Analytický jazyk (nebo izolační jazyk, amorfní jazyk) je jazyk, který pracuje pouze s volnými morfémy. Nepoužívá tedy skloňování či časování slov, jejich forma zůstává stejná. Gramatické funkce jsou tedy vyjádřeny pomocí slovosledu a tzv. funkčních slov.

Lingvistická typologie

Výhradně analytickými jazyky jsou například vietnamština či barmština. Jejich syntax je velmi striktní. Slovosled se používá např. pro vyjádření určitosti (v angličtině se pro toto používají členy 'the' a 'a'). Daleko důležitější je role příslovcí.

Ze západoevropských jazyků se mezi analytické řadí angličtina, která však obsahuje i některé prvky ohýbání (stará angličtina byla jazykem flektivním).

Související články editovat