Korejština

jazyk

Korejština (한국말 / 조선말; Hangukmal / Čosŏnmal) je jazyk, kterým mluví kolem 78 milionů lidí v Jižní a Severní Koreji, ale i komunity korejských emigrantů po celém světě (hlavně v Číně, Rusku, Spojených státech, Austrálii, Kanadě, Japonsku, Brazílii a na Filipínách). Korejština je aglutinační jazyk s mnoha stupni vyjádření zdvořilosti. Studijní obor, který se zaobírá studiem korejštiny se nazývá koreanistika.

Korejština (한국말 / 조선말)
Map of Korean language.png
Mapa rozšíření jazyka
RozšířeníKorea
Počet mluvčích78 milionů
Klasifikace
PísmoHangul
Postavení
RegulátorNárodní institut korejského jazyka (국립 국어원)
Úřední jazykJižní Korea, Severní Korea
Kódy
ISO 639-1ko
ISO 639-2kor (B)
kor (T)
ISO 639-3kor
EthnologueKKN
Wikipedie
ko.wikipedia.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Názvy korejštinyEditovat

V Jižní Koreji a v Severní Koreji se pro korejštinu používají různé názvy založené na různém pojmenování samotné Koreje v obou státech.

V Severní Koreji se jazyk nejčastěji nazývá Čosŏnmal (조선말) nebo formálněji Čosŏnŏ (조선어).

V Jižní Koreji se jazyk nejčastěji nazývá Hangukmal (한국말), formálněji Hangugŏ (한국어) nebo Gugŏ (국어, „národní či domácí jazyk“). Lidově se také používá označení Urimal („náš jazyk“; 우리말 – jedno slovo v Jižní Koreji, 우리 말 – dvě slova s mezerou v Severní Koreji).

 
Jíkjí – nejstarší korejská písemná památka, odhadované datum sepsání je 1377.

PísmoEditovat

K zápisu korejštiny se od 7. století původně používaly čínské znaky, korejsky nazývané hanča. Ty ale nejsou pro korejštinu, která je na rozdíl od analytické čínštiny aglutinačním jazykem, příliš vhodné. V letech 1443-44 nechal král Sedžong Veliký sestavit korejskou fonetickou abecedu hangul, Hangul má 24 hláskových znaků. Souhlásky: (ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅇ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ) a samohlásky (ㅏ ㅑ ㅓㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ). Znaky se spolu kombinují do slabik, takže např, slovo kkulbeol "včela", složené ze znaků ㄲㅜㄹㅂㅓㄹ se po seřazení znaků do slabik zapíše takto: 꿀벌. Korejští jangbanové (konfuciánští vzdělanci a hodnostáři dynastie Čoson) dlouho hangul odmítali a trvali na zápisu formou hanča. Od 19. století jsou slova přejatá z čínštiny (sinokorejská) zapisována hančou a korejská slova i morfémy hangulem. V Jižní Koreji se děti donedávna učily asi 1 800 znaků hanča; zatímco v Severní Koreji bylo používání hanči zrušeno už před desítkami let a používá se výhradně hangul.

Fonologie korejštinyEditovat

Korejština má složitější hláskový systém než japonština i čínština. Samohlásky jsou: a, ä, e, ə, i, o, ö, ɔ, u, ü (ɔ = polootevřená, zadní zaokrouhledná samohláska, ə=šva) Existují také dvouhlásky, např. ie, iu, io, ua, ue Souhlásky jsou okluzivní p, t, k, č (se znělými alofony b, d, g, dž), aspirovanými pendanty pʰ, tʰ, kʰ, čʰ a intenzivnějšími pendanty pp, tt, čč, kk. Dále jsou tu souhlásky s, s͈ (ss), h, m, n, ŋ, l, j, w.

Korejská gramatikaEditovat

Substantiva v korejštině nemají rod, plurál se tvoří sufixem -təl nebo -dəl Pádů je devět, např. slovo čip "dům" se skloňuje takto: Nominativ: čipi genitiv: čipeui lokativ: čipe dativ: čipeke akuzativ: čipeul komitativ čipkwa instrumentál čipros͈eo vokativ se v tomto případě nehodí použít, měl by sufix -ia. Plurálové sufixy se kladou před pádové. Číslovky v korejštině mají dvě řady: sinokorejské (přejaté z čínštiny) a původní korejské. Od stovky výš existují jen sinokorejské číslovky. Obě řady číslovek se často kombinují. Např. hodiny se uvádí v domácích, minuty, sekundy nebo letopočet v sinokorejských. Pokud počítáme věci nebo zvířata, je nutné použít společně s číslovkou numerativ, např. Kʰal han čaru "nůž jeden kus" místo korejské číslovky han lze použít sinokorejskou il. Spojky korejština nemá, místo předložek se používají postpozice (záložky) Korejské sloveso stojí v běžném slovosledu na konci věty. Sloveso nevyjadřuje kategorii osoby, takže např. handa = dělám, děláš, dělá. Sloveso má dvě čísla, čtyři časy (dva minulé), tři rody (aktivum, kauzativum, pasivum) a tři způsoby: oznamovací, rozkazovací a tázací (otázka se vyjadřuje zvláštním sufixem). Pomocí infixů (vpon) lze vyjádřit stupeň zdvořilosti, např. poda "vidí" X pomnida "ráčí vidět"; pomocí infixů se vytváří také kauzativum a pasivum: např. poda "vidím" X poida "ukazuji" X poas͈da "jsem viděn". Zápor se u některých sloves tvoří prefixem an-: např. nida "být" X anida "nebýt".

Zdvořilostní stupněEditovat

V korejštině se stejně jako například v japonštině klade velký důraz na vyjádření zdvořilosti. Je to dáno výrazným hierarchickým rozvrstvením společnosti, které v Koreji dosáhlo svého vrcholu v období dynastie Čoson. Korejština má šest stupňů zdvořilosti: prostý, důvěrný, známý, strohý, zdvořilý a uctivý. Strohý stupeň, který se v minulosti používal např. pro komunikaci se sluhy, již není běžně užíván: Uctivý stupeň, vyžadovaný dříve pro oslovení konfuciánských úředníků nebo členů panovnické rodiny, je vyžadován např. v Severní Koreji pokud se mluví o hlavě státu a jejích zemřelých předchůdcích. Zdvořilostní stupně se vyjadřují pomocí sufixů, pouze důvěrný stupeň sufixy nemá.

Slovní zásobaEditovat

Jádro slovní zásoby korejštiny je tvořeno původními korejskými slovy, ale kolem 50 % slovní zásoby (hlavně odborná terminologie) je tvořena sinokorejskými výrazy. V menší míře do korejštiny pronikly výrazy z mongolštiny, sanskrtu a západních jazyků jako je němčina a poslední dobou hlavně angličtina. Mezi korejštinou používanou v Jižní Koreji a v Severní Koreji existují určité rozdíly ve výslovnosti, hláskování, gramatice a slovní zásobě.

PříkladyEditovat

ČíslovkyEditovat

Korejsky Česky
하나, hana jeden
둘, dul dva
셋, set tři
넷, net čtyři
다섯, daseot pět
여섯, yeoseot šest
일곱, ilgop sedm
여덟, yeodeol osm
아홉, ahop devět
열, yeol deset

LiteraturaEditovat

Externí odkazyEditovat