Bazanit

sopečná hornina

Bazanit je vyvřelá extruzivní hornina složená zejména z pyroxenů, plagioklasu, foidůolivínu s masivní nebo pórovitou texturou. Od složením blízkého bazaltu se liší zvýšeným obsahem foidů, kterých objemově obsahuje víc než 5 %.[1] V diagramu QAPF se nachází v poli 14 a v TAS diagramu v poli U1.[2]

Bazanit
Bazanitová sopečná puma s xenolitem dunitu
Bazanitová sopečná puma s xenolitem dunitu
Zařazení magmatická hornina
Hlavní minerály foidy, plagioklas, pyroxeny, olivín
Akcesorie ilmenit, magnetit, spinel
Textura masivní, pórovitá
Barva(y) tmavě šedá, černá

Původní název bazanit zřejmě zavedl okolo roku 320 př. n. l. Theofrastos z Eresu. Současné pojetí horniny zavedli Fritsch a Riess v roce 1878, později upravené Harrym Rosenbuschem.[3]

Pro bazanit je typický obsah foidů, obvykle nefelínu nebo leucitu. Kromě nich ho tvoří Ca-plagioklasy, augit a olivín. Z akcesorických minerálů jsou zastoupeny oxidy železatitanu jako ilmenit, magnetit nebo perovskit. V malém množství může obsahovat také alkalické živce (například ortoklas). Klinopyroxeny (augit) a olivín tvoří nejčastěji vyrostlice v základní sklovité hmotě. Augit přitom obsahuje podstatně víc titanu, hliníkusodíku než typické bazalty. Křemenortopyroxeny nejsou nikdy přítomné a bazanit nikdy neobsahuje ani klinopyroxen pigeonit. Z geochemického hlediska mají bazanity nízký obsah křemíku (42–45 % oxidu křemičitého) a vysoký obsah alkálií (3–5,5 % oxidu sodnéhooxidu draselného) ve srovnání s bazaltem, který obvykle obsahuje více oxidu křemičitého. Ještě bohatší na alkálie v porovnání s obsahem oxidu křemičitého je nefelinit.

Bazanity se vyskytují na kontinentech a na oceánských ostrovech. Nejčastěji tvoří lávové proudy nebo struskové kužely.[1] Spolu s bazalty jsou častým produktem vulkanismu horkých skvrn. Na povrch vystupují například na Havajských ostrovech nebo na Komorách. V Česku se vyskytují v Doupovských horách nebo v Českém středohoří v okolí Milešovky.[4]

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Bazanit na slovenské Wikipedii.

  1. a b BEST, Myron G. Igneous and metamorphic petrology. Malden: Blackwell Publishing, 2003. 729 s. ISBN 978-1405105880. (anglicky) 
  2. Igneous Rocks: A Classification and Glossary of Terms. Příprava vydání Le Maitre a kol. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 256 s. ISBN 978-0521619486. (anglicky) 
  3. LEVINSON-LESSING, F. J.; STRUVE, E. A. Petrografičeskij slovar. Moskva: Gosgeoltechizdat, 1963. S. 37. (rusky) 
  4. Bazanit [online]. Poznávání hornin [cit. 2015-03-04]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat