Kultura s vypíchanou keramikou

archeologická kultura

Kultura s vypíchanou keramikou (= kolkovaná, značka: StK, Stichbandkeramik) vznikla ze šáreckého stupně kultury s lineární keramikou ve středním neolitu na počátku 5. tisíciletí př. n. l. Objevuje se ve východní Francii, Německu, Rakousku, PolskuČesku. Její jméno je odvozeno od charakteristické výzdoby nádob. Starší stupeň kultury je charakterizován nádobami hruškovitého tvaru, zdobenými krokvicemi z dvojvpichů. Mladší stupeň je ovlivněn lengyelskou kulturou, keramika je rozmanitější a zdobnější.

Mapa rozšíření kultury s vypíchanou keramikou v Evropě
Kultura s vypíchanou keramikou ze sbírky Muzea hlavního města Prahy.

Lidé kultury s vypíchanou keramikou pohřbívali své mrtvé do země ve skrčené poloze nebo i (poprvé v Čechách) žehem (např. pohřebiště Bylany nebo Miskovice).

V mladší fázi této kultury se objevují zvláštní kruhové stavby dosud nejednoznačně objasněného významu, tzv. rondely. Patrně šlo o sociokultovní stavby.

Sídliště

editovat
 
Ukázka keramiky, Archeologické muzeum Gunzenhausen (Bavorsko)

Výzkumy v Ústí nad Labem prokázaly významné sídlo s rondelem i v této krajské metropoli.

Externí odkazy

editovat