Alkalický živec

minerály skupiny živce

Alkalické živce jsou minerály skupiny živce, které mají ve své struktuře převážně některý z kationtů Na, K.

Alkalické živce tvořící levou část ternárního diagramu

Do této skupiny patří následující minerály (seřazeny podle vzrůstajícího obsahu draslíku): albit, anortoklas, sanidin, mikroklin a ortoklas. Albit je do této skupiny zařazen pouze na základě chemického složení, protože podle mineralogického členění patří mezi plagioklasy. Draselné a sodné živce nejsou v tavenině dokonale mísitelné za nízkých teplot, ke vzniku alkalických živců proto dochází pouze při vyšších teplotách.

Přesné určení chemického složení minerálu v terénu není možné, zjišťuje se proto v laboratorních podmínkách.

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Alkalický živec na slovenské Wikipedii.