Plozivní souhláska

(přesměrováno z Okluziva)

Plozivní souhláska (ploziva, okluziva) je zvuk, který při řeči vzniká uvolněním závěru (okluze) v mluvidlech.

Vytvořením závěru vzniká v dutinách řečového ústrojí přetlak nebo podtlak, následné uvolnění se projeví slyšitelnou plozí – explozí či implozí. Z toho pak vyplývá označení těchto souhlásek jako explozivy nebo implozivy. Plozivy se vyznačují maximální možnou mírou striktury (zúžení).

V evropských jazycích se imploziva nevyskytují, pojem „ploziva“ se proto ve fonetice často nepřesně používá synonymně ve významu „exploziva“.