Extruzivní hornina

Extruzivní hornina, výlevná hornina (též vulkanická hornina, vulkanit, efuzívní hornina) je geologický termín označující horninu sopečného původu, která utuhla na povrchu nebo těsně pod povrchem. Tělesa vytvořená extruzivními horninami se nazývají extruze. Mívají tvary různých lávových proudů a dómů, případně klastických uloženin - tefra, pyroklastické proudy, tufy.

Utuhnuté lávové pole na Havajských ostrovech

Vulkanické horniny mají často pórovitou strukturu, vytvořenou únikem plynů z vylité lávy. Mezi nejčastěji se vyskytující výlevné horniny patří andezity, ryolity, trachyty a bazalty.

Klasifikace editovat

Extruzivní horniny, na rozdíl od intruzivních, obvykle nemají dobře vykrystalizované jednotlivé minerály. Často jsou mikrokrystalickou směsí pozorovatelnou jen v polarizačním mikroskopu, zvanou matrix, s ojedinělými vyrostlicemi jednotlivých minerálů. Někdy je hornina sklovitá nebo škvárovitá.

Když se modální minerální složení nedá dobře identifikovat, použití QAPF diagramu (i když existují jeho varianty pro výlevné horniny) ke klasifikaci ztrácí smysl. Tehdy se používá jiný, tzv. TAS diagram. Je založen na klasifikaci podle chemického složení, konkrétně obsahu SiO2 a alkálií (Na2O + K2O).

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Extruzívna hornina na slovenské Wikipedii.

Literatura editovat

  • Martin Okrusch, Siegfried Matthes: Mineralogie. Einführung in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde. 7., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Springer, Berlin u. a. 2005, ISBN 3-540-23812-3.
  • Roger W. Le Maitre (Hrsg.): Igneous Rocks. A Classification and Glossary of Terms. 2nd edition, reprinted, 1st paperback edition. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2004, ISBN 0-521-61948-3.
  • John D. Winter: An introduction to igneous and metamorphic petrology. Prentice Hall, Upper Saddle River NJ 2001, ISBN 0-13-240342-0.

Související články editovat

Externí odkazy editovat