Imploze

opak exploze, rychlé zborcení

Imploze je opakem exploze. Je to jev, při kterém se těleso, objekt nebo hmota zbortí do vlastního objemu, nebo je jeho strukturální integrita porušena vyšším tlakem prostředí, ve kterém se nachází. V praxi se s implozí lze setkat například u velkých elektronek nebo televizních obrazovek, ve kterých se za normálního stavu nachází technické vakuum. Při implozi, stejně jako při explozi, dochází k vyrovnávání entropie.

Na horním obrázku je zobrazena exploze, na dolním imploze.

Princip imploze je také využit při odpalu plutoniové bomby, kdy je plutonium obaleno výbušninou a při její detonaci stlačováno dovnitř až do zahájení řetězové jaderné reakce.

Imploze v astronomii editovat

Imploze je často příčinou zániku a vzniku určitých přirozených vesmírných těles:

Související články editovat

Externí odkazy editovat