Foidy je skupina minerálů ze skupiny tektosilikátů, které vznikají krystalizací v tavenině namísto živců při nedostatku SiO2.[1] Jedná se tedy o zástupce živců, které se nikdy nemohou vyskytovat v hornině společně s křemenem. Oproti živcům mají ale menší podíl SiO2 a vyskytují se jen atypicky mezi vyvřelými horninami. Pro většinu foidů je charakteristické, že jejich poměr zastoupení křemíku vůči hliníku je 1:3, kdežto v případě živců je to většinou 1:1.[2] Příležitostně mohou obsahovat také karbonáty, chloridy, sulfidy a sírany.[3]

Krystaly leucitu v hornině

Foidy se dělí na dvě hlavní skupiny a to na skupinu jednoduchých (nefelín, leucit, analcim) a komplexních foidů ze skupiny sodalitu (sodalit, nosean, hauyn).[1][4]

Z tavenin nenasycených SiO2 krystalizuje hlavně nefelín, sodalit a kalsilit. Při zvýšeném PH2O se objevuje analcím, který je běžným minerálem postmagmatické hydrotermální aktivity. Leucit však může krystalizovat z SiO2 nenasycené i nasycené taveniny.[5]

OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b PETRÁNEK, Jan. Geologická encyklopedie on-line - foidy [online]. [cit. 2010-05-24]. Dostupné online. 
  2. THE FELDSPATHOID GROUP [online]. Mineral Gallery MINERALS [cit. 2010-05-24]. Dostupné online. (anglicky) 
  3. Britannica - feldspathoid [online]. britannica [cit. 2010-05-24]. Dostupné online. (anglicky) 
  4. PETRÁNEK, Jan. Geologická encyklopedie on-line - hlavní foidy [online]. [cit. 2010-05-24]. Dostupné online. 
  5. Gill, R., 2010, Igneous Rocks and Processes. A Practical Guide. Willey-Blackwell, Chichester, s. 292-293

Externí odkazyEditovat