Neznělá bilabiální ploziva

Neznělá bilabiální ploziva je souhláska, která se vyskytuje v mnoha jazycích. V mezinárodní fonetické abecedě se označuje symbolem p, číselné označení IPA je 101, ekvivalentním symbolem v SAMPA je p.

Obrázek znaku IPA
Číslo IPA101
Znak IPAp
Znak SAMPAp
Zvuková ukázka

Charakteristika

editovat
  • Způsob artikulace: ražená souhláska (ploziva). Vytváří se pomocí uzávěry (okluze), která brání proudění vzduchu a je na posléze uvolněna, čímž vzniká zvukový dojem - od toho též označení závěrová souhláska (okluziva).
  • Místo artikulace: obouretná souhláska (bilabiála). Uzávěra se vytváří mezi oběma rty.
  • Znělost: neznělá souhláska - při artikulaci jsou hlasivky v klidu. Znělým protějškem je b.
  • Ústní souhláska - vzduch prochází při artikulaci ústní dutinou.
  • Středová souhláska - vzduch proudí převážně přes střed jazyka spíše než přes jeho boky.
  • Pulmonická egresivní hláska - vzduch je při artikulaci vytlačován z plic.

V češtině

editovat

V češtině se tato hláska zaznamenává písmenem P, p.

V jiných jazycích

editovat