Těšínské nářečí

Těšínské nářečí (pl.: gwara cieszyńska), místně nazývané po našymu či po naszymu je nářečí slezštiny[1] používané v Těšínsku, to jak v jeho české, tak i polské části.

Hranice lašských a těšínských nářečí
Těšínské nářečí (7) podle Alfreda Zaręby

Původ, použití a současnostEditovat

 
Předválečný náhrobní nápis v těšínském nářečí
 
Humoristický list „Nasz Kocur“, vydávaný v těšínském nářečí Josefem Koždoněm v Moravské Ostravě a obsahující šlonzáckou propagandu proti přistěhovalectví z Haliče

Těšínské nářečí se podle polských lingvistů vyvinulo ze staropolštiny a za svou dnešní podobu vděčí především vlivům němčiny, polštiny, češtiny [2] a, od 50. let 20. století, i slovenštiny. Naopak podle českých lingvistů se jedná o jedno z lašských nářečí, polští lingvisté pro změnu tento dialekt klasifikují jako jedno ze slezských nářečí.

Těšínské nářečí plní pro autochtonní obyvatele Těšínska formu interdialektu. To znamená, že spojuje prvky češtiny a polštiny a představuje pro mluvčí těšínského nářečí relativně dostupný prostředek komunikace s obyvateli Těšínska, kteří hovoří česky či polsky. Současně jde o oblastní nadnářeční útvar, který sjednocuje jazykový kód v Těšínsku do podoby jednotné nespisovné mluvy. Těšínské nářečí je nejrozšířenějším komunikačním kódem v regionu a plní zde roli obecné polštiny nebo obecné češtiny.

Těšínskému nářečí se daří v Česku lépe než v Polsku. Důvodem rychlejší integrace v Polsku je větší blízkost obou jazykových systémů (polštiny a těšínského nářečí). Na polské straně dochází především k fonetické integraci s polštinou. Na české straně jde především o kvalitativní změny, a to v důsledku postavení češtiny jako úředního a dominantního jazyka, aktivit místních Poláků, kteří se vůči většinové populaci vymezují zdůrazňováním polštiny jako vůči češtině alternativního jazykového kódu, a existence polského národnostního školství, které ovšem na Těšínsku (tj. až po Bílsko) před rokem 1848 neexistovalo. Je také nutné podotknout, že v 17. století písemnosti určené císařskému dvoru ve Vídni od knížecí komory těšínské byly psány česky. V současné době patří totiž většina uživatelů tohoto nářečí k polské národnostní menšině.[3]

DruhyEditovat

V praxi se používají dvě verze po naszymu. První z nich je po gorolsku (goralština), používá se v Jablunkově a okolních obcích, ale také za hranicí v Jistebné, Koňákově, Javořince a části Čadecka, tedy v horách (po naszymu w górach). Druhá verze se jmenuje po dolańsku a používá se v okolí Karviné. V oblasti kolem Českého Těšína, ležícího mezi Jablunkovem a Karvinou, je možné slyšet obě verze.

V současné době je po naszymu vytlačován češtinou resp. polštinou a to především ve větších městech, kde jej v komunikaci v rodině užívá přibližně dvakrát menší procento obyvatel než na venkově.[4]

Některé rozdíly mezi „goralštinou“ (na jihu) a severní částí těšínských nářečí:

 • slití ś, ć, ź, dź a tvrdých š, č, ž, dž v poloměkké š, č, ž, dž, např. ścieka a szczeka se na jihu vyslovují stejně,
 • v minulém čase 1. os. j. č. pomocné sloveso žech (v důsledku slabé artikulace -ch nověji enklitické jo) místo żech, obě verze se dosud používají.
 • specifická slovní zásoba jako v ostatních goralských nářečích podél hřebene Karpat, např. bryndza, kyrpce, gróń, grapa, koszar.

PříkladyEditovat

 • babuć - č prase - pl prosię
 • chrost - č keř - pl krzak
 • glajzy - č koleje - pl szyny kolejowe - něm Gleis
 • jakla - č blůza - pl bluza
 • jaktóż - č případně - pl prakticky se nepoužívá
 • keta - č řetěz (na jízdním kole) - pl łańcuch - něm Kette
 • kludzić - č vést - pl prowadzić
 • krokaty - č protivný, agresivní - pl złośliwy, agresywny
 • snodzi - č údajně, prý - pl pono, bodajże
 • trusiok - č krocan - pl indyk - něm Truthahn
 • truśka - č krůta - pl indyczka - něm Truthenne
 • zakiyl - č dokud - pl dopóki

VýzkumEditovat

Výzkumu těšínského nářečí se kromě mnoha jiných lingvistů dlouhodobě věnuje polský vědec a folklorista, žijící v České republice, profesor Karol Daniel Kadłubiec, který přednáší na Slezské univerzitě v Těšíně (Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Polsko) a na PF Ostravské univerzity. Těšínské nářečí zkoumal i americký slavista Kevin Hannan. Polský slovník těšínského nářečí hromadí nad 9800 slov.[5]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Słownik gwarowy..., 2010, s. 28
 2. Roman Raszka: ZAOLZIE W HISTORII, MOWIE I KULTURZE, str. 27
 3. Hannan, Kevin (1996). Borders of Language and Identity in Teschen Silesia.
 4. Hernová, Š. - Sokolová, G.: Národně jazykové vědomí obyvatel národnostně smíšených oblastí České republiky. Opava: SÚ SZM, 2000, s. 146.
 5. Słownik gwarowy..., 2010, s. 31

LiteraturaEditovat

 • BOGOCZOVÁ, Irena; BORTLICZEK, Małgorzata. Jazyk příhraničního mikrosvěta : (běžná mluva Těšíňanů v ČR) = Język przygranicznego mikroświata : (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia). 2. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. 206 s. ISBN 978-80-7464-900-4. Pozn.: dvoujazyčná monografie; 1. vyd. 2014. 
 • Jadwiga Wronicz (red.). Słownik gwarowy Śląska Cieszyńśkiego. Ustroń: Galeria "Na Gojach", 2010. ISBN 978-83-60551-28-8. (polsky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat