Přijímání na ruku

Přijímání na ruku je způsob svatého přijímání, při němž věřící přijme proměněnou hostii na rozevřené, přes sebe položené dlaně a poté si ji sám vloží do úst. V římskokatolické církvi lze tento mimořádný způsob praktikovat jen v případě, že Kongregace pro bohoslužbu a svátosti udělí indult k jeho používání pro určitý stát (na základě žádosti příslušné biskupské konference) a místní ordinář (typicky diecézní biskup) připustí jeho využití.

Přijímání na ruku vzbuzuje odpor zejména ze strany katolických tradicionalistů, kteří tento způsob považují za nevhodný, nedůstojný a riskantní z hlediska znesvěcení proměněné hostie či jejích částeček. Naopak jeho příznivci argumentují, že takto se přijímalo už v prvotní církvi.

Protestanské církve používají tento způsob přijímání už od 16. století, anglikáni od roku 1552, kdy bylo vydáno definitivní znění Knihy společných modliteb. V římskokatolické církvi se objevil až na začátku 60. let 20. století v Nizozemsku, a to v rozporu s tehdy platným kanonickým právem, a následně se rozšířil i v Belgii, Německu a Francii.

Dne 29. května 1969 vydala Kongregace pro bohoslužbu z pověření papeže Pavla VI. instrukci Memoriale Domini, ve které sice prohlásila za standardní přijímat do úst, avšak současně zavedl možnost udělit indult umožňující přijímání na ruku, jestliže se příslušná biskupská konference dvoutřetinovou většinou svých členů v tajném hlasování rozhodne požádat o jeho udělení. Indult ovšem není povolením pro věřící ani odobřením, že jde o žádoucí způsob přijímání, ale povolením pro duchovní přijímání na ruku tolerovat. I když je pro nějaký stát udělen, je plně v pravomoci místních ordinářů (typicky diecézních biskupů) odmítnout ho pro svou diecézi jako nevhodný a nepotřebný - podobné případy se už vyskytly, např. Juan Rodolfo Laise, biskup ze San Luís (Argentina),[1] je zakázal pro celou diecézi a kardinál Caffarra, arcibiskup boloňský (Itálie), je zakázal pro část své arcidiecéze.

Dosud byl indult umožňující přijímat na ruku udělen například pro tyto státy a území:

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat