Otevřít hlavní menu

Názvosloví geologie

Trochu jsem pobrouzdal po sekci geologie a termíny a názvosloví mě poněkud děsí:( Nesmyslů je tam poměrně dost:

1) Názvy hornin jako žula, čedič či znělec se používají maximálně na základní škole. Dnes má moderní petrologie názvosloví jiné a přestože se v české literatuře s jinými nesetkáte (to je dáno tím, že ty publikace nezřídka mají přes 20 let!), nedoporučuje se jeho používání. Horniny jsou nejčastěji členěny podle QAPF diagramu a ultrabazika mají obvykle i další vlastní diagramy. (Čistě mimochodem proč je v sekci Horniny zároveň čedič a bazalt!?)

2) Termíny struktura a textura v petrologii jsou velice matoucí, zejména vzhledem k anglickému názvosloví. Nověji se spíše doporučuje používat termíny jako struktura (původně textura) a mikrostruktura (původně struktura), kdy je z názvu naprosto zřejmé, jestli myslíte mikro anebo makro -strukturu.

3) Opatrně s názvy minerálů! Žádné závazné české názvosloví neexistuje, i Encyklopedický přehled minerálů od Bernarda (1991) má řadu rozporuplných názvů, jednou tak, jednou jinak! Každopádně bych svižně zapomněl názvy jako kazivec, hnědel atd.!!! Opět pouze na ZŠ. Co se minerálů týče vyplatí se využívat informací z www.mindat.org, jsou poměrně velice přesné a aktuální. Což se opět o české literatuře říci nedá:(

4) Vyplatí se užívat i anglická synonyma, valná většina článků se dnes publikuje anglicky a často se ani s českými termíny nesetkáte, případně se prakticky nepoužívají.

Chápu že je terminologie dost ošidné a kontroverzní téma, mnozí se mnou nebudou souhlasit. Ale věda se rozvíjí a je třeba držet krok. Uvedené problémy jsou dost hloubkové, protože se prolinkují navzájem a nestačí přepsat termín, ale i všechny jeho odkazy! Je proto velmi na místě dohodnout si předem jednotnou formu aby tyto problémy nevznikaly. Berte to jako návrh k diskuzi, ne jako útok na systém:) Chápu že na tak rozsáhlem projektu není možné držet 100% konzistentní údaje.

Týdenní spolupráce na článku

Co kdybychom na portálu Wikipedie udělali Spolupráci týdne, tedy řekli si: tenhle článek wiki potřebuje jako sůl (a na jiné wiki je to jeden z nejlepších nebo je tam alespoň dostatek informací). Může to být provedeno 2 způsoby: vytvoření zcela nového (těžší; většinou u lokálních témat) nebo překladem (jednodušší).

V obou případech by se připravila struktura článku (kapitoly) a rozdělilo by se, kdo jakou vytvoří nebo přeloží (připsal by se pod onu kapitolu na diskusní stránku článku). Výsledný článek by pak byl zkontrolován po faktické a gramatické stránce. Tím by nám vzniknul velmi dlouhý článek (podle účasti), přičemž by nikdo nemusel psát velmi dlouhé texty - pouze kolem 3-6 odstavců nebo podle chuti.

Výběr článků by byl asi podle dostupných zdrojů, důležitosti a zájmu účastníků.

Tento způsob spolupráce funguje na mnoha wiki. Např. Portál Wikipedie na enwiki. Petr K. 21:03, 30. 9. 2006 (UTC)

Proč ne, mohlo by to k něčemu být. --che 21:45, 30. 9. 2006 (UTC)

Dobře, pokusím se to podrobněji omrknout a zprovoznit to i tady. Petr K. 12:23, 1. 10. 2006 (UTC)

chyba v kategorii Nabozenstvi

V kategorii Nabozenstvi, v podkategoriich pod "I" mate zanesene tema "Interupce". To snad ne...?

Úpravy Co Wikipedie není

V českém překladu en:Wikipedia:What Wikipedia is not oproti současné verzi originálu řada věcí chybí nebo je méně jasně vysvětlená. Například jsem právě narazil na absenci většiny obsahu sekce Wikipedia is not an indiscriminate collection of information, konkrétně

 • Instruction manuals. While Wikipedia has descriptions of people, places, and things, Wikipedia articles should not include instruction - advice (legal, medical, or otherwise), suggestions, or contain "how-to"s. This includes tutorials, walk-throughs, instruction manuals, video game guides, and recipes. Note that this does not apply to the Wikipedia: namespace, where "how-to"s relevant to editing Wikipedia itself are appropriate, such as Wikipedia:How to draw a diagram with Dia. If you're interested in a how-to style manual, you may want to look at Wikihow or our sister project Wikibooks.

Cinik mě velmi správě upozornil, že v české verzi tato část není - a tedy se může někdo domnívat do české Wikipedie rady, návody, recepty a manuály patří. Bohužel se to opravdu projevuje, dokonce v některých nejlepších článcích - např. některé části bolševník velkolepý na můj vkus příliš připomínají "příručku pro boj s bolševníkem". (odstranění je nutno provést, se doporučuje odsekat, je ověšem třeba okolíky zlikvidovat, k aplikaci postřiku by mělo docházet, ... ) Problematičtější je, že některé stránky mají převážně podobu návodu - přirozeně k tomu tíhnou např. témata z medicíny.

Takže: návrh: stránku Wikipedie:Co Wikipedie není rozvést podle současné anglické verze, strukturovat. --Wikimol 08:13, 10. 10. 2006 (UTC)

Problémem je, že této stránce byl při pravidlizaci přiřknut status závazného pravidla, třebaže její tehdejší (a tudíž i dnešní) podoba byla značně nedokonalá a nijak zvlášť nepropracovaná, jak je koneckonců vidět už z historie. Stránka nikdy nebyla ani aktualizována s ohledem na používanou terminologii a zvyklosti („článek rozhodně může obsahovat směrovku na jiné stránky, v případě, že jde o slovo příliš obecné na to, aby s ním mohlo být spojeno konkrétní téma. Pro příklad takových stránek se podívejte na heslo jádro.“, „z veřejné domény“ atd.). Takže s tím, že stránku by bylo vhodné přinejmenším opravit/aktualizovat, zcela souhlasím, jenom se obávám, že to nebude úplně triviální. --Mormegil 09:26, 10. 10. 2006 (UTC)

Ano, aktualizace této stránky s přihlédnutím k EN je nutná. Nebude to ale jednoduché přidání nějakého bodu, chce to rozsáhleji a musí se to závazně schválit. Co napadá mě - bod testování anarchismu je v sekci o článcích, ale týká se mnohem spíše komunity editorů, to by bylo dobré vysvětlit. --egg 09:47, 10. 10. 2006 (UTC)


Dovoluji si oponovat Wikimolovu stanovisku. Můj vkus je patrně jiný než jeho, protože mi příliš příručkové sekce článku bolševník velkolepý či muchomůrka zelená připadají přiměřené a vhodné. Narozdil od něj si nemyslím, že by jejich podoba dokazovala selhání mechanismu výběru nejlepších článků, jak tvrdí Wikimol zde, naopak se domnívám, že dokazuje nevhodnost daných chybějících částí pravidla Co wikipedie není či jejich formulace a neaplikovatelnost tohoto v plo3n0m roysahu. I v encyklopedickém stylu lze napsat užitečné a solidní "skoro návody". Narozdíl od Wikimola si myslím, že encyklopedický článek o nemoci, který neobsahuje zmínku o léčení je směšný, stejně tak encyklopedický článek o jedovaté rostlině, který nepojednává o příznacích otravy a první pomoci při ní. Podle mne to do článku patří (byť třeba s upozorněním, že přečtení článku nemůže nahradit návštěvu lékaře). Narozdíl od návodů, jak hrát kampaně v počítačových hrách, což jednoznačně není věc, která by měla být v encyklopedii.
Domnívám se, že v článku o zástavě dýchání může a musí být obecný popis jak se podává první pomoc a též i ukázka stručného návodu (za předpokladu, že půjde o nějaký oficiální dokument precizně ozdrojovaný). Nebo na takový dokument by měl být odkaz, pokud bude na wikisource či na nějakém jiném sesterském projektu (třeba wikihow, až bude vytvořen). Suma sumárum, článek nemůže mít charakter návodu, ovšem některé jeho části ano (byť s výhledem na jejich budoucí přesunutí na snad někdy vzniknuvší Wikihow).
Samozřejmě si dovolím upozornit, že ve výše zmíněné striktiní formě pravidlo není uplatňováno ani na en, viz například Otrava houbami a její anglický akvivalent a že by doslovné akceptování tohoto znění pravidla napadlo nejen minimálně dva schválené nejlepší články, ale též také skoro všechny články o jedovatých rostlinách a živočiších a většinu článků o jedech - čili obecně přijímanou praxi minimálně ve dvou oblastech. K tomu jen mohu dodat, že kdo si někdy přečetl nějakou lepší lékařskou encyklopedii, tak jistě ví, že tyto části v těchto encyklopediích jsou. Cinik 10:04, 10. 10. 2006 (UTC)

V podstatě souhlasím s Cinikem, ale nevidím v tom zásadní spor s Wikimolem. Článek jako takový nemůže mít charakter návodu a některé návody (jak hrát kampaně v počítačových hrách) jsou do encyklopedie nevhodné zcela. Na druhou stranu součástí některých článků by měl být i stručný a věcný návod, jak s danou věcí bezpečně zacházet a jak pomoci přivážných problémech, zejména jedná-li se o nebezpečné jedy, výbušniny, úrazy a podobně. A u toho bude zmínka, že autoři encyklopedie nenesou za spolehlivost těchto návodů právní zodpovědnost, manipulace na vlastní nebezpečí. Pravido Co Wikipedie není by toto mělo v jednom odstavci vysvětlovat. --egg 10:19, 10. 10. 2006 (UTC)

Samozřejmě běžný článek o jedovaté houbě by měl obsahovat popis běžného postupu při otravě. Doplněný třeba i o informace o úspěšnosti toho postupu a pod. Samozřejmě v článku o umělém dýchání by měl být na ukázku příklad nějakých instrukcí, jak to provádět. Často jde hlavně o rozdíl stylu - popisovat instrukce, vs. instruovat čtenáře. První ano, druhé ne.

Jak už jsem uvedl jinde - představte si styl části článku bolševník velkolepý "Boj s bolševníkem" aplikovaný na nějaké jiné téma. Např. článek komunismus by pak obsahoval část "Boj s komunismem", která by ovšem nepopisovala odpor proti komunismu, ale poskytovala praktický návod pro boj s bolševiky. I když jak boj s bolševníkem tak s bolševikem považuju za eticky dobré, nepřijde mi tento styl přijatelný ve Wikipedii.

To srovnání s počítačovými hrami je zajímavé - pokud mají stručné a věcné návody přímo podané návody obsahovat články o jedech, proč by stručné a jasné návody neměly obsahovat články o hrách? Že hry jsou apriori bezvýznamné téma, kdežto jedy významné, není IMO dobrý argument. Návody k odstraňování plevele - ano? První pomoci - ano? Hraní her - ne? Co třeba uzavírání smluv, obchod s akciemi, odvykání kouření? --Wikimol 10:45, 10. 10. 2006 (UTC)

Pane kolego, znovu se ohrazuji proti neuvěřitelně demagogické argumentaci. Nikdo nehodlá psát sekci návod pro boj s bolševiky. I kdyby byla část článku typu: boj s bolševiky (nebo antibolševismus), vypadala by celkem jinak, jelikož bolševik se od bolševníku podstatně liší. Stejně jako se liší struktura a styl chemických článků a článků o vačnatcích. Vaše přirovnání je tak absurdní, že ho mám problém vnímat jinak než jako úmyslnou sprosťárnu a hrubě podpásovou argumentaci dokazující, že rozumných argumentů už nemáte. Cinik 10:51, 10. 10. 2006 (UTC)

Šablona "V jiném jazyku"?

Nevím, jestli sem můj dotaz patří, takže omluvte mou nováčkovskou naivitu. I když vím, že Wikipedie je encyklopedie a ne cizojazyčný slovník, přesto se například v některých článcích o živočišných nebo rostlinných druzích uvádí i jejich cizojazyčné názvy. Všiml jsem si, že v italské Wikipedii mají šablonu s názvem „in altre lingue“ (v jiném jazyku), pomocí které právě zohledňují ony cizojazyčné názvy ve volitelném seznamu. Seznam, vytvořený touto šablonou je rozbalovací, aby zabíral co nejméně místa a nerušil při četbě. I když jsem toto řešení zatím viděl pouze na italské Wikipedii, nešlo by přebrat i sem? A hlavně, mělo by to smysl? Já si myslím, že ano, ale mohu se mýlit. --Pískle 17:28, 14. 10. 2006 (UTC)

Česká obdoba in altre lingue již existuje - Šablona:Vjazyce. --Rinu 14:01, 15. 11. 2006 (UTC)

Konzistence článků o datech

Dnes jsem editoval několik článků o datech (např. 1946 nebo 18. říjen) a zjistil jsem, že jednotlivé články týkající se roků, respektive jednotlivých dat, nejsou příliš konzistentní, co se týká typografie. Bylo by potřeba vytvořit nějakou všeobecnou šablonu pro typografii těchto článků: Jakým způsobem zapisovat data u úmrtí, narození, událostí (1. nebo 2. pád?); jak oddělovat jména od těchto dat (pomlčkou, pouze mezerou?); jak u článků týkajících se posledních let rozepisovat podrobné rozdělení událostí do měsíců (odrážkované seznamy nebo jinak? porovnejte 2004, 2005). Až by existovala taková šablona, rád bych se ujal předělávání těchto článků podle ní. Myslím, že vyhledávání podle data je velmi mocný nástroj a zasloužilo by si přehlednost a jednotnost. --Josefec 10:12, 15. 10. 2006 (UTC)

Co se týká článku o dnech, tam se již dříve začalo s formátováním, ale pak se to nedokončilo. Jako vzor si dovolím doporučit 10. říjen. Co se týká roků, tam se tolik neorientuju v situaci. --Zirland 10:25, 15. 10. 2006 (UTC)

Rád bych se do toho pustil, ale nevím, zda u takových rozsáhlých změn takového množství článků není potřeba dosáhnout nějaký širší shody redaktorů Wikipedie. --Josefec 11:05, 15. 10. 2006 (UTC)

Tak jsem zjistil, že tady existují doporučení (Psaní dat, Psaní let), podle nichž se tyto články píší. Jedna věc mi ale přece není jasná. Jednotlivá data narození, úmrtí atd. v článcích o rocích se mají psát ve 2. pádě. Nejsem si, ale jistý, zda je psát takto [[2. května]], nebo raději takto [[2. květen|2. května]], protože jsem si všiml, že první způsob stejně potom boti přepíšou na ten druhý. --Josefec 11:25, 15. 10. 2006 (UTC)

Spíše ten druhý, první vede přes přesměrování a to zatěžuje servery wikipedie které už tak nejsou moc stabilní. --Nádvorník …✉ 11:27, 15. 10. 2006 (UTC)
Vůbec nejlepší by bylo přesunout dny rovnou na druhý pád. V pádě prvním se stejně takřka nepoužívají. --Beren 11:31, 15. 10. 2006 (UTC)
O tom by se dalo uvažovat. Navrhl bych na toto téma širší diskusi. --Zirland 11:36, 15. 10. 2006 (UTC)
Klidně bych se pustil i do toho. --Josefec 11:47, 15. 10. 2006 (UTC)
Já bych na ty přesuny zase tak nespěchal, proberme to v klidu... I tak se domnívám, že úpravy článků o datech je dotatečně velký úkol. --Zirland 11:53, 15. 10. 2006 (UTC)
Na jednu stranu je pravda, že se data používají téměř výhradně ve 2. pádě, ale na druhou stranu by takové přepracování porušovalo pravidlo o názvech článků v 1. pádě. To už je sice tak trochu porušeno tím, že existuje na každé datum přesměrování z druhého pádu, ale v případě, že by data byla ve druhém pádě, muselo by se to udělat naopak (z 1. pádu na druhý) a hlavně je pravděpodobně ve většině článků odkaz na datum napsán tímto [[21. květen|21. května]] nebo tímto [21. únor]]a způsobem, takže by spíš přesměrování přibylo než ubylo. Tyto zápisy by se asi musely nějakým botem nechat přepsat na [[21. května]], respektive [[21. února]]. Takže je na místě zhodnotit, jestli je to skutečně výhodné a jak složitý proces by to popřípadě byl. --Josefec 12:35, 15. 10. 2006 (UTC)
Viz Wikipedie:Psaní dat JAn 11:54, 15. 10. 2006 (UTC)

K čemu vlastně slouží v článcích dat hodnoty ve Viz také? Například tady 8. leden. Je tam vypsáno předchozí a další datum, to bych ještě chápal, ale nechápu, proč takto nesrozumitelně, potom odkaz na článek Kalendář, budiž, ale za boha nechápu, proč tam je vypsán seznam měsíců v roce, když jsou potom ještě vypsány v šabloně kalendáře pod tím. --Josefec 22:51, 21. 10. 2006 (UTC)

Pokud se podíváš např. na 28. říjen, zde již tyto věci nejsou, když jsem tehdy systeaticky děal dny, redukoval jsem i tuto oblast... Možná práce pro nějkého robota? (můj má velké problémy s češtinou, takž to udělat nemůže...) – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel JAn Dudík (diskusepříspěvky).
Sekce viz také je pozůstatek historie nahrazený šablonou, klidně ji všude smažte. --Mormegil 12:21, 23. 10. 2006 (UTC)
Možná by nebylo špatné tam nechat alespoň odkaz na heslo Kalendář. --Josefec 20:48, 27. 10. 2006 (UTC)

Narazil jsem na takový problém. Na stránce šablon jsem nikde nenašel šablony pro zobrazení těch kalendářů, které se zobrazují nahoře v každém článku dne. Na to jsem vlastně narazil v souvislosti s druhým problémem, a to že v šabloně {{KalendářÚnor}} není datum 29. února. Řek bych, že by tam být mělo. --Josefec 23:05, 27. 10. 2006 (UTC)

Aha, už jsem to pochopil, ta šablona obsahuje šablonu toho měsíce v aktuálním roce. Zdá se mi to takové podivné. Už jen to, že nahoře je jedna šablona ( {{KalendářÚnor}} ) a dole poměrně podobná šablona druhá ( {{Únor}} ). --Josefec 23:15, 27. 10. 2006 (UTC)

Poslední změny v cizích jazycích

Rád bych doplnil wiki u "posledních změn" také do jiných jazyků, než jen do těch čtyř, co jsou tam teď. Vidí v tom někdo nějaký zásadní problém? --Krvesaj 10:34, 15. 10. 2006 (UTC)

Osobně bych tam rád viděl ale jenom ty wiki, které mají nějaký význam, tedy dát kritérium například 10K+ , či jiné. Přijde mi zbytečné mít odkaz na wiki, kde mají 100 článků --Chmee2 10:36, 15. 10. 2006 (UTC)
Podle mě je fér, aby tam byly všechny --Aktron 11:49, 15. 10. 2006 (UTC)
Podle mě by tam měly být jen ty relevantní, které někdo z editorů prakticky využije. Navrhuji přidat fr:, csb:, hsb:, případně eo: JAn 11:54, 15. 10. 2006 (UTC)
Reálně existují tři možnosti: 1. žádné interwiki, 2. všechna interwiki, 3. "relevantní" interwiki
O tom, že by tam byla všechna interwiki se tu myslím diskutovalo už před 3/4 rokem, pokud si pamatuju, argumentace se nesla ve smyslu zátěže vyplývající z toho, že RC jsou nejnavštěvovanější, nejobnovovanější stránkou. Ve dnech, kdy se nám servery opět hroutí pod náporem bych toto kritérium rozhodně nepřehlížel.
V případě "relevantních" interwiki vždy budeme v situaci, že Pepa tam chce mít en: de: fr:, Franta rozhodně ru: pl: eo: a de: je podle něj zbytečné... no a tak dále. Máme kolem 100 velmi aktivních uživatelů a každý má svou představu o relevanci. Obávám se toho, že v této otázce nenalezneme shodu, protože každý preferuje jiné jazyky.
V případě první možnosti se nakonec nedá nepoložit otázka "Potřebujeme interwiki u RC? A k čemu vlastně?" --Zirland 12:09, 15. 10. 2006 (UTC)
Děkuji Zirlandovi za objasnění situace. Zátěž serverů jsem nevzal v potaz. Jen mi přišlo zajímavé občas mrknout, jakým směrem se vyvíjí růst wikipedie v jiných končinách světa. --Krvesaj 12:13, 15. 10. 2006 (UTC)
Pokud někdo občas používá RC nezvyklých jazyků, může si dát link buď na svou uživatelskou stránku nebo přímo nějak do Firefoxu, IE atd., a je to jednodušší a bez diksuí. -jkb- 12:16, 15. 10. 2006 (UTC)

Souhlasím se Zirlandem, potažmo -jkb- a myslím si, že by tam nemělo být žádné interwiki. Pravděpodobnost použití je beztak malá. Lidé editující na jiných wikipediích to mají stejně v záložkách, případně používají firefoxovou extenzi wikipedie.
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 14:32, 15. 10. 2006 (UTC)

Nesouhlasím (tradičně). :-) Domnívám se, že by tam mělo být několik málo důležitých interwiky, aby to mělo smysl. Za významná interwiky, která by tam měla být, považuji:

 • sk (skoro stejný jazyk, časté překaldy mezi sebou)
 • pl (nejlepší slovanská wikipedie)
 • en (světový jazyk)
 • de (světový jazyk, v ČR skoro stejně důležitý jako en).

Kromě výše zmíněných nesporných jazyků si myslím, že by sem patřily ještě:

 • ruská (nejvýznamnější slovanský jazyk)
 • španělská (světový jazyk)
 • francouzská (světový jazyk)

Další interwiky bych už moc nedoporučoval, už by jich bylo moc a bylo by to nepřehledné (koneckonců, na en mají stejně všechny, tak se k interwiky snadno každý dostane). Myšlenku, že to nikdo nepoužívá, bych zavrhnul, minimálně já toto interwiky používám a sleduji některé superklíčové články nejen v češtině, ale i v en, de, sk a pl (hlavně pro inspiraci a detekci nových obrázků). Se záložkami mi dejte pokoj, nevím co přesně máte na mysli a jestli to, co myslím, tak to nepoužívám. Děkuji za pozornost. :-)Cinik 14:46, 15. 10. 2006 (UTC)

Bral bych ještě přidat bs.wiki ;-) s ru. souhlasím.--Aktron 17:16, 15. 10. 2006 (UTC)
Ještě jednou: pokud někdo sleduje články, stránky nápovědy a uživatelů či své vlastní příspěvky jinde, tak poslední změny jsou k ničemu (a už vůbec ne na velkých doménách). Tam je nutno nastavit si link na Watchlist, seldované strany, a to je nejjednodušší jako link někde ze online nebo v browseru, a pošle mne to tam přímo a bez dalšího klikání. Já jich mám nastaveno asi 9 a vůbec se nemusím s někým přít, jestli právě tato wiki ano nebo ne. -jkb- 17:41, 15. 10. 2006 (UTC)
Krvesaj: Který jazyk konkrétně potřebujete přidat na poslední změny, aby to usnadnilo Vaši práci na Wikipedii? --Luděk 17:47, 15. 10. 2006 (UTC)
Luděk: Žádný. Práci na Wikipedii by mi usnadnilo, kdyby měl den alespoň 25 hodin. Ony změny v cizích jazycích bych tam rád viděl pro zajímavost, nikoliv pro usnadnění práce. Netušil jsem, že to tak ďábelsky zpomalí server a tuto námitku beru. --Krvesaj 10:01, 16. 10. 2006 (UTC)

A co takhle tam vrznout jenom něco ve stylu <div id="rc_jine_jazyku>[[Wikipedie:Poslední změny v jiných jazycích]]</div> a na Wikipedie:Poslední změny v jiných jazycích dát skript který příslušný div nahradí interwiki dle parametrů (a ty si dle návodu co tam bude každý nastaví dle libosti, kdo chce en,ru,de tak tam dá en,ru,de :). Cizojazyčný vlk se nažere a kozy (pardon, servery) zůstanou celé. --Bilboq 01:16, 17. 10. 2006 (UTC)

Kategorie:Vesnice okresu Benešov - dotaz

Wikipedista:Jowe vytvořil Kategorie:Vesnice okresu Benešov a dal do ní (zatím) 6 obcí. Co s tím? Zlikvidovat to v zárodku dokud jich tam je jen 6, nebo tenhle styl kategorií naopak podporovat a aplikovat na všech cca 6000 článků o českých vesnicích a městech? --Bilboq 01:19, 17. 10. 2006 (UTC)

Pokud mozno by vysledek mel korespondovat s tim co je nebo mozna bude na anglicke wiki. Jinak Kategorie:Vesnice okresu Benešov mi pripada jako zbytecne detailni existuje-li Kategorie:Okres Benešov

Řazení v kategorii podle české abecedy

Nikde jsem nenašel žádnou diskusi k tomuto tématu a tak otevírám zde. Bylo by možné nějak naprogramovat českou wikipedii aby zohledňovala českou abecedu? Znamenalo by to velký zásah, popř. zda se o tom uvažuje a v jak daleké budoucnosti. V podstatě vidím dvě možnosti:

 1. je to jen otázka času, než se do toho někdo pustí a pak nezbývá než být trpělivý.
 2. nejde to a nebude to a nemá cenu v to doufat a pak bych řadil články a kategorie začínající na písmena s čárkami a háčky pod příslušná písmena bez nich (Č pod C jako CČ atd) a asi by bylo dobré napsat k tomu nějaké doporučení.

Bylo by to přínosem zejména pro uživatele wikipedie, kteří často marně hledají některé články v kategoriích nebo se zbytečně diví proč je nalézají na konci. Mircea 13:08, 25. 10. 2006 (UTC)

Diskuze je na technickém fóru: bugzilla:164 --Li-sung 13:11, 25. 10. 2006 (UTC)
Aha, takže je to bráno jako chyba wikiprostředí a nezbývá než být trpělivý. Z toho vyvozuju, že zařazování Č pod CČ apod není správné, protože se po odstranění této chyby bude muset měnit a pokud na něj někde narazím, mohu je odstranit. (např. Česko a Černá hora v Kategorie:Státy Evropy - ostatně Řecko a státy od Š jsou na konci) Mircea 13:42, 25. 10. 2006 (UTC)
Přesně tak. Řazení pomocí cČ je nesystémové a vedlo by k pozdějším zmatkům a zbytečně bychom si s tím přidělávali práci. Tlusťa 13:44, 25. 10. 2006 (UTC)

Zavináče v adresách

Nevím, jestli bychom nějak neměli deformovat e-mailové adresy na starosty v infokrabičkách o obcích. Aby chudáci starostové nebyli zaplavování spamy, jelikož si jejich velmi čitelné adresy přečetli na Wikipedii zlí roboti spamerů. Záměna třebas na "[at]" by se samozřejmě svěřila nějakému hodnému robotovi. --Luděk 19:09, 29. 10. 2006 (UTC)

Jednoznačně souhlasím, taky mě to dost zarazilo, že se to uvádí tak lehkomyslně. --Ragimiri 17:48, 30. 10. 2006 (UTC)

Šablona neověřeno a jí podobné

Zdravím,

za chvíli zde bude 50 tisíc článků, budou se rozesílat tiskové zprávy a vykročí se k dalšímu mezníku v životě wikipedie. Co by se před tím mělo vylepšit/změnit/upravit je kvalita jednotlivých článků. Jsou zde články, které jsou ozačeny za pahýly ač by se jim predpona sub hodila více. Jsou zde články, které jsou cekově spochybněné, neověřené a také NPOV. Navrhuji před přidáváním dalších článků projít stávající a rozšířit, upravit a doložit tvrzení v článcích a nebo daná tvrzení msazat. S tím navrhuji přidat k šablonám problematických článků časovou značku, aby bylo jednoduše zjistitelné, které šabony jsou kde jak dlouho a zda taková šablona napomáhá rozvoji článku. U šablon celkově spochybněno, neověřeno a NPOV bych přidal navíc časové limty omezující život problematických informací v článku. Je lepší mít méně článků a nebo články kratší, než články dlouhé, ale fakticky nepřesné a nebo tendenční. Kdo poprvé vyzkouši (na základě propagace 50K článku) wikipedii a dostane nesprávné informace, možná vyzkouší wikipedii po určitém čase znovu, ale jeho ochota se vracet na wikipedii bude menší, než pokud informaci nenajde vůbec.--PaD 16:34, 30. 10. 2006 (UTC)

Editujte s odvahou :) --Ragimiri 17:49, 30. 10. 2006 (UTC)
Zásadní změny v šablonách se musí předem projednat. Nevím, jak bych pouze editací s odvahou mohl uskutečnit vše, co jsem zde nastínil. Pro tyto změny je třeba širší konsensus.--PaD 18:24, 30. 10. 2006 (UTC)

Šablona:Urgentně upravit

Vznika tu značné množství článků, které jsou těžko upravitelné, jsou pak nuceně dávány na VfD. Tyto články spíše snižují kvalitu Wikipedie, není pravdou, že než žádná inf, lépe nějaká. Proto se domívám, že je třeba pro články, které se zcela míjejí z encyklopedickým stylem, jsou založeny na neověřitelných informacích, nebo obojí založit jasný časový horizont do kdy budou upraveny alespoň částečně. Dále by tato šablona mohla sloužit pro věci, které jsou více než evidentně copyviem, ale nelze je najít na Internetu. Vložení takovéto šablony i její sundání by pak vyžadovalo zdůvodnění v diskusi. Pokud by při vložení došlo k zpochybnění ve smyslu 1:1 bude nahrazena šablonou upravit. --Vrba 21:15, 9. 11. 2006 (UTC)

Tohle užití vypadá líp, než jsem se původně obával. Stejně si ale myslím, že současná praxe je dostačující, a moc nechápu to 1:1 při odstraňování, ale to je detail. Jo, kdyby to mělo nahradit subpahýl, to bych všema deseti pro, takhle nevim, jestli to není další zbytečná byrokracie.   Zanatic ʡ 21:27, 9. 11. 2006 (UTC)
Nevím, mazal bych to hned. Ale obávám se, že by se to mnoha ikluzionistum a dalsim okultnim wikipedistum moc nelibilo. Takze to vnimam jako ustupek. --Miraceti 22:14, 9. 11. 2006 (UTC)
Sláva, to jsme opravdu potřebovali, a je dobře, že se o tom zde začalo mluvit. Ač jsem inkluzionista, je fakt že článků v kategorii Upravit, jež nikdo neupravuje už je hrozně moc, víc než se sluší a patří a situaci je nutno řešit. Urgentní úpravy před nás ale staví určité množství nových problémů:
 • Jak vyřešit speciální - tematické šablony upravit?
 • Bude nutno vytvořit poměrně neprůstřelné nejspíš doporučení o aplikaci této šablony, jinak se to prostě bude zneužívat. To ovšem přináší další problém, a to tedy definici článku, jež je nepřínosný.
 • Jaký stanovit deadline? Já bych byl pro měsíc, ale je to opravdu jenom můj vlastní názor.
--Aktron 22:21, 9. 11. 2006 (UTC)
Měsíc není moc "urgentně", dal bych tak dva týdny. Jinak nahrazování šablonou "upravit" v případě nesouhlasu mi přijde nevhodné, vzhledem k tomu že to je vlastně odložené odstřelení bych tam v případě nesouhlasu dávat spíš VfD. Též bych dal jako námět šablonu níže, kterou jsem si v jednou zoufalém momentu uplácal. --che 01:46, 10. 11. 2006 (UTC)
Měsíc proto, aby se ta šablona nakonec nezvrtla v delecionistické orgie :-) Přecejen těhle článků je tu děsně moc, měli bychom propad minimálně o sto, kdyby se to bouchlo rychle. Měsíc je dost času na vyburcování ostatních hezky upravovat. Časem by se lhůta mohla zkrátit. --Aktron 10:38, 10. 11. 2006 (UTC)


Takže tu budem mít 2 šablony znamenající v podstatě totéž (subpahýl a tohle). Skvělý. Co takhle subpahýl a urgentně upravit nějak kompromisně spojit?   Zanatic ʡ 10:22, 10. 11. 2006 (UTC)
{{Urgentně upravit subpahýl}}? Ne, tady je každá ze šablon na něco jiného. Subpahýly na výkřiky do tmy, tohle je na věci, které jsou celkem dlouhé, ale už začínají být ponekad neencyklopedického typu --Aktron 10:38, 10. 11. 2006 (UTC)
Ne, prostě něco jako urgentně upravit pro oba případy. Proč to štěpit? Značně by se tim všechno zjednodušilo. Např. by odpadly spory typu, je to dost krátký na subpahýl?   Zanatic ʡ 10:40, 10. 11. 2006 (UTC)
Jak už jsem jednou říkal, česká Wikipedie potřebuje zavést en:Wikipedia:Proposed deletion. --Malýčtenář 13:12, 10. 11. 2006 (UTC)
Souhlasím, vyhneme se tak zbytečnému hlasování. --Beren 13:24, 10. 11. 2006 (UTC)
Jednim z problemu {{prod}} je ze clanek muze byt smazan jen proto ze nokdo tyto navrhy nezkontroloval. Pokud bude toto implementovano tady doporucuji vyzadovat {{prod2}} od dvou dalsich uzivatelu jako potrvrzeni, take doporucuji delsi dobu ned 5 dni jako na en:. Pavel Vozenilek 21:26, 21. 11. 2006 (UTC)

