Edice

konkrétní verze nějakého díla vzniklá jeho vydáním, adaptací či překladem

Edice v širším slova smyslu znamená vydání, v užším slova smyslu se jedná o formu zpřístupnění historických písemných pramenů, a to v oblasti několika pomocných věd historickýchdiplomatice, paleografii, epigrafice, heraldice, kodikologii, numismatice a sfragistice.

diplomatických edicích se rozlišuje několik typů edičních publikací – jedná se zejména o edice ve vlastním slova smyslu, kde je diplomatický materiál (pramen) publikován v plném znění a v některých případech též s kompletním komentářem (resp. poznámkovým aparátem) nezbytným pro širší vědecké poznání daného pramene a obsahujícím mimo jiné informace o vlastnostech a původu pramene. Dalším typem edičních publikací jsou regesta (regestáře) publikující pouze výtah (regest) z pramene, nikoliv text celý.

Edice se mohou obsahově vymezovat z mnoha hledisek – územních, časových, institucionálních, archivních, či z kombinace uvedených. V úvodu edice bývá obvykle uveden abecední seznam zkratek, chronologický či tematický soubor obsažených dokumentů (rozvrh), vlastní úvod, dále komentáře s poznámkovým aparátem, rejstřík.

Knižní edice

editovat

Edice v oblasti nakladatelské se nazývají řady (série) knih vydávané v určité typické grafické podobě a s určitým obsahovým zaměřením. Tyto edice pomáhají čtenářům v orientaci na knižním trhu. Podle edice mohou například odhadnout kvalitu knih, žánrové zaměření apod. Pro nakladatelství mohou být edice způsobem profilování na trhu a také zdrojem trvalého příjmu, protože edice mohou u čtenářů způsobovat sběratelský efekt. Opakované edice se pak nazývá odvozeným slovem reedice.

Příklady edic některých českých nakladatelství

editovat

Edice – nakladatelství:

Významné světové edice

editovat

Významné české edice

editovat

Reference

editovat
 1. HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 378 s. ISBN 978-80-7277-165-3. S. 241–244. 
 2. HALOUN, Karel. Knižní edice / díl desátý. Revolver Revue. 9. 2016, čís. 104, s. 175. ISSN 1210-2881. 
 3. Databáze Národní knihovny ČR: NKC – Rozšířené vyhledávání (Odeon, Čtení na dovolenou) [online]. Národní knihovna ČR [cit. 2020-07-18]. Dostupné online. 
 4. HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 378 s. ISBN 978-80-7277-165-3. S. 322–323. 
 5. PONDĚLÍČEK, J. Edice Svobody: Omnia. Typografia: časopis pro technické a společenské zájmy tiskařů. 12. 1984, roč. 87, čís. 12, s. 452–454. ISSN 0322-9068. 
 6. Databáze Národní knihovny ČR: NKC – Rozšířené vyhledávání (Svoboda, Omnia) [online]. Národní knihovna ČR [cit. 2020-07-18]. Dostupné online. 
 7. HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 378 s. ISBN 978-80-7277-165-3. S. 212. 

Literatura

editovat
 • HALADA, Jan. Encyklopedie českých nakladatelství 1949–2006. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 378 s. ISBN 978-80-7277-165-3. 
 • HALOUN, Karel. Knižní edice / díl desátý. Revolver Revue. 9. 2016, čís. 104, s. 175. ISSN 1210-2881. 
 • PONDĚLÍČEK, J. Edice Svobody: Omnia. Typografia: časopis pro technické a společenské zájmy tiskařů. 12. 1984, roč. 87, čís. 12, s. 452–454. ISSN 0322-9068. 

Externí odkazy

editovat
 •   Slovníkové heslo edice ve Wikislovníku