Korejština (한국말 / 조선말; Hangukmal / Čosŏnmal) je jazyk, kterým mluví kolem 78 milionů lidí v Jižní a Severní Koreji, ale i komunity korejských emigrantů po celém světě (hlavně v Číně, Rusku, Spojených státech, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Brazílii a na Filipínách). Korejština je aglutinační jazyk s mnoha stupni vyjádření zdvořilosti. Studijní obor, který se zaobírá studiem korejštiny se nazývá koreanistika.

Korejština (한국말 / 조선말)
Mapa rozšíření jazyka
Mapa rozšíření jazyka
RozšířeníKorea
Počet mluvčích78 milionů
Klasifikace
PísmoHangul
Postavení
RegulátorNárodní institut korejského jazyka (국립 국어원)
Úřední jazykJižní Korea, Severní Korea
Kódy
ISO 639-1ko
ISO 639-2kor (B)
kor (T)
ISO 639-3kor
EthnologueKKN
Wikipedie
ko.wikipedia.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Názvy korejštiny editovat

V Jižní Koreji a v Severní Koreji se pro korejštinu používají různé názvy založené na různém pojmenování samotné Koreje v obou státech.

V Severní Koreji se jazyk nejčastěji nazývá Čosŏnmal (조선말) nebo formálněji Čosŏnŏ (조선어).

V Jižní Koreji se jazyk nejčastěji nazývá Hangukmal (한국말), formálněji Hangugŏ (한국어) nebo Gugŏ (국어, „národní či domácí jazyk“). Lidově se také používá označení Urimal („náš jazyk“; 우리말 – jedno slovo v Jižní Koreji, 우리 말 – dvě slova s mezerou v Severní Koreji).

 
Jíkjí – nejstarší korejská písemná památka, odhadované datum sepsání je 1377.

Písmo editovat

K zápisu korejštiny se od 7. století původně používaly čínské znaky, korejsky nazývané hanča. Ty ale nejsou pro korejštinu, která je na rozdíl od analytické čínštiny aglutinačním jazykem, příliš vhodné. V letech 1443-44 nechal král Sedžong Veliký sestavit korejskou fonetickou abecedu hangul, Hangul má 24 hláskových znaků. Souhlásky: (ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ) a samohlásky (ㅏ ㅑ ㅓㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ). Znaky se spolu kombinují do slabik, takže např, slovo kkulbeol „včela“, složené ze znaků ㄲㅜㄹㅂㅓㄹ se po seřazení znaků do slabik zapíše takto: 꿀벌. Korejští jangbanové (konfuciánští vzdělanci a hodnostáři dynastie Čoson) dlouho hangul odmítali a trvali na zápisu formou hanča. Od 19. století jsou slova přejatá z čínštiny (sinokorejská) zapisována hančou a korejská slova i morfémy hangulem. V Jižní Koreji se děti donedávna učily asi 1 800 znaků hanča; zatímco v Severní Koreji bylo používání hanči zrušeno už před desítkami let a používá se výhradně hangul.

Fonologie korejštiny editovat

Korejština má složitější hláskový systém než japonština i čínština.

Souhlásky editovat

Biabiály Alveoláry Alveopalatály Retroflexy Palatály Veláry Glotály
Nazály m ŋ
Plozivy bez aspirace p / b t / d k / g
aspirované ph th kh
s důrazem p͈ ㅃ t͈ ㄸ k͈ ㄲ
Afrikáty bez aspirace ʨ /
aspirované ʨh
s důrazem t͈ɕ ㅉ
Frikativy bez aspirace/aspirované s / sh ç / ʝ x / ɣ h / ɦ
s důrazem s͈ ㅆ
Likvidy l ~ɾ
Aproximanty w j ɰ
Laterální Aproximanty ɭ ʎ

Samohlásky editovat

 
krátké samohlásky (I Hjon-bok 1999)
 
dlouhé samohlásky (I Hjon-bok 1999)
Krátké samohlásky ve standartním soulském dialektu
Přední Střední Zadní
nezaokrouhlené zaokrouhlené
Zavřené i ɯ u o
Středové ㅔ ㅐ ʌ̹
Otevřené ɐ

Korejské /a/ se vyslovuje více vzadu jako [ɐ].

Korejština dříve rozlišovala výslovnost [e] a [ɛ]. Dnes výslovnost splynula do snížené []. Někteří starší mluvčí můžou stále rozdíly vyslovovat.

Někteří mluvčí realizují ㅚ jako [ø], ovšem většina mluvčí jej realizuje jako [we̞].

Dvojhlásky editovat

Příklady dvojhlásek
IPA Hangul Příklad
/je/ 예산 [je̞ː.sɐn] rozpočet
/jɛ/ 얘기 [jɛ̝ː.ɡi] příběh
/jɐ/ 야구 [jɐː.ɡu] baseball
/jo/ 교사 [kʲoː.sa] učitel
/ju/ 유리 [ju.ɾi] sklenice
/jʌ/ 여기 [jʌ.ɡi] tady
/wi ~ y/ [ɥi] [tʷi] vzadu
/we/ [kʷe̞] box
/wɛ/ [wɛ̝] proč
/wɐ 과일 [kʷɐː.iɭ] ovoce
/wʌ/ [mʷəː] co
/ɰi/ [ɰi ~ i] 의사 [ɰiːsʰa̠] doktor

Korejská gramatika editovat

Substantiva editovat

V korejštině nemají rod. Singulár a plurál se rozlišují jen tehdy, pokud je nezbytně nutné.

Plurál editovat

Tvoří se sufixem -들 [tɯɭ/dɯɭ]. Běžně se plurální forma vynechává a sufix -들 se užívá jen tehdy, pokud je nezbytně nutné plurál vyjádřit.

Plurálový sufix -들 se klade před sufix pádový.

Příklady singuláru a plurálu
singulár plurál česky
hangul IPA hangul IPA
[t͡ɕʰɛ̝k̚] 책들 [t͡ɕʰɛ̝k̚dɯɭ] kniha/knihy
사람 [sʰa̠ɽa̠m] 사람들 [sʰa̠ɽa̠mdɯɭ] člověk/lidé

Numerativy editovat

Pokud počítáme věci, lidi, zvířata apod., je nutné vždy použít numerativ.

Chceme-li říct pět psů, řekneme 개 다섯 마리. Doslovný překlad je pes pět numerativ pro zvíře.

Příklady numerativu
numerativ užití
Hangul IPA
[kɛ̝ː] věci (obecně)
[mjʌ̹ŋ] osoby
[kwʌ̹n] knihy, časopisy
마리 [ma̠ɽi] zvířata
[t͡ɕa̠ŋ] ploché předměty (mapa, list)
자루 [t͡ɕa̠ɽu] předměty s rukojetí (sekera, pero)
켤레 [kçjʌ̹ɭɭe̞] páry (ponožky, boty)

Pády editovat

Korejština pády vyjadřuje pomocí sufixů. V některých případech se sufixy v běžné řeči vypouští.

přehled pádů
pád sufix příklad
slovo končící souhláskou slovo končící samohláskou
nulový - 사전 (slovník) 차 (auto, čaj)
Nominativ -이 / -가 사전이 차가
Akuzativ -을 / -를 사전을 차를
Dativ -에 / -에게 사전에 차에게
Lokál -에 / -에서 사전에/사전에서 차에/차에서
Instrumentál -으로 / -로 사전으로 차로
Genitiv -의 사전의 차의
Vokativ -아 / -야 사전아 차야
spojovací pád -과 / -와 사전과 차와
Nulový pád editovat

Substantiva v základním tvaru. V nulovém pádu jsou zapsána ve slovnících. Nahrazují v mluvené řeči některé pády.

Nominativ editovat

Vyjadřuje podmět věty.

Př. 해가 비친다. - Slunce svítí.

Akuzativ editovat

Vyjadřuje předmět věty.

Př. 차를 샀다. - Koupil jsem si auto.

Dativ editovat

Vyjadřuje směrování děje nebo činnosti k nějakému místu.

Př. 꽃에 물을 준다. Zalévám květiny. (doslovně Dávám květinám vodu)

Lokál editovat

Vyjadřuje místo nebo východisko děje.

Př. 대학교에서 공부한다. Studuji na univerzitě.

Př. 도서관에서 친구를 만났다. V knihovně jsem potkal kamaráda.

Instrumentál editovat

Vyjadřuje prostředek, směr pohybu, funkci, hodnost, příčinu apod.

Př. 가위로 종이를 자른다. Stříhá papír nůžkami.

Př. 의자가 나무로 만들어졌다. Židle je vyrobená ze dřeva.

Genitiv editovat

Vyjadřuje přivlastňování nebo vztah k něčemu.

Př. 우리의 집이다. To je náš dům.

Př. 민수의 책이이다. To je Minsuova kniha.

Vokativ editovat

Vyjadřuje náš 5. pád (oslovujeme, voláme). Koncovka tohoto pádu se běžně vypouští.

Př. 서진아! Sodžin!

Př. 엄마야! Mámo!

Spojovací pád editovat

Spojuje dvě slova. Nahrazuje naší spojku a.

Př. 할머니와 할아버지 babička a dědeček

Př. 서울과 부산 Soul a Pusan

Slovesa editovat

Korejština rozlišuje dva druhy sloves - dějová (prvá slovesa) a adjektivní (přídavná jména). Typickým jevem v korejštině je složité vyjádření zdvořilosti pomocí sufixů, které se vkládají za slovesný kořen. Korejská slovesa vždy stojí na konci (pokud se nechovají jako přídavná jména) a připojují se k nim různé sufixy, které ovlivňují význam celé věty.

Vyjádření zdvořilosti. editovat

Dělá se dvěma způsoby podle toho, komu vyjadřujeme zdvořilost.

Vyjadřujeme-li zdvořilost člověku o kterém hovoříme, přidáme za slovesný kořen sufix -시.

Vyjadřujeme-li zdvořilost člověku se kterým hovoříme, přidáme za slovesný kořen sufixy uvedené níže v tabulce.

infinitiv kořen neformální projev formální projev
nižší stupeň zdvořilosti vyšší stupeň zdvořilosti nejvyšší stupeň zdv. nižší stupeň zdv. vyšší stupeň zdv.
있다 있어 있어요 있으세요. 있는다. 있습니다.
하다 해요 하세요. 한다. 합니다.
가다 가요 가세요. 간다. 갑니다.

Čas editovat

Korejština v základě rozlišuje tři časy - minulý, přítomný, budoucí.

Minulý čas editovat

K vyjádření se používají sufixy -았/었/였, které se vzkládají za slovesný kořen (případně za zdvořilostní koncovku -시).

Př. 작년에 서울에서 일했다. Minulý rok pracoval v Soulu.

Př. 대학원에 다녔다. Chodil jsem na univerzitu.

Přítomný čas editovat

Přítomný čas se ve většině případů nevyjadřuje speciálními sufixy. Většinou se sloveso v základním tvaru. Pro vyjádření přítomného času se může použít sufix -는/ㄴ. Přítomný čas průběhový se vyjadřuje buď pomocí konstrukce -고 있다 nebo -는 중이다.

Př. 책이 책상 위에 있다. Kniha je na stole.

Př. 감자를 먹는다. Jím brambory.

Př. 감자를 먹고 있다. (Právě teď) jím brambory.

Př. 버스가 태워주는 중이다. Autobus právě jede.

Budoucí čas editovat

Vyjadřuje se několika způsoby v závislosti na pravděpodobnosti uskutečnění dané akce.

Nejběžnější je konstrukce -ㄹ/를 것이다.

Př. 사과를 먹을 것이다. Budu jíst jablko.

Slovní zásoba editovat

Jádro slovní zásoby korejštiny je tvořeno původními korejskými slovy, ale kolem 50 % slovní zásoby (hlavně odborná terminologie) je tvořena sinokorejskými výrazy. V menší míře do korejštiny pronikly výrazy z mongolštiny, sanskrtu a západních jazyků jako je němčina a poslední dobou hlavně angličtina. Mezi korejštinou používanou v Jižní Koreji a v Severní Koreji existují určité rozdíly ve výslovnosti, hláskování, gramatice a slovní zásobě.

Příklady editovat

Číslovky editovat

Korejsky Česky
Hangul IPA
하나 /ha̠na̠/ jeden
/tuɭ/ dva
/sʰe̞t̚/ tři
/ne̞t̚/ čtyři
다섯 /ta̠sʰʌ̹t̚/ pět
여섯 /jʌ̹sʰʌ̹t̚/ šest
일곱 /iɭɡo̞p̚/ sedm
여덟 /jʌ̹dʌ̹ɭ/ osm
아홉 /aɦo̞p̚/ devět
/jʌ̹ɭ/ deset

Užitečné pozdravy a fráze editovat

Korejsky Česky
Hangul IPA
neformálně
안녕 /a̠nɲjʌ̹ŋ/ Ahoj!
밥 먹었어? /pˀa̠p̚ mʌ̹gʌ̹s͈ʌ̹/ Jedl jsi?
잘 자! /t͡ɕa̠ʎd͡ʑa̠/ Dobrou noc!
잘 가! /t͡ɕa̠ɭga̠/ Na shledanou! (někomu odcházejícímu)
잘 있어! /t͡ɕa̠ɽis͈ʌ̹/ Na shledanou! (někomu zůstávajícímu)
미안 /mia̠n/ Promiň
고마워 /ko̞ma̠wʌ̹/ Díky
/ʌ̹/ Ano
아니 /a̠ni/ Ne
formálně
안녕하세요. /a̠nɲʌ̹ŋɦa̠sʰe̞jo/ Dobrý den
식사하셨어요? /ɕʰiks͈a̠ɦa̠ɕʰjʌ̹s͈ʌ̹jo/ Jedl jste?
안녕히 주무세요. /a̠nɲʌ̹ŋʝi t͡ɕumusʰe̞jo/ Dobrou noc.
안녕히 가세요. /a̠nɲʌ̹ŋʝi ka̠sʰe̞jo/ Na shledanou! (někomu odcházejícímu)
안녕히 계세요. /a̠nɲʌ̹ŋʝi kje̞sʰe̞jo/ Na shledanou! (někomu zůstávajícímu)
죄송합니다. /ˈt͡ɕwe̞sʰo̞ŋɦa̠mnida̠/ Promiňte
감사합니다. /ka̠msʰa̠ɦa̠mnida̠/ Děkuji
/ne̞/ Ano
아닙니다. /a̠nimnida̠/ Ne

Názvy barev editovat

Korejsky Česky
검은색 černá
하얀색 bílá
빨간색 červená
노란색 žlutá
파란색 modrá
녹색 zelená
갈색 hnědá
분홍색 růžová
주황색 oranžová
회색 šedá
보라색 fialová

Vzorový text editovat

Otčenáš (modlitba Páně): editovat

하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라이 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘

Všeobecná deklarace lidských práv

korejsky

모든 인간은 자유롭고 존엄성과 권리면에서 평등하게 태어납니다. 그들은 이성과 양심을 부여 받았으며 형제애의 정신으로 함께 행동해야합니다.

transkripce

Modeun ingan-eun jayulobgo jon-eomseong-gwa gwonlimyeon-eseo pyeongdeunghage taeeonabnida. Geudeul-eun iseong-gwa yangsim-eul buyeo bad-ass-eumyeo hyeongjeaeui jeongsin-eulo hamkke haengdonghaeyahabnida.

česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Literatura editovat

Externí odkazy editovat