Současný stav je opravdu zlý. Dnes se ani nestačím divit, kolik k nám chodí neupraveného textu. Všechno to uhlídat, copyvizovat, mazat a slučovat, to bych se z toho musel už zbláznit.... Věcí na úpravu ale chodí nejvíc :-( --Aktron 20:29, 11. 11. 2006 (UTC)

Ono je vcelku jedno jak tomu budeme říkat, prakticky současný návrh je obdoba en, jen navrhuje (vzhledem k inkluzionismu české wiki) větší časové rozmezí, nijak se nebráním nazývat tuto šablonu prod, nebo pokud by byl celkový souhlas s tím jak to funguje na en, použít jejich zkušeností. Ačkoliv i já jsem přesvědčen, že při zavádění je možno ponechat delší dobu a podle stavu upravování ji případně přizpůsobit dalšímu, jako tomu bylo v případě šablon nosource. Kaazdopadne bych byl pro zacatek nechat tam 30 dni

@ Malýčtenář: Je perfektní, že už jste to říkal, nemáte odkaz? Mě to nějak uniklo, ale pokud se to již řešilo byl by odkaz dobrý, abychom zbytečně neopakovali a nevymýšleli již řečené argumenty. Díky Vrba 12:03, 15. 11. 2006 (UTC)

Wikipedie:Pod lípou (návrhy)/archiv 2006-1#Zjednodušení VfD: navržené smazání? (nalezeno zdejším vyhledáváním slova proposed), žádná diskuse se ale nevedla. Měsíc je šíleně dlouho. --Malýčtenář 15:11, 22. 11. 2006 (UTC)
Celý nápad se mi zdá hodně dobrý, měsíc je sice hodně dlouhá doba, sám bych si představoval tak poloviční, ale pokud by to měla být překážka pro zavedení, souhlasím i s měsícem. Tlusťa 12:13, 15. 11. 2006 (UTC)

Support. Měsíc je podle mě tak akorát a Vrbův návrh považuju za dost dobrý ke zvýšení celkové kvality Wikipedie. Upřednostňuju rozhodně kvalitu před kvantitou. (V kontrastu třeba se slovenskou částí.) Měsíc je dost času na dohledání zdrojů a úpravu textu do encyklopedického stylu. Pokud se za tu dobu nikdo nenajde (což je dnes běžné), patrně by se nenašel ani během dalšího půl roku, a proto není důvod, aby tu nevhodný text dál smrděl. Používal bych třeba pro robotické překlady, školní referáty, oslavné texty, podezřelé a neozdrojované věci, o kterých nikdo nikdy neslyšel apod. Subpahýl je něco trochu jiného, ten je na skoro prázdné články. Tohle je na články s rozsahem dostatečným ale obsahem neodpovídajícím. --egg 19:07, 15. 11. 2006 (UTC)

Ač (umírněný) inkluzionista, jsem pro nějaký typ {{prod}}, jen bych rád zdůraznil Aktronova slova o neprůstřelné aplikaci šablony. Ta neprůstřelnost! je podstatná, jinak se budem hádat kolem víc, než teď.Reo + | 21:58, 21. 11. 2006 (UTC)

Tak jelikoz nejsou protesty zkusmo ji zkusim vyuzit v Renault R25 --Vrba 22:56, 3. 12. 2006 (UTC)

Při zavádění šablony sem se neozval, chtěl sem vyčkat co to udělá. Udělalo to to, čeho sem se obával, šablona není využívána s rozumem, domnívám se, že o tomto způsobu používání tady není žádný konsezus, proto si myslím, že by neměla být používána vůbec. Máme tu docela slušnou funkci hlasování o smazání, o tom, že by se mělo něco mazat po měsíci nikde v pravidlech nic není. --Nolanus 14:18, 25. 1. 2007 (UTC)
Kde nebyla užita s rozumem (moc to teď nesleduju)? Co ti brání založit VfD u všech článků, kde se ti nezdá její použití?   Zanatic ʡ 14:20, 25. 1. 2007 (UTC)

Mě ta šablona přijde jako dobrý nápad, jak se bránit záplavě opravdu nekvalitních a nepodložených článků a přitom je hned nemazat a dát tak šanci jejich nápravě. --Petr Adámek 14:25, 25. 1. 2007 (UTC)

Sorry, ale domnívám se, že s Vfd by se měl starat ten, kdo ten článek smazat chce, ne ten, kdo ho smazat nechce.
Namátkou, neboť už bud muset končit: třeba u Viennského koncilu stačilo přidat definici [1] /ne že by byl stav úplně ideální, ale na to máme šablonu upravit/. A taková Lousie Berthier byl podle mě relativně slušný [2]. --Nolanus 14:30, 25. 1. 2007 (UTC)
Z Louis Berthier ji prostě někdo zapomněl sundat při úpravách článku. A těžko doplní úvod někdo, kdo o tom nic neví.   Zanatic ʡ 14:33, 25. 1. 2007 (UTC)
Oba příklady jen ukazují, že ta šablona vede k úpravě toho článku. U druhého – opravdu si myslíš, že by v té podobě byl článek smazán? Ta šablona tam byla vložena v okamžiku (jak je vidět v hisorii), kdy článek urgentní úpravy opravdu vyžadoval. Zatím mi tedy tvoje obvinění, že se používá s nerozumem přijde hodně přehnaný. Tlusťa 14:41, 25. 1. 2007 (UTC)
Hlavně je důležité, aby ten, co článek nakonec maže, posoudil, zda tam ta šablona vskutku patří. Také jsme našel tuto šablonu v několika docela dobrých článcích. Tedy hlavně apel na mazače: Mažte s rozvahou! JAn 14:38, 25. 1. 2007 (UTC)
To je úplně jedno, má si to potom hlídat ten, kdo ji tam vložil. Navíc ani vložení původní podle mě nebylo v pořádku: [3]. Graficky a z ohledu formátování na Wikipedii to sice vypadá hrozně, ale text je relativně slušnej. Navíc sem si při původním čtení týhle diskuze nepředstavoval, že odstraění šablony bude jednoduše revertováno.. Dávjete si to milý delcionisti na hlasování o smazání, a když vám to projde, tak to máte smazáno dokonce za tejden! --Nolanus 14:41, 25. 1. 2007 (UTC)

Více než evidentně copyvia

Ona Vrbova předpokládáná copyvia považuji za vysoce nebezpečnou věc. Stačí se kouknout na jeho poslední správcovský exces, kdy opět tento předpokladač zlé vůle předpokládal zlou vůli, tentokrát byl obětí jeho myšlenek a chování jeden z nováčků. Pokud by mělo být účelem této šabloby i toto, tak jsem důrazně proti. --Semenáč 10:18, 10. 11. 2006 (UTC)

Co s tim, ze zapisu stranku na hlasovani o smazani ma spolecneho to, ze jsem spravcem, to muze udelat kdokoli? --Vrba 12:38, 12. 11. 2006 (UTC)

horní lužická srbština (was: prosba)

prosím o zařazení na hlavní straně

v jiných jazycích

Hornjosebsce(horní lužická srbština)

děkuji

Czestja

Přidal jsem. --che 21:27, 14. 11. 2006 (UTC)

Seznam všech článků

Teprve nedavno jsem objevil Wikipedii a velice mne nadchla, proto jsem začal s drobnými editacemi. Doufám, že se zkušení uživatelé nebudou moc smát mému dotazu, zda existuje seznam všech článků. Již několikrát se mi stalo, že článek nebyl nalezen jen proto, se jmenuje jen truchu jinak (např. název se liší pádem, číslem, velikostí písmene nebo pořadím slov atd.) Děkuji za odpověď.--Bruncvik 15:09, 16. 11. 2006 (UTC)

(Tenhle dotaz určitě patří někam jinam, ale když už je tu…)
Seznam všech článků je na Speciální:Allpages, když ale hledáte nějaký článek, nejlépe asi hledáním; viz Nápověda:Hledání. (Ještě poznámka: názvy by měly být v prvním pádě jednotného čísla.)
--Mormegil 12:34, 18. 11. 2006 (UTC)

Experimenty3

Juan založil šablony Experimenty3 a Experimenty3o. Podle mě je to zbytečné, jako poslední varování slouží Experimenty2 a Experimenty2o a říká to dost jasně: „Pokud nepřestanete, budete zablokováni.“ Text se ani ničím neliší kromě upozornění, že jde o poslední varování. Dost dobře tedy nemůžou být tyhle šablony (2 a 3) vedle sebe, byl by to redundantní text. Proto navrhuju tyhle nové šablony nepoužívat a smazat. Očekávám vaše názory. --egg 11:19, 18. 11. 2006 (UTC)

2x a dost, přijde mi nesmysl pořád někoho varovat. Jsem pro smazání. Uživatel si má na podruhé uvědomit, že dělá něco špatně. --Chmee2 12:26, 18. 11. 2006 (UTC)
Nemyslím si že by bylo vhodné je smazat, např. já je používám když už má anonym starší exp2 a přijde mi hloupé ho hned blokovat nebo mu poněkolikáté dávat tu samou šablonu. Možná bych jen trochu pozměnil text na ní. --Nádvorník …✉ 14:17, 18. 11. 2006 (UTC)
Název šablony je zřejmě závádějící. Implikuje totiž, že by měla být udělována jako třetí v pořadí a k tomu není za většiny okolností potřeba. Ale není nadbytečná, je pro situačně odlišné případy. Ze stejného důvodu mají na en: Experimentálních šablon celou paletu. Nemazal bych. Pokud vadí označení - tak přejmenovat. Reo + | 14:54, 18. 11. 2006 (UTC)
Zaved jsem je s tím, že každý správce/wikipedista usoudí sám, jestli je chce použít a nebo ne.--Juan de Vojníkov 10:33, 21. 11. 2006 (UTC)

Já bych byl radši, kdybychom postupovali více-méně jednotně podle textu Wikipedie:Patrola. Pokud na tamním postupu něco nevyhovuje, dá se o tom argumentovat. --egg 19:52, 21. 11. 2006 (UTC)

Podle mě je dobře, že mají lidé, kteří umisťují tyto šablony více možností. Pravda, já exp3 využil zatím jen asi jednou, ale čím víc těhle šablon bude (samozřejmě to ale znamená opět je přeorganizovat), tím lépe (nemám teď na mysli extrémně redundadní případy) - aspoň se přesněji vyjádříme. --Aktron 15:44, 22. 11. 2006 (UTC)
Jednotný postup určitě, ale co třeba tady->Wikipedista_diskuse:83.208.251.157???, dal jsem exp3, byl jsem v práci/tzn málo času/nikoho ze správců jsem neviděl(posl. změny) a mazání pokračovalo. Pak už jsem jen sledoval jestli dá pokoj. Já bych jí ponechal, s tím že po 2x následuje exp3 za jakékoli situace, například i po rozmezí několika dní, určitě se bude ještě hodit.--Horst 16:14, 12. 12. 2006 (UTC)

Wikipedie:Pro učitele

Ahoj, napsal jsem nástřel stránky Wikipedie:Pro učitele. Bylo by dobré probrat, jestli taková stránka má vůbec význam a jak by se měla případně vylepšit. Díky! --Miraceti 20:36, 10. 12. 2006 (UTC)

Možná by bylo dobré, ne-li lepší, se inspirovat na en:Wikipedia:School and university projects. --Miraceti 21:26, 10. 12. 2006 (UTC)
Nesouhlasím s tím, že bych jako učitel neměl dát studentům šanci/možnost (nikoho nenutím) napsat jako semestrální práci KVALINTNÍ encyklopedické heslo do Wikipedie. Tento semestr jsem tak učinil (poprvé) a myslím, že to wikipedii pomohlo. Podívejte se na moji stránku, kde uvádím seznam výtvorů mých studentů (podotýkám, že se jednalo převážně o studenty prvního ročníku VŠE). Z tohoto semestru jsem si odnesl poučení, že příště budu muset důrazněji a více vysvětlit autorská práva (s tím opravdu byl nejčastější problém), nicméně myslím, že následně se toho pak "mé ovečky" zhostily se ctí.
Navíc, když se podíváte na stránku en:Wikipedia:School and university projects tak tam k práci na Wiki přímo vyzývají.
Jasně, chce to dodržovat pravidla, trochu to pohlídat atd. ale obecně myslím, že to encyklopedii prospěje.
PROTO SI DOVOLUJI NAVRHNOUT, ABYSTE VAŠI STRÁNKU POUPRAVIL MÍSTO: Prosíme, nedělejte to. TAM DEJTE "Prosím, učiňte tak po zralé úvaze" S pozdravem --Tony 00:13, 23. 12. 2006 (UTC)

Stránku jsem upravil. Jen upozorňuju na slova VAŠI STRÁNKU. Stránky tady nikdo nevlastní v tom smyslu, že by měl výlučné právo kontrolovat text, klidně jste ji proto mohl editovat s odvahou. --Beren 17:38, 26. 12. 2006 (UTC)

Jasne, diky. Vim ze jsem to mohl prepsat, ale povazoval jsem z korektnejsi to s kolegou napred probrat, vysvetlit duvody atd. Nebojte se, opravdu se nebojim editovat :) - tohle bylo ale asi spis o diskusi. I tak ale diky ze jste se toho ujal a stranku upravil. --Tony 22:23, 1. 1. 2007 (UTC)

obrazky, barevnost??

nechcete sem lidičky davat vic obrazku??

Náhodný článek vs. Dobré články

Návrh: odstranit z menu odkaz Náhodný článek a místo toho tam dát Dobré články. Důvod: případnému zájemci o průřez encyklopedií to o nás poskytne lepší obraz. Petr K. 19:39, 13. 12. 2006 (UTC)

Odstranit Náhodný článek, rozhodně ne. Je to prostě funkce pro procházení náhodného článku, od toho se jmenuje. Přidání nějakého "výstavního" obsahu by nadruhou stranu bylo jistě žádoucí. --Li-sung 19:57, 13. 12. 2006 (UTC)
Neodstraňovat. Hnusný články neschováme. Takhle je to leda pokrytectví.   Zanatic ʡ 20:04, 13. 12. 2006 (UTC)

Vyjednotit externí odkazy

Tak se zamýšlím, jak nejlépe vyjednotit v řadě článků externí odkazy. V tuto chvíli mne napadá jen (další) šablona něco ve stylu {{upravit}} či {{pahýl}}, která by se dávala na začátek části s externími odkazy a která by upozorňovala, že zde je přemíra externích odkazů, z nichž některé by se daly (měly) s klidem smazat, jiné zachovat. Má někdo jiný nápad? --Luděk 09:37, 14. 12. 2006 (UTC)

Udělal jsem {{Upravit externí odkazy}}. Směle upravujte, směle používejte. --Tlusťa 10:19, 14. 12. 2006 (UTC)

Hezké... A nešlo by udělat ten název šablony ještě delší o něco kratší? --Luděk 10:43, 14. 12. 2006 (UTC)

Určitě. :) --Tlusťa 11:08, 14. 12. 2006 (UTC)
Už to s těma šablonama vážně přeháníte. Smířil sem se s desítkama imho zbytečných šablon typu "Tento článek z oblasti aplikovaných dějin teoretické informatiky státu Buruqwa-Muruqwarunda potřebuje upravit...", ale tohle už je ultra zbytečné. Když vidím, že ty odkazy sou podivné, rovnou je pročistím, dá to jenom nepatrně víc práce. A když se na ext. odkazy nekoukám, tak nevidím vůbec nic, čili nedělám nic, nepřidávám ani žádnou šablonu. Na to že ste delecionisti si moc vymýšlíte. --Nolanus 18:50, 14. 12. 2006 (UTC)
Nolane, tohle je přeci něco trochu jiného. Pokud se má upravit jen něco, tak proč to tam nedat? Navíc Tě, myslím, nikdo nenutí je používat. Já ji taky nebudu nejspíš používat, neboť na ní nejspíš zapomenu. --Miraceti 21:18, 14. 12. 2006 (UTC)
Protože úprava externích odkazů by zabrala jen o minimum víc času než přidání tý šablony. Obzvlášť, když se člověk bezpochyby musí aspoň na některé odkazy podívat, protože by jinak nemohl vidět, že něco není v pořádku. Luděk možná myslí, že v některých heslech těch odkazů je prostě moc, ale to samo o sobě není důvod pro to ty odkazy likvidovat, ale třeba jen ukazatel toho, že jde o populární téma. --Nolanus 21:54, 14. 12. 2006 (UTC)

Jde o to, že u některých odborných témat nejsem prostě s to zjistit, které externí odkazy jsou relevantní, a které ne. A jindy zase někdo žádal mne, abych zkontroloval, jestli nějaký odkaz přidaný do článku o nějakém polském městě má smysl (je to oficiální stránka města, nebo jde o nějaký spam?). V každém případě jsem se na začátku ptal, jestli má někdo nějaký jiný nápad než šablony. Sám jsem byl zaskočen rychlostí, s jakou se nová šablona objevila (holt zázraky na počkání...). --Luděk 22:08, 14. 12. 2006 (UTC)

No, když tomu nerozumíš, tak to prostě nech bejt. I česká Wikipedie je už teď tak rozsáhlá, že člověk už nestíhá kontrolovat ani věci kterým rozumí. je prostě třeba důvěřovat principům projektu. Ta šablona znamená jen další zbytečné zatížení posledních změn, sledovaných stránek, historie hesla.
Ale hlavně /což chápu až po tvém vysvětlení/ je jasně matoucí - šablony upravit slouží pro upozornění, že něco je evidnetně v nepořádku a je třeba to upravit. Ty ji ale myslíš zřejmě myslíš jako dotaz, zda to v pořádku je. A od toho je pžípadně diskuze u hesla. Mohla by vést i k tomu, že lidi naopak začnou v původně správné odkazy likvidovat. --Nolanus 22:21, 14. 12. 2006 (UTC)

Hlavne by se nemelo zapominat na to Wikipedie:Co Wikipedie není a tam pišou, že Wikipedie není archivem odkazů. Ludek rika jednotit ne smazat vsechno. Nemyslim si, ze by se lide vrhli na spravne odkazy a zacali je houfne mazat. --Vrba 23:02, 14. 12. 2006 (UTC)

Pár slov k mazání a vlastní funkci externích odkazů:
Wikipedie není sbírkou externích odkazů a jejich počet by měl být silně a striktně minimalizován. Externí odkazy se mají požívat primárně pro dokládání tvrzení v článku (např. „podle statistik [<odkaz>] bylo...“ nebo „X Y napsal, že... [<odkaz>]“ apod.) a sekundárně k odkazování na oficiální stránky, potažmo na stránky ilustrující některý z (majoritních) úhlů pohledu zastoupených v článku. Žádné další odkazy (klasickými příklady nevhodných odkazů jsou fanouškovské stránky, nebo stránky jiných – byť tematických – encyklopedií) by zde být neměly.
Proč: Především je cílem poskytnout čtenáři informace tady na Wikipedii a nikoliv ho odkazovat kamsi do neznámých hlubin Internetu. Především proto, že v ten okamžik ztratí provázanost s ostatními hesly zde. Cílem by tedy mělo být informace na odkazovaných stránkách převzít a zapracovat do článku. Naopak, čím více je v článku externích odkazů typu „další informace najdete na...“, tím menší je šance, že ten článek někdo rozšíří. Kromě toho, pokud si čtenář bude chtít najít související stránky, použije vyhledávač a nepotřebuje nějaký námi předžvýkaný notně omezený seznámek.
Dalším velikým nešvarem je potom redundance odkazů a nevhodné deeplinkování (odkazy přímo na určitou část webu), ale to už trochu překračuje výše načaté téma.
Osobně vnímám abusus externích odkazů za veliký problém a nebezpečí a domnívám se, že by bylo vhodné se této problematice začít věnovat pečlivěji a podrobněji.
Danny B. | diskuse | mail | přehled příspěvků | 23:04, 14. 12. 2006 (UTC)
No já ext. odkazy celkem pročišťuju /dokonce někdy pronásleduju spamery i do ostatních wiki - myslím, že za chvíli nebude existovat wiki, kde bych neměl dost editací ki hlasování :)/.
Ale zdá se mi, že ste pořád nepochopili, o co de v téhle diskuzi. Jestli někdo chce pročistit externí odkazy, ať je pročistí, ale ať nedává kvůli tak prosté věci šablonu s přáním ať to udělá někdo jiný! Opakuju: pročisťujte si odkazy, když zhruba víte, co děláta. Ale nezaplácávejte hitorii hesla, sledované stránky, posl. změny etc. přidáním šablony, když byste to, co takhle vlastně chcete po někom jiném mohli udělat sami věnováním další půlminuty času.
A když věci nerozumíte, zeptejte se jiného, položte dotaz na diskuzni stánce, nebo dvěřujte procesu wiki. --Nolanus 23:48, 14. 12. 2006 (UTC)

Jo, ještě mne napadá, že třeba sám nemohu posoudit releventnost stránek v doméně "můjweb_cz", jelikož ta je někde mezi mnou a oním serverem zřejmě filtrovaná a je pro mne tedy nedostupná. --Luděk 20:00, 15. 12. 2006 (UTC)

Jak jsem někde už zmiňoval, doména má alias s mujweb.atlas.cz; zkuste, jestli je filtrovaná i ta.
Ale hlavně bych rád, když to neudělá nikdo jiný, se postavil výšeuvedeným tezím Dannyho B., které tradičně jdou zcela proti étosu Wikipedie a představují značné nebezpečí, kdyby mu měly být takto mlčky schváleny. Co si mají počít čtenáři, kteří neumějí vyhledávat na webu tak dobře jako on? Nebo nemají čas, nebo prostě nechtějí - ostatně proč by si každý ze čtenářů zas a znova měl spouštět vyhledávač sám, aniž by Wikipedie mohla pár tisíc kvalifikovaných člověkominut ušetřit? Podle stejné logiky by se mohla skládat jen ze šablony "tak si to heslo, co hledáte, napište sami, možnosti na to máte". Dogmata, jimiž autoritativně operuje, nemají žádnou oporu v koncepci projektu a představují jakýsi fanatický eventualismus vyhrocený natolik, že hraničí s náboženským blouzněním. Cílem Wikipedie je zprostředkovat lidem přístup k těm nejlepším dostupným informacím, tečka; ne se uzavírat do ulity pocitu výlučnosti. I kdyby každé heslo mělo featured úroveň (jako že většina sotva kdy překročí ostudnou), vždycky bude mimo Wikipedii spousta relevantního, kvalitního, zajímavého materiálu, který "převzít a zapracovat do" encyklopedie nikdy nepůjde. Solidní fanouškovská stránka je vždycky lepší než nic, teď, co budou etnické čištění obrázků dojde konečného řešení, tuplem. Právě tak jako je úkolem Wikipedie vybrat z nespočtu detailů ty podstatné, a z potenciálně možných formulací ty nejvýstižnější a nejpřístupnější, neměla by ani aspoň zakazovat těm, kdo tím chtějí svým následníkům ušetřit námahu, vybrat z internetového šumu ty stránky, které jsou nejpřínosnější přinejmenším jako doplněk Wikipedie. --Malýčtenář 15:21, 21. 12. 2006 (UTC)

@Malýčtenář: Udržovat tisíce odkazů aktuálních není v silách komunity kolem wikipedie. Jednodušší je odkazované články jednou pro vždy zpracovat jako součást hesla a odkazovaný článek uvést jako referenci. Protože unikátní články, které rozšiřují heslo jsou sice pěkné, ale stane se, že jednou zmizí a zbude po nich pouze nefunkční odkaz. S pozdravem --PaD 21:37, 21. 12. 2006 (UTC)

Je to v silách Wikipedie podstatně více než udržovat aktuálních tisíce hesel o živých osobách a současném dění; funkčnost odkazů lze velmi dobře kontrolovat roboticky. Zmizelá reference je stejný problém jako zmizelý externí odkaz. --Malýčtenář 10:43, 22. 12. 2006 (UTC)
Roboticky lze kontrolovat, zda odkazy nezmizely. Pokud se ale změní pouze obsah daného dokumentu, tak se to dost dobře kontrolovat nedá. Pokud budeme uvažovat o osobách žijících, relevantní externí odkazy jsou na instituci, kde pracuje a osobní stránky případně životopis, pokud obsahuje informace které jsou nad rámec hesla. Možná ještě odkazy na publikace, které daná osoba vytvořila. U nežijících možná ještě odkaz na nekrolog. Co více encyklopedické heslo potřebuje?--PaD 14:44, 22. 12. 2006 (UTC)
Ano, souhlasím z větší části s MČtenářem. Wikipedie jistě není sbírkou nadbytečných odkazů, ale je bláhové si myslet, že by kdy nmohla být amalganem, který veškeré ostatní informace zcela nahradí. Naopak v en: když něčemu potřebuju rozumět, tak sorry mé milé wiki zas tak nevěřím, prolítnu jí orientačně po záchytných bodech abych se vzdělal v základech - využiju tak její provázanosti s jinými hesly a stejně pak si rychle dělám takovou malou vlastní rešerši, z informovaných zdrojů, které na wiki mají často pěkné zástupce - někdy jdu rovnou k nim. Ačkoliv se hrdě označím za pokročilého uživatele, co se vyhledávání všeho druhu týče, hand picking prostě ničím nenahradíš a vlastní handpicking bere moc, moc času. Takže IMO Wikipedie je také sbírkou - užiečných - odkazů. Ne, že ne a měla by být.
Vyjednotit odkazy, je záslužná práce, ale s tímto ohledem prosím. Ne jen pro dokazování tvrzení. Výsledkem je několik pod sebou seřazených zdrojů, které často mohou doplňovat profesionálové, jsou plny pro wiki zcela nedosažitelných profi obrázků a stejně obtížně reprodukovatelných znalostí. Hand picking při vyjednocování to je schopen zaručit.Reo + | 11:17, 22. 12. 2006 (UTC)

Příspěvky na Wikipedii formou dárcovské SMS.

Nešlo by nějak zařídit, aby se mohlo přispívat na Wikipedii formou dárcovské SMS?
(Bez podpisu 21:15, 17. 12. 2006 88.100.148.13)

Zajímavý nápad, ale nevím, jak by se dalo platit z českých mobilů na konta nadace v USA. --Luděk 20:23, 17. 12. 2006 (UTC)

Požadované fotografie

Napadlo mne založit novou stránku Wikipedie:Požadované fotografie. Byla by to paralela ke stránce Wikipedie:Požadované články, která se myslím osvědčuje. Na stránce požadovaných fotografií by se mohli inspirovat wikipedisté při svých toulkách republikou s digitálním fotoaparátem v ruce. Co vy na to, správci? --Krvesaj 16:38, 26. 12. 2006 (UTC)

Wikipedie:Požadované obrázky.   Zanatic ʡ 16:43, 26. 12. 2006 (UTC)
Děkuji Vám, Zanaticu, přehlédl jsem to. Až na to decentní shrnutí Vaší editace dobrá práce. --Krvesaj 16:47, 26. 12. 2006 (UTC)

Námět ze slovenské Wikipedie

Zakládal a upravoval jsem na slovenské Wikipedii dva nebo tři články a hned při první editaci jsem si všiml, že editorovi není dovoleno jít dál, dokud neuvede do rámečku "Zhrnutie úprav" co v článku prováděl. Stalo se mě už několikrát na české WIKI, že jsem toto do rámečku zapomněl uvést.

Druhou věcí na kterou jsem narazil je to, že pokud se v článku objeví nějaký odhaz na URL, je redaktor vyzván k vykonání jednoduchého početního úkolu (sečtení nebo odečtení čísel), aby se zamezilo SPAMu.

Možná, že to tady už bylo řešeno, v tom případě se omlouvám, ale určitě by to českou Wikipedii vylepšilo. Aqualung 23:11, 30. 12. 2006 (UTC)

Podle mě to za diskusi stojí. Napadly mě nějaké nevýhody, pokud se mýlím, tak se prosím ozvěte:
 1. Nedeaktivují se tím zase zcela automatická shrnutí editace?
 2. Dokáže reakce na URL rozlišit, zda tam bylo nové URL přidáno? Nebo nutí k počítání i při normální editaci článku, v němž už URL byla? V druhém případě by to odstavilo roboty a otravovalo normální oživatele.
Jinak díky za náměty, když uvádím námitky, neznamená to, že bych byl zásadně proti nim, jen chci zjistit, jestli to nemá mouchy. --Beren 23:55, 30. 12. 2006 (UTC)

Možná by to chtělo, kdyby to vyzkoušel někdo ze zkušenějších Wikipedistů, nebo se přímo zeptat slovenských správců. Aqualung 10:37, 31. 12. 2006 (UTC)

Co se týká shrnutí úprav, týkaly se ho diskuse na skwiki sk:Redaktor:Bronto/Archív 2006/II#Zhrnutie úprav a sk:Wikipédia:Krčma/Technické/Archív#Veľkosť úprav. Skripty údajně převzal Helix84 z plwiki a při druhém pokusu o odeslání příspěvek projde i bez shrnutí úprav. --Beren 18:28, 1. 1. 2007 (UTC)

Pro registrované uživatele existuje možnost upozornění na nevyplnění políčka již jako funkce v Mediawiki, takže je dostupná v nastavení - záložka editace . --Li-sung 19:00, 1. 1. 2007 (UTC)

Podobnou věc mají na japonské wikipedii. Tam neregistrované přispěvatele nutí používat tlačítko Ukázat náhled tím, že tlačítko Uložit změny se aktivuje až po použití náhledu – asi se tak snaží omezit zaplevelování historie sériemi malých editací, které „páchají“ hlavně začínající či náhodní wikipedisté (ještě nezeregistrovaní). Co se týče jednoduchých početních úkonů, ty jsou vyžadovány při tvorbě nového účtu … … ale to je možná obvyklé i na jiných wiki – dlouho jsem už účet nezakládal :) Každopádně ta věc s náhledem by stála za zvážení. Nebo ne? --Pazuzu 19:08, 1. 1. 2007 (UTC) PS: Nutit uživatele vyplňovat shrnutí editace plně podporuji.

viz též Wikipedie:Pod lípou (technika)#Přinutit nepřihlášené používat náhled --Li-sung 19:14, 1. 1. 2007 (UTC)

Apollo 17 a "naše" vlajka

V článku týdne je napsáno, že Apollo 17 s kapitánem Eugenem Cernanem zanechali na měsíci československou vlajku, nemělo by se snad napsat českou vlajku, když slováci mají vlajku jinou?
(Bez podpisu 16:04, 1. 1. 2007 82.99.182.186)

Ne. Červeno-modro-bílá vlajka se stala českou vlajkou až v roce 1993. Příslušný zákon byl schválen tuším na podzim 1992. Česká vlajka v roce 1972 byla jen červeno-bílá, a to nevím, zda vůbec byla oficiální, či jen přetrvávala v historickém povědomí národa. --Luděk 15:10, 1. 1. 2007 (UTC)

Obrázky

Už zase prudim z obrázkama:)) Brouzdal jsem po anglické wikipedii a napadlo mě, jestli se na české wikipedii nevyskytuje ekvivalent šablony {{musicpromo-screenshot}}, jak vypadá je vidět třeba pod tímhle obrázkem. Jestli tu tahle šablona není, možná by stálo za to jí nějak vytvořit...Když se zrušila ta fair use, lecčemu by to pomohlo, minimálně ty alba vypadají bez obrázků podivně. Murúg 18:00, 3. 1. 2007 (UTC)

Na té šabloně je napsáno, že se jedná o Fair use. --Li-sung 18:33, 3. 1. 2007 (UTC)
Bohové, je to možný že sem až tak slepej...Murúg 19:09, 3. 1. 2007 (UTC)

Chyba!

Nalezl jsem chybu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ideální_plyn Je zde definováno: 20 °C 101325Pa (normalní podmínky), Toto je chyba jedná se o standardní podmínky. Normální podmínky jsou 0 °C a 101325Pa. Pro Anglosaské země jsou normální podmínky 60 °F (15,56 °C) a 101325Pa. Bohužel nevím jak se toto dá editovat tak mě prosím omluvte.

S pozdravem Michael Šmarda

Opraveno na 0 °C (dle 1. --Reaperman 20:27, 5. 1. 2007 (UTC)

Proč pahýl?

Nelíbí se mi a nemohu si zvyknout na slovo pahýl. Pahýl je pozůstatek po něčem, co bylo částečně odstraněno. Podobné, ale hezčí by bylo slovo torzo. Lépe by ale článek, který je započatý a neúplný, vyjadřovalo třeba slovo zárodek. Co myslíte, nešlo by to změnit?

Je to určitě důvod k zamyšlení. Říkal mi jeden kamarád (needitor, pouze příležitostný čtenář), že si při hledání na české wikipedii připadá jako ve výrobním družstvu invalidů. Chrupoš 21:35, 5. 1. 2007 (UTC) :o)
Já si pod slovem pahýl představuju malý holý stromek, jen čekající na další jaro aby mohly vyrazit větve. --Li-sung 21:57, 5. 1. 2007 (UTC)


Otázka spíš je, k čemu je vůbec šablona pahýl a spol dobrá? Podle mě jenom k nahánění počtu editací a zahlcování historie hesel, k ničemu jinému.

Můj dojem je, že vznikla na základě názoru, že encyklopedie musí být především "počteníčko". Na de to zrušili a dobře udělali, viz de:Wikipedia:Meinungsbilder/Stubs. --Nolanus 02:03, 6. 1. 2007 (UTC)

Můj dojem je ten, že když vidím článek a v něm nápis pahýl jdu se po jeho dočtení automaticky podívat po dalších zdrojích, jelikžo jasně vim, že článek pouze přináší základní myšlenku/pár udajů, kdežto při chybění pahýlu moho předpokládat, že článek shrnuje většinu potřebných dat. Také pomáhá ve snadnější orientaci do jaké oblasti článek patří bez toho, aniž bych musel číst celý text a nebo prohledávat nadřazené kategorie. Dílčí pahýl má tak i informační hodnotu pro rychlé hledání... --Chmee2 10:50, 6. 1. 2007 (UTC)

Je fakt, že v dřívějších dobách jsem se jako uživatel vyhýbala pahýlům, protože jsem předpokládala jejich "nekompetentnost". Nějaké označení by to ale chtělo - zárodek vypadá sympaticky. --Rinu 16:38, 6. 1. 2007 (UTC)

Mě se "zárodek" spíše nelíbí, příliš mi to připomíná nějaké nekontrolované bujení. Na pahýl jsem si zvykl, ale změně se nebráním. "Torzo" (článku) zní lépe, má aspoň přesně ten význam (nedokončené dílo), který odpovídá situaci. Jinak kategorie pahýlů mi docela pomáhaly. Když jsem se zajímal o rozšiřování článků v oblasti astronomie, díval jsem se na místní pahýly a přemýšlel, který obohatit. Věřím, že to pomáhá i jiným. --Beren 17:01, 6. 1. 2007 (UTC)

Jak se ukazuje, pro obyčejné čtenáře slovo pahýl nevěstí nic dobrého, spíš naopak, jsem proto pro změnu. Co takhle polotovar? Přece se nemusíme pohybovat pořád v lese.   Zanatic ʡ 17:07, 6. 1. 2007 (UTC)

Což to nepřejmenovávat, ale nedávat to slovo do šablony. V současné době zní „Tento článek je pahýl. Můžete pomoci Wikipedii tím, že jej rozšíříte.“. Stačilo by to přepsat na Tento článek je krátký. či tak něco. Čtenáři by se nehrozili nad takovým výrazem a pahýl by zůstal jako slang pro Wikipedisty . --Li-sung 17:20, 6. 1. 2007 (UTC)
Taky řešení.   Zanatic ʡ 17:22, 6. 1. 2007 (UTC)
Líbí se mi "zárodek" a souhlasil bych i s návrhem Li-sunga. Navrhuji také "výhonek", který mají na sk.wiki (snad nebude nikdo brát jako potupu, když se inspirujeme u našeho většího wikibratra :-)) Jan.Kamenicek 19:23, 6. 1. 2007 (UTC)
Li-sungovo řešení je krásné a podporuji ho všemi 20ti, určitě bych ale nechtěl měnit slovo pahýl v šablonách co se vkládají, jelikžm zvyk je železná košile a těžko bych se učil nový kousek ;)) --Chmee2 19:28, 6. 1. 2007 (UTC)
Já bych to nazval základem a pak by formulace mohla znít třeba: Toto je základ článku, můžete Wikipedii .... nebo Tento článek je základ, můžete..... atd. Pod slovem zárodek nebo výhonek si může každý představovat něco jiného.

Aqualung 19:38, 6. 1. 2007 (UTC)

Taky dobrý. Jan.Kamenicek 20:14, 6. 1. 2007 (UTC)

Pahýl je jen slovo, všichni víme co znamená a netřeba si zvykat na něco jiného. Pahýl a krátký článek je ovšem něco zcela jiného. Mám pocit, že když správce vidí tři řádky, tak tam foukne pahýl, aniž by to četl. Při tom v mnoha případech jsou ty tři řádky vyčerpávající informace. Pak je to tu ta nešťastná věta z úvodu pro začátečníky, že krátký článek je lepší než žádný článek, která láká k tvorbě pahýlů informace prostých. Jsme, pokud jde o počet článků docela velká encyklopedie, neničme tímto způsobem její pověst. Heslo Dohnat a předehnat už se jednou neosvědčilo (vzpomínám si na důvod, proč nemůžeme předehnat: byla by vidět naše otrhaná pr.... Pokud mi to čas dovolí, snažím se odstraňovat pahýly, ale většinou to znamená to celé napsat znovu.

A poznámka na závěr. V Posledních změnách vidím jaké neštěstí jsou pro správce vandalové pocházející převážně z řad neregistrovaných uživatelů. Opravdu nelze stanovit pravidlo, že editovat může jen ten, kdo se zaregistroval? Na pískovišti je místa dost. --Tom 15:39, 9. 2. 2007 (UTC)

Hezká úvaha. To, zda je něco pahýl, je víceméně subjektivní, takže je možné, že zvláště u krátkých článků dojde je to nesprávně posouzeno. Díky za úsloví s otrhanou ..., považuji ho za velmi trefné, nic neukáže slabiny v takové nahotě jako úspěšná snaha zaujmout pozici, na kterou (zatím) nemáme.
Vandalové jsou neštěstím pro všechny odpovědné přispěvatele, nejen správce. Je sice faktem, že z neregistrovaných uživatelů je jich nejvíc, nicméně z neregistrovaných uživatelů pocházejí také všichni registrovaní. A anonymové často opravují v článcích chyby. Tedy zákaz editace pro anonymy by se velmi negativně projevil na našem růstu a spolehlivosti (nehledě na to, že pak už bychom nebyli otevřenou encyklopedií, a na to, že takový zákaz by nám Nadace prakticky jistě nedovolila realizovat). Ale až budeme opravdu velcí a vyhodnotíme například, že zakládání nových článků od anonymů je v 95 % jen porušením práv nebo velká práce navíc, kterou by přispěvatelé, kteří ji dělají, mohli účelněji vynaložit na tvorbu vlastních článků, tak můžeme uvažovat o znemožnění zakládání nových článků pro anonymy, jak si to zavedla anglická Wikipedie. Myslím ale, že zatím v tak těžké situaci nejsme. --Beren 16:09, 9. 2. 2007 (UTC)

Kategorie a podkategorie "Britské hudební skupiny"

Není mě jasné, proč jsou v kategorii "Britské hudební skupiny" podkategorie, kterými jsou například Beatles, Uriah Heep atp., když jsou už zmiňovány v kategorii samé. Neměla by být podkategorie vyhrazena pro jednotlivé styly hudby a to např. rock, folk, folk-rock, glamm-rock atp.? Založil jsem např. články Fairport Convention a Steeleye Span, ale na české wiki kat. folk-rock není, abych tam tyto skupiny mohl zařadit.

Dále si myslím, že by měla být vytvořena samostatná kategorie pro "milníky" v hudbě, tak jako tomu je na en wiki viz.:'Steeleye Span are a British [folk-rock] band, formed in [1970 in music|1970] ....., takže pak by mělo v cs wiki docela smysl následující: Steeleye Span jsou britská [folk-rock|folk-rocková] kapela, založená v roce [1970 v hudbě|1970]. (Odkazy jsou záměrně psané s jednou hranatou závorkou.) Odkazování každého letopočtu jen tak bez cíle se mě zdá nesmyslem, protože toho kdo čte článek např. o Beatles nezajímá, že do Československa vtrhly sovětské tanky, ale zajímá ho, čím se ten rok zapsali do dějin populární hudby. (Překopírovaljsem tyto návrhy z diskuze ke kategorii "Britské hudební skupiny" Aqualung 19:45, 6. 1. 2007 (UTC)

Kabinet kuriozit

Chtěl bych se zeptat, jestli byste nemohli dat nejaky vyrazny odkaz na kabinet kuriozit, protoze poprve jsem na nej narazil vicemene nahodou a pote jsem ho vzdy slozite hledal (ted jsem ho vubec nenasel). 22:23, 6. 1. 2007 62.24.89.56 podpis doplnil --Nolanus 19:14, 8. 1. 2007 (UTC)

Wikipedie:Kabinet kuriozit. Popřemejšlím, kam by se případně odkaz ještě hodil, ale tohle asi není stránka, kteoru bysme se potřebovali bůhvíjak chlubit. Jinak bude se vám asi bude líbit [4] --Nolanus 19:14, 8. 1. 2007 (UTC)

Děkuji za odkaz, raději si ho někam uložím. Ta necyklopedia mi narozdíl od kabinetu kuriozit nepřijde vtipná, ale jak už jsem napsal výše děkuji za ten odkaz.

Kategorizace přesměrování

Zdravím všechny čtenáře této stránky. S Berenem jsme se spolu kdysi o kategorizaci přesměrování bavili, ale bohužel jsem dříve nenašel dost času a ani zájmu, abych v ní pokročil dále. Ale celá záležitost již nesnese odkladu. Kategorizace přesměrování/redirectů je dalším nezbytným krokem, který musí naše jazyková varianta udělat.

přesunuto na Wikipedie:WikiProjekt Kategorizace redirectů --Vrba 21:37, 17. 1. 2007 (UTC)

Znaky nedstupne na klavesnici pri vyhledavani

Pouzivam (a mam v prstech) klavesnice z americkymi a skandinavskymi znaky. Na ceske Wikipedii jsou s tim problemy. Pri hesle jako napriklad "capek" udela Wikipedia dobry pokus a prijde s inteligentnim navrhem. Na heslo "culik" reaguje ceska Wikipedie reaguje negativne, nenajde nic, potrebuje explicitni "č" a "í".

Polska Wikipedie to vyresila tim ze na strance ktera oznamuje (i negativni) vysledky hledani davaji moznost dodat "cizi" znaky za pomoci mysi. Priklad http://pl.wikipedia.org/wiki/Specjalna:Search?search=Msciwoj&go=Przejd%C5%BA. Alternativni metoda by mohla byt dat strane ktera oznamuje vysledky hledani stejne moznosti doplnovani "cizich" znaku jako na strane pro editovani prispevku.

Myslim ze zajem ze zahranici je pozitivni pro ceskou Wikipedii. Ceska (a nejen ceska) Wikipedie je dulezita pro informaci o dane zemi a jeji kulture. Proto doporucuji doplnit ceskou Wikipedii podle meho navrhu.
(Bez podpisu 13:18, 15. 1. 2007 212.116.76.78)

Nevidím důvod, proč to neudělat obdobně jako na polské Wikipedii. U nás ten seznam bude akorát o něco delší. --Luděk 12:23, 15. 1. 2007 (UTC)

z editace na náhled a z náhledu uložit

Zdravím,

na francouzské wikipedii jsem narazil na vlastnost, že odeslání editačního formuláře vede nejprve na náhled a z náhledu se až ukládá. Nebylo by vhodné něco takového udělat i u nás. Přeci jenom šablona náhled je u nováčků jednou z nejpoužívanějších.--PaD 15:13, 15. 1. 2007 (UTC)

Změna vodopádu

Mě osobně to v posledních změnách nevadí. Je fakt, že to někdo zavile nepoužívá, ale na druhou stranu je zase fakt, že už jsem tady viděl dost nuváženejch vítek.

Nemůžem implementovat to co maj na memory-alpha:

[5]

Nebo v modifikaci? --Juan de Vojníkov 14:35, 25. 1. 2007 (UTC)

Takhle nečitelně černý? Jakej vodopád? Jaký výtky? Jsem úplně mimo já?   Zanatic ʡ 14:39, 25. 1. 2007 (UTC)
Mám takový dojem, že se jedná o možnost rozkliknout zápis o editaci, kde je možno vidět historii editací článku (na Memory alpha). V samotném primárním zápisu je ještě počídadlo těchto editací. Myslím si ale, že by to bylo dost náročné z technického hlediska. Článek s tříletou historii bude mít editací i několik stovek. --EdmundSquirrel 16:34, 25. 1. 2007 (UTC)
Napadla mě ještě možnost, že se jedná o editace jednoho přispěvatele, pak by to souviselo s výšeuvedeným návrhem na nucené zobrazení náhledu. --EdmundSquirrel 16:36, 25. 1. 2007 (UTC)
Že by Nastavení -> Poslední změny -> Zdokonalené poslední změny ?   Zanatic ʡ 16:40, 25. 1. 2007 (UTC)

Huh? myslíš, aby standardně bylo zpanuto vylepšené poslední změny? JAn 16:41, 25. 1. 2007 (UTC)

Trefa do černého. Myslím, že tohle přesně autor myslel. --EdmundSquirrel 16:44, 25. 1. 2007 (UTC)

Aha mi to máme taky? Nešlo vůbec o grafiku šlo o to, že když jedn IP adresa provede v jednom čase více uložení toho samého článku, tak se to smrskne do jedné informační linky. Pro Edmunda: to se samozřejmě vztahuje k historii momentálních změn, čili jich tam nemůže být 150.--Juan de Vojníkov 17:53, 25. 1. 2007 (UTC)

Kde jich nemůže být 150?   Zanatic ʡ 17:56, 25. 1. 2007 (UTC)
Jak je definovaná "momentální změna"? --EdmundSquirrel 20:27, 25. 1. 2007 (UTC)
Myšleno tak, že na stránce posledních změn se zobrazuje standardně 50 posledních změn. Rozbalitelné položky pro více editací stejného článku zobrazí jen ty editace kterou jsou obsaženy v těchto 50 změnách. Pokud by normální vzhled Posledních změn zobrazil 3 editace samostaně, Zdokonalené zobrazení ukáže při rozbalení jen tyto 3 editace. --Li-sung 20:33, 25. 1. 2007 (UTC)
Pořád nechápu přesně směr otázky. Pokud jde o to, že bys potřeboval v seznamu posledních změn jejich větší počet Juane, tak to přece jde také, stačí v nastavení na záložce Posl. změny nastavit počet zobrazovaných změn (já to mám na 500). Nebo Ti jde o defaultní nastavení? (pro nepřihlášené a ty co si to nenastaví jinak?) Reo + | 21:03, 25. 1. 2007 (UTC)

Ano jde mi o defaultní nastavení. Když bude nový uživatel dělat jeden článek a uloží ho třeba 5x posobě bez náhledu, tak se mi to smrskne do jedné linky. Pokud to bude vandalismus tak to revertuju celé, pokud ne, tak to zkontroluji přes rozdíl. A vám ostatním, co se furt tak nechápavě ptáte - dyť si to zkuzte jak to tam mají. Pak by nikdo nemusel nikomu nadávat, že nepoužívá náhled.--Juan de Vojníkov 12:57, 26. 1. 2007 (UTC)

To, že jsou všechny editace jednoho uživatele pod jednou kolonkou, nic nemění na tom, že se náhled používat má a že to zbytečně zaplácává poslední změny.   Zanatic ʡ 13:04, 26. 1. 2007 (UTC)
(v konfliktu se Zanatikem) Za prvé, pro sebe si to dávno můžete zapnout ve vlastním nastavení. Za druhé, pokud to vůbec jde zapnout defaultně i pro nepřihlášené (i když podle Memory Alpha asi ano), je námětem na jinou diskusi, v čem by měly spočívat výhody, a jestli by nepřevážily nad náklady (javascript nucený všem prohlížečům). Konečně, problém (ne)používání náhledu má mnoho dalších negativních projevů, které by to neodstranilo. --Malýčtenář 13:10, 26. 1. 2007 (UTC)


Projekt Hellenopedie apod.

Zdravím všechny. Rád bych zde inicioval debatu o založení projektu Hellenopedie. Ačkoli tento pracovní název je inspirován francouzskou Wikipedíí a jejím portálem, nechci předjímat cíl tohoto projektu.

Já osobně bych cíle případného projektu viděl takto: zmapování již existujícího relevantního obsahu (vč. kategorií), vytvoření určitého rámce, do něhož by spadala technická doporučení, psaní jmen, doporučení ohledně kategorizace atd.(mnoho z tohoto je již bezpochyby někde napsáno). Dále sjednocení existujících hesel, doplnění klíčových hesel (chybějí-li) a nakonec možná i vytvoření příslušného portálu.

Samozřejmě předkládám k prodiskutování i další varianty jako rozšíření až na nadřazené téma (např. Antika), případně omezení na dílčí projekty (např. filozofie antického Řecka, psaní jmen, kategorie apod.).

Za vyjádření děkuje --EdmundSquirrel 22:46, 31. 1. 2007 (UTC)
Není mi zcela jasné co se má jednotit a standardizovat. Články o antickém Řecku, nebo všechny články wikipedie? Jinak tady jsou ostatní wikiprojekty na Wikipedie:WikiProjekty.--Juan de Vojníkov 12:15, 1. 2. 2007 (UTC)
To samozřejmě záleží na zaměření projektu. Ohledně starověku jsem našel jeden projekt Wikipedie:WikiProjekt Starověk, který již visí na místě rok a čtvrt prakticky bez odezvy. Doufal jsem, že v současné době by se mohlo najít více přispěvatelů ochotných zapojit se, neboť poslední dobou vzniklo větší množství článků týkajících se tematu, které jsem měl na mysli: Antické Řecko. Nicméně nechtěl jsem to předjímat a doufal jsem, že konkrétní zaměření vyjde z této diskuze, též při přihlédnutí k "personální" otázce.
Sjednocením obsahu myslím odstranění, nebo zmírnění situace, kdy je zde kupř. XX článků týkajících se málo známých filozofů a spisovatelů, ale jen 2 články o řeckých chrámech, žádný o starořecké architektuře vůbec apod. Nebo třeba jeden řádek o Aristofanovi, 2 stránky o Epikúrovi.
Už jsem to říkal a říkám to znovu. Zdá se mi, že Wikiprojekty nejsou dostatečně propagované. Myslím, že jeden malý odkaz na Wikiportálu nemůže přesměrovat uživatele tam, kde by jich bylo třeba, a kde by jejich činnost byla (v ideálním případě) koordinována.
--EdmundSquirrel 21:14, 1. 2. 2007 (UTC)

Pokud k tomu mohu něco říci, diskuse k psaní řeckých jmen tady kdysi proběhla, bohužel ji však nemohu nikde najít. Obecně k projektu: bude jenom dobře, když se vytvoří nějaký rámec, ať už bude zaměření širší nebo užší. Sám čas od času něco opravím a upravím, ale systematické to moc není – soustřeďuji se na Persii. Jako vystudovaný antikář mohu nabídnout určitou pomoc, minimálně v redakční rovině, na víc asi čas nebude. Jirka O. 21:32, 1. 2. 2007 (UTC)

Aha, tak proto patrně editujete články o Athéňanech, kteří byli na výletě v Persii a ty, kteří si vyšli nejdál do Eleusíny, necháváte na pokoji... :-) --EdmundSquirrel 21:44, 1. 2. 2007 (UTC)
Samozřejmě, edituji ty, s kterými mám jako Peršan co dočinění. Jirka O. 21:49, 1. 2. 2007 (UTC)
Děkuji za nabídku. Přesně takovou pomoc budu jako vystudovaný pivovarník určitě potřebovat. --EdmundSquirrel 21:56, 1. 2. 2007 (UTC)
Věřím, že psaní řeckých jmen je řešeno tímto doporučením: Wikipedie:Transkripce latinských a řeckých jmen a názvů na kterém se myslím Jirka O. i podílel, jistá debata byla vedena na diskusní straně tohoto doporučení (nějaká jiná jí ještě asi předcházela, kde ale - nevím) a mohu jen doporučit aby se případná další disputace nejlépe vedla právě tam a nebo v přímém kontaktu s ní (dát tam odkaz na novou debatu) - s možným záměrem toto doporučení klidně upravit je-li třeba.
Doufám, že můj odkaz pomohl ;) Reo + | 12:37, 3. 2. 2007 (UTC)
Zdravím, ráda vypomohu, spíše však s konkrétními úkoly. Momentálně se věnuji především vlastnímu projektu Evropský místopis, u kterého mám, stejně jako Vy, potíže s propagací.

Linn 11:34, 3. 2. 2007 (UTC)

Děkuji za odpověď. Zdá se, že ten problém je společný. A propos - existují nějaká pravidla týkající se proketů? Nezdá se, že by existovalo příliš silné přesvědčení, že by projekty mohly přispět ke zkvalitnění obsahu. Myslím, že by neškodila nějaká úprava v pravidlech vedoucí k možnosti podpory projektů, např: možnost viditělně přiřazovat články k projektu (vkládat nějaké nerušivé šablonky) a tak. Samozřejmě ošetřeno nějakými pravidly. --EdmundSquirrel 12:39, 3. 2. 2007 (UTC)

Souhlasím s tím, že je třeba vytvořit v těch antických a starověkých záležitostech určitý systém. Myslím, že by bylo vhodné shodnout se na názvech článků (Starověký Řím v. Antické Řecko) a kategorií (např. otázka sladění názvů podkategorií v kategorii Antický Řím). Také by možná bylo dobré doladit pravidla ohledně antických jmén, dosud není upraveno psaní J resp. I na počátku latinských jmen (máme Julia Caesara a současně Iuliana, přesun na Julianus je zablokovaný). Vytvořit portál pro Řecko je dobrá myšlenka, ale důležité je rovněž najít někoho, kdo se o to bude trvale starat, aby to nenabralo podobný vývoj jako Portál:Historie. Existuje řada problémů, ale je na čase začít je řešit.--Maniakes 17:56, 3. 2. 2007 (UTC)

Jak říkám, vytvářet portál je jako začínat od konce. A samotný starověk se mi zdá jako trochu velké sousto pro těch pár lidí. Pokud víte o jiných, kteří rádí píší o tomto tématu, pokuste se je prosím oslovit, abys zapojili do této diskuse. Děkuji --EdmundSquirrel 18:07, 3. 2. 2007 (UTC)
PS: V tomto článku jsou dobrá doporučení týkající se vedení a propagace projektu. Wikipedie:WikiProject best practices --EdmundSquirrel 18:12, 3. 2. 2007 (UTC)