Regesta Imperii

Regesta Imperii (zkráceně RI) je edice písemných pramenů v regestové formě k evropským dějinám raného, vrcholného a pozdního středověku. Vydávány jsou listiny panovníků Svaté říše římské od dob Karlovců po Maxmiliána I. (1519), jakož i dalších vydavatelů, např. papežů. Edici vydávají vědecké instituce v Německu a Rakousku.

HistorieEditovat

Projekt založil v roce 1831 Johann Friedrich Böhmer (1795-1863) s cílem zveřejnit v regestové podobě listiny římských králů, císařů a dalších vydavatelů se vztahem k dějinám římské říše pro období 751-1437, tj. do konce vlády Zikmunda Lucemburského. V roce 1865 se vedoucím editorem stal rakouský historik Julius Ficker a vydávání se z Německa přesunulo do rakouského Innsbrucku. V roce 1895 se ředitelem stal Engelbert Mühlbacher (1843-1903) a RI se přesunula do Vídně. Od roku 1906 začala RI vydávat Rakouská akademie věd. V roce 1967 byla založena Německá komise pro zpracování Regest Imperii (Deutsche Kommission für die Bearbeitung der Regesta Imperii) a projekt RI se vrátil z Rakouska zpět do Německa. V roce 1998 byla komise začleněna do Akademie věd a literatury v Mohuči a vídeňské pracoviště se stalo součástí Rakouské akademie věd, které společně edici vydávají.

ObsahEditovat

Původní plánovaný mezník 1437 byl posunut na konec vlády Maxmiliána I. (1519). Materiál je vydáván chronologicky po jednotlivých vládnoucích dynastiích od Karlovců po Habsburky. Nejstarší svazky obsahují pouze královské a císařské listiny, později k nim přibyly také záznamy narativních pramenů (kroniky apod.) a listiny jiných vydavatelů týkajících se dějin říše z důvodu podat co nejkomplexnější přehled daného období. Počínaje Ludvíkem IV. Bavorským, Fridrichem III. a Václavem IV. se kvůli narůstajícímu množství dochovaného materiálu jiné prameny než samotné listiny omezují. Regesta listin těchto panovníků jsou už uspořádány podle archivů a knihoven, kde jsou originály uloženy. V případě Maxmiliána I. má být uveřejněn výběr jen asi pětiny všeho dochovaného materiálu.

Převážná většina tiskem vydaných svazků byla digitalizována.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Regesta Imperii na německé Wikipedii.

Externí odkazyEditovat