Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV.

Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378, dec. – 1419, aug. 16) (zkráceně též RBMV) je edice regestů listin a listů z doby vlády Václava IV. Dokumenty jsou vydávány podle archivů, v nichž se dochovaly.

Díl-část/svazek Název dílu. Části Časový rozsah Editor/ka Rok vydání
I/1 Fontes archivi capituli metropol. eccl. Pragensis 1378 dec.-1382 Věra Jenšovská 1967
I/2 Fontes archivi capituli metropol. eccl. Pragensis 1383-1387 Věra Jenšovská 1968, 1971
I/3 Fontes archivi capituli metropol. eccl. Pragensis 1388-1391 Věra Jenšovská 1974
I/4 Fontes archivi capituli metropol. eccl. Pragensis 1392-1394 Věra Jenšovská 1976
I/5 Fontes archivi capituli metropol. eccl. Pragensis 1395-1396 Věra Jenšovská 1978
I/6 Fontes archivi capituli metropol. eccl. Pragensis 1397-1398 Věra Jenšovská 1982
I/7 Fontes archivi capituli metropol. eccl. Pragensis 1399-1400 Věra Jenšovská 1981
II Fontes archivi capituli ecclesiae Wissegradensis Vladimír Vavřínek 1968
III Fontes archivi publici Trebonensis Božena Kopičková 1977
IV Fontes archivi publici Olomucensis et Opaviensis Božena Kopičková 1989
V-I/1 Fontes archivi nationalis. Litterae monasteriorum 1378-1397 Karel Beránek, Věra Beránková 2006
V-I/2 Fontes archivi nationalis. Litterae monasteriorum 1398-1419 Karel Beránek, Věra Beránková 2007
V-I/3 Fontes archivi nationalis. Litterae monasteriorum Index Karel Beránek, Věra Beránková 2012
VI Fontes archivi publici Litomericensis Božena Kopičková 2013
VII Fontes archivi terrae Moraviae Brunae Pavel Krafl 2010
VIII Fontes qui in archivis regionalibus terrae moraviae et in archivis civitatum Brunensis et Ostraviensis asservantur Richard Psík, Václav Bok 2015
IX Fontes archivi publici Zámrsk et archivi parochialis Glacensis 1378-1419 Lenka Blechová, Petr Sedláček, Vojtěch Večeře 2020

Související články editovat