Monumenta Germaniae Historica

Monumenta Germaniae Historica (MGH) je mnohosvazková edice pramenů k německým dějinám do roku 1500. Vznik tohoto projektu inicioval pruský státník a historik Karl von Stein, který za tímto účelem založil roku 1819 Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde (Společnost pro starší německé dějiny). Projekt vycházel ze zvýšeného zájmu o historii a nacionalismus v romantismu, k romantickému nacionalismu odkazuje i heslo projektu Sanctus amor patriae dat animum. Prvním prezidentem projektu se stal v roce 1823 Georg Heinrich Pertz.

Titulní strana z MGH, řada Diplomatum imperii

Název Monumenta Germaniae Historica nese i institut, který texty vydává.

Struktura

editovat

Celá edice se dělí na pět řad:

Prezidenti institutu

editovat

Externí odkazy

editovat