Rubín (hradiště)

kopec v okrese Louny

Rubín (352 m n. m.) je vrch v Čeradické plošině v severozápadních Čechách nad vsí Dolánky, 4 km severovýchodně od Podbořanokrese Louny. Jde o významné místo pravěkého a raně středověkého osídlení, které je chráněno jako kulturní památka ČR.[2]

Rubín
Hradiště Rubín od Dolánek
Hradiště Rubín od Dolánek
Základní informace
Výstavba eneolit
Poloha
Adresa Dolánky, Podbořany, ČeskoČesko Česko
Pohoří Doupovské hory
Nadmořská výška 351,7 m
Souřadnice
Rubín
Rubín
Další informace
Rejstříkové číslo památky 43352/5-1169 (PkMISSezObr)
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Rubín
Vrch Rubín od Dolánek
Vrch Rubín od severu

Vrchol 352 m n. m.
Poloha
Světadíl Evropa
Státy Česko Česko
Pohoří Mostecká pánev / Žatecká pánev / Čeradická plošina / Pšovská plošina
Hornina bazanit[1]
Povodí Ohře
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Přírodní poměryEditovat

Čedičový vrch třetihorního stáří se zvedá nad pravým břehem Doláneckého potoka o více než 80 metrů a od severu a západu tak tvoří výraznou krajinnou dominantu; k jižní a východní straně je převýšení podstatně menší. Vrcholová část je poměrně plochá o rozměrech zhruba 110 × 60 m, protáhlá ve směru západ–východ. Rubín je hodnotným stanovištěm teplomilné květeny. Na přelomu 19. a 20. století zde v řadě menších lomů probíhala těžba čediče.

HistorieEditovat

Rubín byl cílem zájmu amatérských archeologů již v 19. století; vědecké výzkumy proběhly v letech 19341938, 1970 a 19871991. Situaci značně komplikuje poškození většiny povrchu kopce někdejšími kamenolomy. Bylo doloženo osídlení od neolitu (lineární kultura), trvající i v dalších obdobích, s výjimkou pozdní doby laténské a římské. Znovu byl Rubín osídlen až Slovany ve starší době hradištní. Fragmenty opevnění z různých starších dob (kultura řivnáčská, únětická, halštatská) dokládající strategický význam vrchu ve středním Poohří. Z těchto starších fází dosáhlo osídlení a opevnění největšího rozmachu na sklonku doby halštatské (5. století př. n. l.). Po příchodu Slovanů zde ve starší a střední době hradištní (do 10. století) opět existovalo hradiště, které bylo pravděpodobně jedním z hlavních středisek kmene Lučanů.

Někteří autoři ztotožňují Rubín s Wogastisburgem, kde se měla v roce 631 nebo 632 odehrát bitva mezi slovanskými kmeny Sámovy říše a franskými vojsky krále Dagoberta I., který zde byl poražen. Pro tuto ani žádnou jinou lokalizaci Wogastisburgu však dosud nebyly sneseny všeobecně přijímané důkazy.

GalerieEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. Příprava vydání Jaromír Demek, Peter Mackovčin. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9. Heslo Rubín, s. 385. 
  2. Ústřední seznam kulturních památek České republiky [online]. Praha: Národní památkový ústav [cit. 2015-12-23]. Identifikátor záznamu 155638 : Rovinné neopevněné sídliště Rubín, archeologické stopy. Památkový katalog. Hledat dokumenty v Metainformačním systému NPÚ [1]. 

LiteraturaEditovat

  • BUBENÍK, Josef. Výzkum vrchu Rubín (Dolánky, obec Podbořany, okr. Louny) a jeho okolí v letech 1984–1989. Předběžná zpráva. Archeologické rozhledy. 1992, roč. XLIV, čís. 2, s. 216–230. 
  • BUBENÍK, Josef. Osídlení jihovýchodního předpolí vrchu Rubínu v době hradištní a jeho chronologie (Výzkum v letech 1984–1991). Památky archeologické. 1997, roč. 88, s. 56–100. 
  • BUBENÍK, Josef. The Hillfort on Rubín Hill. In: Památky archeologické – Supplementum 1. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1994. S. 146–148. (anglicky)
  • BUBENÍK, Josef. Rubín. Souhrn objevů z období raného středověku. Časopis Společnosti přátel starožitností. 1992, roč. 100, s. 145–155. ISSN 1803-1382. 
  • PROFANTOVÁ, Naďa. Awarische Funde aus den Gebieten nördlich der awarischen Siedlungsgrenzen. In: DAIM, Falko. Awarenforschung 2. Vídeň: [s.n.], 1992. (německy)
  • ČTVERÁK, Vladimír, a kol. Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha: Libri, 2003. 432 s. ISBN 80-7277-173-6. Kapitola Dolánky, s. 67–68. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat