Seznam královských měst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

seznam na projektech Wikimedia

Toto je seznam královských (zeměpanských) měst v Království českém včetně Kladska[1], Markrabství moravském a na pozdějším území Vévodství slezského. Seznam je řazen podle historických zemí chronologicky podle roku jejich povýšení na královské město.

Královské horní město Kutná Hora. Kresba Jana Antonína Venuta z roku 1815.

Čechy editovat

Kladské hrabství editovat

Morava editovat

Slezsko editovat

  • Bruntál 1223 (založen Vladislavem Jindřichem, později klesl mezi poddanská)
  • Opava před 1224
  • Krnov

Reference editovat

  1. František Musil: Kladsko v době vlády Lucemburků. In: 550 let Hrabství Kladského. 1459–2009. = 550 lat hrabstwa Kłodzkiego. 1459–2009 (= Kladský sborník. Supplementum. Bd. 6). Muzeum Podkrkonoší, Trutnov 2009, ISBN 978-80-903741-3-3, S. 41–74
  2. Hugo Weczerka: Handbuch der historischen Stätten. Schlesien. Kröner, Stuttgart 1977, ISBN 3-520-31601-3, S. 172

Literatura editovat

  • VÁLKA, Josef, Univ. prof. PhDr. CSc., VLASTIVĚDA MORAVSKÁ, Dějiny Moravy I, Muzejní a vlastivědná společnost, Brno, 1991