kinasa) je enzym, který přenáší fosfátovou skupinu z vysokoenergetické donorové molekuly (např. ATP) na určitou cílovou molekulu (substrát). Tento proces se nazývá fosforylace.

Klasifikace editovat

Obecně kinázy patří do skupiny: EC 2 transferáz – tj. enzymy, které přenášejí funkční skupiny (například metylovou, acetylovou nebo právě fosfátovou skupinu). Nejvýznamnější[zdroj?] skupinou kináz jsou proteinkinázy, které přenáší fosfátovou skupinu na hydroxylovou skupinu aminokyselin (serin, threonin, tyrosin) proteinu za vzniku esterové vazby. Fosfát se váže nejčastěji na skupinu (-OH) postranních řetězců aminokyselin. Podle typu fosforylované aminokyseliny můžeme proteinové fosforylace rozdělit do dvou základních skupin:

Opačnou reakcí k fosforylaci je defosforylace, která je katalyzována skupinou enzymů nazývaných fosfatázy.

Význam fosforylace editovat

Zanesení výrazně nabité a přitom relativně malé fosfátové skupiny v cílovém proteinu může výrazně ovlivnit jeho konformaci a tím i jeho funkce. Fosforylace / defosforylace proteinů se často používá jako přepínač mezi aktivní a neaktivní (či jinak aktivní) formou proteinu. Kinázy i fosfatázy jsou proto součástí mnoha signalizačních drah.

Klasifikace proteinkináz editovat

Skupiny kináz[1] editovat

 • AGC = obsahuje rodiny PKA, PKG, PKC
 • CAMK = Calcium/calmodulin-dependent protein kinase
 • CK1 = Casein kinase 1
 • CMGC = obsahuje rodiny CDK, MAPK, GSK3, CLK
 • STE = homolog kvasinkových kináz Sterile 7, Sterile 11, Sterile 20
 • TK = tyrosinkináza
 • TKL = Tyrosine kinase–like

Jména kináz editovat

(zdroj: [1] – pouze některé kinázy)

 • ActR = Activin receptor
 • ALK = (TK group) Anaplastic lymphoma kinase
 • ALK = (TKL group) Activin-like receptor kinase
 • AMPK = Adenosine monophosphate–activated protein kinase
 • Aur = Aurora
 • BARK = b-adrenergic receptor kinase
 • BLK = B lymphocyte tyrosine kinase
 • BMPR = Bone morphogeneic protein receptor
 • BMX = Bone marrow tyrosine kinase gene in chromosome X
 • BRD = Bromodomain kinase
 • BRSK = Brain-selective kinase
 • CaMK = Calcium/calmodulin-dependent protein kinase
 • CAMKK = CaMK kinase
 • CCK-4 = Colon carcinoma kinase–4
 • CDK = Cyclin-dependent kinase
 • CDKL = Cyclin-dependent kinase–like
 • CK = Casein kinase
 • CLK = Cdc2-like kinase
 • CSFR = Colonystimulating factor receptor
 • DAPK = Death-associated protein kinase
 • DCAMKL = Doublecortin- and CaMK-like
 • DDR = Discoidin domain receptor
 • DMPK = Dystrophia myotonica protein kinase
 • DNAPK = DNA-activated protein kinase
 • DRAK = DAPK-related apoptosis-inducing kinase
 • DYRK = Dualspecificity tyrosine phosphorylation–regulated kinase
 • EEF2K = Eukaryotic elongation factor–2 kinase
 • EGFR = Receptor epidermálního růstového faktoru
 • Eph = Ephrin receptor
 • ERK = Extracellular signal–regulated kinase
 • FAK = Focal adhesion kinase
 • FGFR = Receptor fibroblastového růstového faktoru
 • FRK = Fos-regulatory kinase
 • GRK = G protein–coupled receptor kinase
 • GSK = Glycogen synthase kinase
 • HIPK = Homeodomain-interacting protein kinase
 • IKK = I-kB kinase
 • ILK = Integrin-linked kinase
 • InsR = Insulin receptor
 • IRAK = Interleukin-1 receptor–associated kinase
 • IRE = Inositolrequiring
 • IRR = Insulin receptor–related
 • JAK = Janus kinase
 • JNK = c-Jun NH2-terminal kinase
 • KSR = Kinase suppressor of Ras
 • LATS = Large tumor suppressor
 • LIMK = Lim domain–containing kinase
 • LMR = Lemur kinase
 • LRRK = Leucine rich–repeat kinase
 • MAP2K = Mitogen-activated protein kinase kinase – MAP kináza kináza
 • MAP3K = Mitogen-activated protein kinase kinase kinase – MAP kináza kináza kináza
 • MAPK = Mitogen-activated protein kinase – MAP kináza
 • MAPKAPK = MAPK–activated protein kinase
 • MARK = Microtubule-associated protein/microtubule affinity–regulating kinase
 • MAST = Microtubule-associated serine-threonine kinase
 • MLCK = Myosin light chain kinase
 • MLK = Mixed lineage kinase
 • MNK = MAPK-interacting kinase
 • MRCK = Myotonic dystrophy–related CDC42-binding kinase
 • MSK = Mitogen- and stressactivated protein kinase
 • MuSK = Muscle-specific kinase
 • NDR = Nuclear, Dbf2-related kinase
 • NIK = Nuclear factor kB–inducing kinase
 • PAK = p21-activated kinase
 • PDGFR = Platelet-derived growth factor receptor
 • PDHK = Pyruvate dehydrogenase kinase
 • PDK = Phosphoinositide-dependent kinase
 • PhK = Phosphorylase kinase
 • PIKK = Phosphatidylinositol 3-kinase–related kinase
 • PKA = Protein kinase A
 • PKB = Protein kinase B
 • PKC = Protein kinase C – proteinkináza C
 • PKD = Protein kinase D
 • PKG = Protein kinase G
 • PKN = Protein kinase N
 • PKR = Protein kinase, double-stranded RNA–dependent
 • PRK = Protein kinase C–related kinase
 • PSKH = Protein serine kinase H
 • RIPK = Receptor-interacting protein kinase
 • ROCK = Rho-associated, coiled-coil–containing kinase
 • ROR = Regeneron orphan receptor
 • RSK = Ribosomal protein S6 kinase
 • RSKL = RSK-like
 • SgK = Sugen kinase
 • SGK = Serumand glucocorticoid-regulated kinase
 • SRPK = Serine-arginine splicing factor protein kinase
 • SYK = Spleen tyrosine kinase
 • TAK = Transforming growth factor–b–activated kinase
 • TEC = Tyrosine kinase expressed in hepatocellular carcinoma
 • TESK = Testis-specific kinase
 • TGFbR = Transforming growth factor–b receptor
 • TIE = Tyrosine kinase with immunoglobulin and EGF repeats
 • TIF1 = Transcriptional intermediary factor 1
 • TLK = Tousled-like kinase
 • TSSK = Testis-specific serine

Reference editovat

 1. MANNING, G.; WHYTE, D. B.; MARTINEZ, R. The Protein Kinase Complement of the Human Genome. Science. 2002-12-06, roč. 298, čís. 5600, s. 1912–1934. PMID: 12471243. Dostupné online [cit. 2021-03-21]. ISSN 0036-8075. DOI 10.1126/science.1075762. PMID 12471243. (anglicky) 

Externí odkazy editovat