Petr

mužské křestní jméno
Tento článek je o mužském jménu. Další významy jsou uvedeny na stránce Petr (rozcestník).

Vlastní mužské jméno Petr pochází z řečtiny (πέτρος Petros), kde femininum πέτρα petra znamená „kámen“ či „skála“ . V České republice je to třetí nejčetnější jméno. Jeho popularita však klesá, mezi novorozenci to bylo v roce 2008 až patnácté nejčetnější jméno.

Petr
mužské jméno
Svátky 22. února
29. června
Původ řecký
Četnost v Česku 272833
Pořadí podle četnosti 3
Podle údajů z roku 2013
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Peter
mužské jméno
Svátek 29. června
Původ řecký
Četnost v Česku 4931
Pořadí podle četnosti 72
Podle údajů z roku 2013
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Petro
mužské jméno
Svátek 29. června
Původ řecký
Četnost v Česku 7
Pořadí podle četnosti 142
Podle údajů z roku 2013
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Petros
mužské jméno
Svátek 29. června
Původ řecký
Četnost v Česku 49
Pořadí podle četnosti 840
Podle údajů z roku 2013
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

Jméno je ekvivalentem a synonymem aramejského slova/jména kéfa. Podle Nového zákona takto (tj. Kéfa, v řečtině Petros) pojmenoval Ježíš Šimona, syna Jonášova, který byl jedním z jeho apoštolů.

Dívčí forma tohoto jména je Petra.

Statistické údaje

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání několika roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména.

Rok Četnost Pořadí Změna četnosti Změna pořadí
1999 265 875 4.
2002 267 601 4. +1 726 0
2006 271 205 3. −3 604 +1
2006 271 832 3. +627 0
2010 273 224 5. +1 392 −2
2013 272 833 3. −391 +2
2014 272 711 3. −122 +2
2016 272 135 3. −576 0

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 19992002) je +1,4 %.

V roce 2008 se podle údajů ČSÚ jednalo o 15. nejčastější mužské jméno mezi novorozenci.

Domácky

Petřík, Peťa, Péťa, Petříček, Peťánek, Peťulka, Peťan, Peťula

Petr v jiných jazycích

Data jmenin

Významné osoby

světci
panovníci
umělci
sportovci
ostatní
fiktivní postavy

Petr jako příjmení

Související články

Externí odkazy