Bitva u Wogastisburgu

konflikt mezi slovanskými a franskými kmeny

Bitva u Wogastisburgu proběhla v roce 631 nebo 632 mezi slovanskými kmeny Sámovy říše a franskými vojsky krále Dagoberta I. u slovanského hradiště jménem Wogastisburg. V této bitvě dosáhlo slovanské vojsko významného vítězství.

Bitva u Wogastisburgu
konflikt: Fransko-slovanské války
{{{alt}}}
Věnceslav Černý: Bitva u Vogastisburku roku 630 (Obrázkové dějiny národa českého, 1893)
trvání: 631 nebo 632
místo: Wogastisburg, místo ve střední Evropě
casus belli: Přepadení franských kupců na území Sámovy říše
výsledek: vítězství Slovanů
strany
Sámova říše Franská říšeFranská říše Franská říše
velitelé
Sámo Franská říše Dagobert I.

Příčiny taženíEditovat

Dle kroniky Historia Francorum, jediného věrohodného písemného zdroje, byli v devátém roce vlády krále Dagoberta I. (631/632) kdesi na území Sámovy říše přepadeni franští kupci. Následně na Sámův dvůr přišel králův vyslanec Sicharius s požadavkem na spravedlivou náhradu za kupce, které Sámovi lidé povraždili, a za majetek, kterého se protizákonně zmocnili. Sámo odmítl škodu nahradit a chtěl ustanovit soudy pro spory mezi oběma stranami. Poté propukla hádka a následně byl Sicharius vykázán. Následkem této diplomatické roztržky začalo franské válečné tažení.

Franské taženíEditovat

Frankové vpadli do Sámovy říše zřejmě ve třech proudech (vojsko rozdělené na více částí se lépe uživilo drancováním, a zároveň vyplenilo větší území). Na předem domluveném místě na území nepřítele se pak části vojska spojily. Jižní a severní křídlo Dagobertovy armády, kterou tvořila vojska franských Alamanů a Langobardů, dosáhlo vítězství, a odvedlo velký počet zajatců. Austrasijci ve středním a hlavním proudu Dagobertovy armády oblehli pevnost Wogastisburg, kde zůstal veliký počet slovanských Vinidů (mylné pojmenování pro slovanské kmeny). Po třech dnech došlo k bitvě, v níž byl pobit velký počet obléhatelů. Zbytek Dagobertových vojsk se dal na útěk, a ponechal na místě výzbroj a výstroj.[1]

Části franského vojska

WogastisburgEditovat

Přesná lokalizace hradiště je dnes zřejmě nemožná. Z Fredegarovy kroniky se dozvídáme pouze jeho jméno, funkci (castrum – trvale opevněné místo) a umístění kdesi ve směru postupu austrasijského vojska.

V poslední době čeští historikové a archeologové upozorňují na lokalitu vrchu Rubín u Podbořan v severozápadních Čechách. Jejich tvrzení je podpořeno archeologickými nálezy (ostruhy, šipky a další) slovansko-avarského typu ze 7. století.

Další indicie je směr protiútoku Slovanů do Durynska.[2] Letopisec píše, že „po třídenním neúspěšném boji byli četnější z vojska Dagobertova mečem pobiti a potom úprkem se vracejí do svých sídel. Potom vpadnou Venedi do Durynska a ostatních krajů království Franků pustošit“. Na základě těchto indicií se pokoušel lokalizovat Wogastisburg autor literatury faktu Miroslav Ivanov. Vycházel z toho, že Wogastisburg byla pohraniční pevnost. Tu hledal někde u česko-německých hranic poblíž Durynska na českém území (Úhošť u Kadaně) i na německém území, kde tehdy žili Slované, přesněji slovanští Srbové.

Slovenský historik Matúš Kučera ji lokalizoval na základě historické analýzy geografické, vojenské, archeologické i jazykového původu na území Bratislavské brány lokalizovatelné v prostorech obou břehů Dunaje až po děvínský pevnostní uzel, původem slova burgus označujícím pevnost mezi barbarským a římským světem, kde měl sídlo významný slovanský kníže Braslav nebo Předslav a zvali jej sídlem Braslavovým, tedy braslau burgus, kde hostí kupce, z germánskeho jazyka wo gastis burgus.[3] V současnosti, slovenský historik Ján Steinhübel Wogastisburg lokalizuje v poloze bývalého římského tábora na soutoku Dunaje a Enže při rakouském měste Enns. [4]

Výsledky bitvyEditovat

Po porážce franských vojsk Slované opakovaně útočili na Durynsko. Sámova říše se rozrostla (připojil se k ní např. lužickosrbský vévoda Dervan) a stala se významným regionálním uskupením.[zdroj?]

Pokusy o lokalizaci WogastisburguEditovat

 
Mapka, kde je patrné jedno z možných míst s názvem Vogastisburg, toto je na území Štýrska (zcela vlevo uprostřed)
 
Vrch Rubín u Podbořan

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Fredegarova kronika
  2. Michal Lutovský / Nad'a Profantová: Sámova říše (Praha 1995).
  3. Matúš Kučera: Cesta dejinami, Postavy veľkomoravskej ríše, (Bratislava 2005) vyd. Perfekt (s. 39–44)
  4. Ján Steinhübel: Nitrianske kniežatstvo : počiatky stredovekého Slovenska, Vydavateľstvo Rak, 2016

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat