Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae (RBM, též prostě českomoravská regesta) je edice písemných historických pramenů české provenience z českých i evropských archivů v podobě regestů, které by měly pokrývat období od roku 600, jímž je datovaná první listina v prvním dílu, až do konce vlády Karla IV. Projekt zahájil Karel Jaromír Erben, který vydal v roce 1855 první díl, na ten navázal Josef Emler, který vydal další tři díly. Vzhledem k narůstajícímu počtu listin byly další díly již vydávány rozdělené na sešity s většími prodlevami, jež dlouho trpěly absencí jmenných a věcných rejstříků. K dokončení edice chybí regesta z let 1370̟–1378. Digitalitací a zpřístupněním českých a moravských pramenů historické a diplomatické povahy se zabývá Centrum medievistických studií Filozofického ústavu Akademie věd České republiky se sídlem v Praze 1, Jilská.[1]

Vydané díly a jejich citace editovat

  • RBM I: První díl (600–1253), Praha 1855, vydal Karel Jaromír Erben
  • RBM II: Druhý díl (1253–1310), Praha 1882, vydal Josef Emler
  • RBM III: Třetí díl (1311–1333), Praha 1890, vydal Josef Emler
  • RBM IV: Čtvrtý díl (1334–1346), Praha 1892, vydal Josef Emler
  • RBM V: Pátý díl (1346–1355), vydán v pěti svazcích
  • RBM VI: Šestý díl (1355–1358), vydán v Praze ve třech svazcích:
  • RBM VII: Sedmý díl (1358–1363), vydán v pěti svazcích
  • RBM VIII: Osmý díl (1364-1378), dosud vydány první tři svazky
    • RBM VIII/1 2014 (1364-66), RBM VIII/2 2017 (1367-69), RBM VIII/3 2019 (index k předchozím svazkům m1364-1369) Lenka Blechová.

Některé regesty vyšly již v letech 1764-1785 v edici Monumenta historica Boemiae, kterou vydával Gelasius Dobner pod patronací řádu jezuitů.

Reference editovat

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat