Znělá postalveolární frikativa

Znělá postalveolární frikativa je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem ʒ, číselné označení IPA je 135, ekvivalentním symbolem v SAMPA je Z.

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA135
Znak IPAʒ
Znak SAMPAZ
Česká fonetická transkripcež
Zvuková ukázka

Charakteristika

editovat
  • Způsob artikulace: třená souhláska (frikativa) patřící mezi sykavky. Vytváří se pomocí úžiny (konstrikce), která se staví do proudu vzduchu, čímž vzniká šum – od toho též označení úžinová souhláska (konstriktiva).
  • Místo artikulace: zadodásňová souhláska (postalveolára), částečně palatizovaná (palatizace). Úžina se vytváří mezi jazykem a dásňovým obloukem a částečně i tvrdým patrem.
  • Znělost: Znělá souhláska – při artikulaci hlasivky vibrují. Neznělým protějškem je ʃ.
  • Ústní souhláska – vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska – vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska – vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.

V češtině

editovat

V češtině se tato hláska zaznamenává písmenem Ž, ž.

V jiných jazycích

editovat

Bibliografie

editovat