Diskuse k Wikipedii:Zamykání

Aktivní diskuse

Dlouhodobé zamykáníEditovat

V rozporu s doporučením se běžně provádí i dlouhodobé zamykání článků. Viz Wikipedie:Nástěnka správců#Zneužívání zámků k dlouhodobému zamykání, po archivaci zřejmě Wikipedie:Nástěnka správců/Archiv18#Zneužívání zámků k dlouhodobému zamykání. V připomínce na nástěnce správců jsem vyzval správce, kteří chtějí doporučení změnit nebo ho nerespektují, k diskusi. --ŠJů 16:23, 27. 12. 2007 (UTC)

 • Navrhuji toto zneni:

PolozamčeníEditovat

Stránky mohou být zamčeny pro editace nepřihlášených a nově registrovaných (od registrace neuplynuly více než 4 dny) uživatelů:

 • Ochrana stránky, která je terčem opakovaného vandalismu většího počtu nepřihlášených uživatelů

V takovém případě může být stránka polozamčena i na delší dobu, alespoň jednou za půl roku by ovšem měla být odemčena, aby se ověřilo, zda je zamčení stále nutné.

Na polozamčenou stránku se dává šablona: {{Polozamčeno}}


Odemykání inspiroval na Nástěnce správců Nolanus. Otázka je, zda maximální periodu odemykání specifikovat takto přesně. --Pasky 01:33, 12. 1. 2008 (UTC)

Chtělo by to blíže specifikovat ten „větší počet“. Pokud by šlo o tři čtyři IP adresy, tak to by pořád ještě mělo být řešeno přednostně jejich blokováním.
A počítají se jen opravdové vandalismy, nebo i editace prováděné v dobré víře? Byli zde tací, kteří chtěli zamykáním chránit seznam sborů dobrovolných hasičů před vkládáním externích odkazů na jednotlivé sbory: to ale přece vandalismus není a pokud ty odkazy byly přínosné pro obsah článku, tak to nebyly ani spamy.
Zatímco krátkodobé zamčení je operativní záležitostí, kterou z povahy věci musí řešit správce, dlouhodobé zamčení by mělo podléhat souhlasu komunity a mělo by být opravdu mimořádným opatřením, abychom si na takové řešení neřešení z lenosti nezvykli. Proto navrhuji zvážit, zda uzamčení stránky na delší dobu (čímž připomínám, že by bylo vhodné nějak upřesnit, co maximálně lze považovat za krátkodobé uzamčení) nepodrobit diskusi a hlasování komunity (tedy určit například postup, že zamyká-li se stránka na dobu delší než 1 týden, je třeba současně se zamčením dát hlasovat o dlouhodobém zámku - a pokud návrh neuspěje nebo takový návrh vůbec není podán, tak zámek po týdnu zrušit).
Půl roku? Proč zrovna půl roku? --ŠJů 01:45, 12. 1. 2008 (UTC)
Myslím, že hlasování a přesna specifikace většího počtu je už jen zbytečná byrokratizace. Pokud jsme si zvolili správce, tak právě proto, aby dokázali _rozumně_ Wikipedii spravovat a měli by být schopni samostatně různé situace posoudit. Pokud se nějaký konkrétní zámek stane z důvodů kontroverzních, pak lze o něm individuálně otevřít diskusi a nějak to řešit. --Pasky 23:34, 12. 1. 2008 (UTC)

Zkuste se podívat jak to funguje praxe a kdo s vámi souhlasí. Doporučení by mělo respektovat potřeby projektu, které samozřejmě s časem mění. Podívejte se na en co tam mají, že nějaké hlasování o trvalém zamčení je jen zbytečná proceducra. Buď to je potřeba nebo ne. Současnou verzi v sekci polozamčení jsem si vycucal z prstu krátce po vzniku funkce, ještě dřív než to někdo stačil použít. Celkově je pravidlo přes tři roky staré a vozit se na něm jako by to byl zákon, když je zřejmé, že od té doby jsme jinde, vandalismus narůstá a je důmyslnější (ano, již to nejsou jen náhodné pokusy, ale i promyšlené útoky znalých wiki) je naprosto od věci. Slovíčkaření kolik je „větší počet“... no ach jo, tak snad nejsou správci chorý mozky, aby jen počítali kdy na článek zaútočí pátá IP aby ji mohli zamknout, na to by stačil nějakej blbej robot. Opakuji podívejme se do praxe, kde je nějaké použití nevhodné nikoliv jen proto, že na něj nepamatuje staré a vyčpělé doporučení, ale hlavně protože jsou proti tomu skutečné a rozumné důvody. --Li-sung 15:36, 12. 1. 2008 (UTC)

Zamykání a blokování jsou natolik citlivé záležitosti, že především není možné dlouhodobě tolerovat stav, aby správci výslovně stanovené zásady porušovali a obcházeli (teď mám na mysli dlouhodobě zamčené stránky). Pokud vůbec mají smysl na Wikipedii nějaká pravidla a doporučení, tak to jsou obzvláště ta, která regulují a objektivizují zacházení s mocí, tedy se zvláštními právy. Má to své důvody, že obecně na Wikipedii se pracuje podle nějakých pravidel, která jsou všem známá a v zájmu projektu a komunity znemožňují, aby třeba správci pořádek zajišťovali jen podle svých momentálních nápadů. Ve fungování státu se podobný princip, aby se dokonce i zákonodárci a soudci a vládci řídili nějakým právním řádem, nazývá právní stát, a ač to nefunguje ideálně, něco na té myšlence přece jen je. Že by erudovaní editoři spousty článků na Wikipedii nebyli schopnit přijmout stručné a srozumitelné zásady, které by nebyly úplně gumové a bezobsažné, v praxi by fungovaly a nebylo by nutné je porušovat? Není-li k tomu vůle, tak pak je alespoň nutné nynější znění doporučení "změkčit" tak, aby se do něj vešla nynější běžná a víceméně tolerovaná praxe, tedy aby s ním nebyla v do očí bijícím rozporu (tedy ALESPOŇ tu Paskyho změnu). Jestliže je dnes v doporučení slovo "krátkodobě", tak se přece nebudeme tvářit, že se do toho pojmu vejde několik měsíců. Chcete tedy toto slovo se všech formulací odstranit a zcela sloučit zásady a podmínky pro krátkodobé uzamčení, pro dlouhodobé uzamčení a pro trvalé uzamčení? Nebo jakou máte představu? Dělat mrtvé brouky a pokračovat jako dosud?
Tu formulaci "alespoň jednou za půl roku" by to chtělo pozměnit tak, aby to nevypadalo, že půl roku je standard. Spíš by to chtělo ještě víc zdůraznit, že se zamyká jen na "nezbytně dlouhou dobu", a půl roku stanovit jako úplně krajní maximum, jak často se musí odemknutí vyzkoušet. Jde tedy spíš o změnu vyznění formulace. Jinak je Paskyho návrh vcelku přijatelný. Problém, zda to někdo bude zneužívat i v jiných případech než u vandalismu, například proti domnělým spamům nebo proti nezkušeným uživatelům, se asi precizováním formulace opravdu nevyřeší. --ŠJů 02:58, 13. 1. 2008 (UTC)


Já bych prostě doplnil:

Stránky mohou být dlouhodobě polozamčeny z následujících důvodů:
 • Stránky, které jsou terčem silného a vytrvalého vandalismu.
 • Stránky o osobách, které jsou terčem vytrvalého porušování pravidel Články o žijících lidech nebo Nezaujatý úhel pohledu
 • Uživatelské stránky (nikoliv diskusní stránky), pokud o to uživatel požádá.
 • Důležité (systémové) šablony používané v jiných šablonách a na mnoha stránkách.

--Li-sung 15:05, 13. 1. 2008 (UTC)

Dalo by se na těch formulacích možná ještě něco pilovat, ale v zásadě souhlasím. Jen se trochu divím, že takto zásadní návrh a změna pravidla vůbec nebyly oznámeny Pod lípou, na Portálu Wikipedie, v Posledních změnách atd. a že změna byla provedena pouhý den po navržení, aniž by tu o něm vůbec začala diskuse. Mně to tedy alespoń připadá jako dost zásadní změna. --ŠJů 04:07, 21. 1. 2008 (UTC)

Dvě verzeEditovat

Přidal jsem do doporučení upozornění na šablonu {{Dvě verze}}. Protože nejde o nic nového, ale o dávno existující šablonu a o zásadu, kterou se slušní správci stejně již dávno řídí, nepovažuji vloženou větu za spornou a nepovažuji za nutné ji podrobovat předchozí diskusi. Případné námitky uplatněte, prosím, dodatečně. --ŠJů 04:18, 21. 1. 2008 (UTC)

Formulace u šablonEditovat

Navrhuji sjednotit popis "Na takto zamčenou stránku může dát šablona: {{Dlouhodobě zamčeno}}" či "Na zamčenou stránku se dává šablona: {{Zamčeno}}" na "Na takto zamčenou stránku má být vložena šablona xxx", k zdůraznění toho, že na nějak uzamčené stránky se má dát šablona. První formulace se dá interpretovat, že je vlastně jedno jestli tam ta šablona je, protože když tam může být, tak to zároveň znamená, že tam být i nemusí. --Elm 8. 6. 2010, 12:36 (UTC)

Trvalé zamykání šablonEditovat

Navrhuji do sekce Trvalé zamčení přidat následující bod:

 • Důležité (systémové) šablony používané v jiných šablonách a jejich prostřednictvím na velkém množství stránek, které jsou nízkoúrovňové (jejich zdrojový kód je velmi jednoduchý a nelze očekávat jeho změny) nebo které jsou častým terčem nežádoucích úprav i ze strany zavedených uživatelů.

První část víceméně odpovídá Wikipedie:Žádost o komentář/Zamykání článků a šablon, druhá část (za "nebo") odpovídá zásahům správců, vizte Diskuse s wikipedistou:Mormegil#Šablona navbox. --Beren (diskuse) 12. 3. 2013, 20:46 (UTC)

Zní dobře. --12. 3. 2013, 21:12 (UTC), Utar (diskuse)
Podporuji. --Ragimiri 12. 3. 2013, 21:17 (UTC)
Souhlasím.--Zdenekk2 (diskuse) 12. 3. 2013, 21:23 (UTC)
Souhlas. --Vachovec1 (diskuse) 12. 3. 2013, 22:07 (UTC)
Asi může být. --Mormegil 14. 3. 2013, 21:15 (UTC)

V souvislosti s navrhovanou změnou by se ze sekce Polozamčení měl vyřadit bod:

 • Důležité (systémové) šablony používané v jiných šablonách a na mnoha stránkách.

Šablony spadající pod tento bod nyní budou spadat pod výše uvedený bod v sekci Trvalé zamčení, takže by vznikla duplicita a zmatečnost. --Vachovec1 (diskuse) 12. 3. 2013, 22:15 (UTC)

Nevznikla. Ne každá často používaná šablona musí být nezbytně zamčena plně, není důvod nedovolit také polozamčení. --Mormegil 14. 3. 2013, 21:15 (UTC)
Ano, souhlas s Mormegilem. --Beren (diskuse) 17. 3. 2013, 22:04 (UTC)

Bod dle mého původního návrhu jsem do doporučení začlenil. --Beren (diskuse) 17. 3. 2013, 22:04 (UTC)

Zamčené stránky > Zamčení stránkyEditovat

Navrhuji doporučení přejmenovat na Zamčení stránky. Stránka pojednává spíše o procesu zamykání stránek, druzích zamykání apod. než o samotných zamčených stránkách, jejich obsahu nebo jejich seznamu, apod. --Dvorapa (diskuse) 3. 2. 2016, 15:04 (CET)[]

Blok založení stránkyEditovat

Diskuse přenesena z Wikipedie:Nástěnka správců#Blok založení stránky --ŠJů (diskuse) 19. 2. 2019, 15:42 (CET)[]

V souvislosti s praxí blokovat založení stránky (v protokolovacím záznamu Vytvoření=Povolit jen správcům) upozorňuji, že doporučení Wikipedie:Zamčené stránky se touto možností bloku znovuvytvoření stránky smazané na základě DoSu vůbec nezabývá a nepodařilo se mi v tomto doporučení najít žádný bod, který by správce k takovému opatření obecně opravňoval (pokud nejde o vandalismus nebo editace prováděné "vyloučeným uživatelem"). Krom toho ani v popisu protokolovacího záznamu, ani v poučení, které se objeví při pokusu o založení takové stránky, není odkaz na žádné pravidlo nebo doporučení, které by se podmínkami tohoto způsobu zamykání zabývalo. Text pouze uvádí: „Stránka byla pravděpodobně zamčena kvůli opakovanému vkládání nepatřičného obsahu. Pokud ji chcete založit, tentokrát s vhodným obsahem, napište na nástěnku správců, ti mohou stránku odemknout.“ Ovšem pravidlo Wikipedie:Zamčené stránky žádné zamykání „kvůli opakovanému vkládání nepatřičného obsahu“ neupravuje, takže správce potom ani nemá podle čeho posuzovat, jestli takové zamčení bylo legitimní. Pokud je stránka zamčena kvůli editacím prováděným "vyloučeným uživatelem", pak by přece pro všechny ostatní uživatele měla zůstat nezamčená, ne?

Pokud mají správci zájem i nadále využívat tento způsob zamykání stránek, doporučuji, aby nejprve navrhli takové znění pravidel, které by je k tomuto kroku opravňovalo a zároveň jasně stanovilo pravidla pro používání tohoto ochranného opatření a pravidla či podmínky pro jeho zrušení, překonání nebo udělení výjimky. Zároveň je třeba doplnit odkaz na toto pravidlo na všechna místa, kde uživatel může na toto blokování narazit (tedy v protokolovacím záznamu a na stránce, která se zobrazí při pokusu o založení/editaci blokované stránky) a umožnit, aby na takové transparentní a konsensuálně přijaté pravidlo bylo možné odkázat každého, kdo by k danému postupu měl námitky. Také by bylo vhodné stanovit, jestli rozhodnutí o zamčení názvu smazané stránky, o způsobu zamčení a době trvání tohoto opatření má být výslovně transparentní součástí rozhodnutí o uzavření DoSu, nebo samostatným operativním rozhodnutím kteréhokoliv správce. --ŠJů (diskuse) 19. 2. 2019, 15:08 (CET)[]

Ty stránky (v souladu s Wikipedie:Diskuse o smazání/Ondra Dorian) jsem zamknul, protože byly skrze více účtů ([1]) v dlouhodobém horizontu opakovaně zakládány (i na en, což je vedlejší) a obsah sem byl takto protlačován, navíc v dost podivné formě (Harold se zmiňoval o tom, že mu prý jako 'zdroj' posílali i upravené noviny ve Fotoshopu, zdroje psal pravděpodobně sám autor). Považoval jsem tedy zamknutí za dobrý krok před dalším zakládáním v budoucnu, pokud to chce nějaký správce odemknout, bránit tomu ale nebudu. OJJ, Diskuse 19. 2. 2019, 15:14 (CET)[]
Já si dovolím poznamenat, že doporučení Zamčené stránky o zamčení stránky proti vytvoření nehovoří dokonce vůbec, je to zřejmé z toho, že žádá vložení šablony na zamčenou stránku. --Martin Urbanec (diskuse) 19. 2. 2019, 15:27 (CET)[]

Dopouruji diskusi přenést jinam, je zjevně obecnějšího charakteru ohledně pravidel Wikipedie a mohli by se k ní chtít vyjátřit i další wikipedisté. Tady postačí, vezmou-li tuto skutečnost správci na vědomí, případně se patřičně zařídí (odemčením stránek a nevyužíváním tohoto druhu zámku, není-li pro něj oprávnění). --Bazi (diskuse) 19. 2. 2019, 15:31 (CET)[]

(Po editačním konfliktu - s přesunem diskuse souhlasím.) V DoSu bylo rozhodnuto o smazání stránky. O zamčení názvu proti znovuzakládání Perid v uzavíracím rozhodnutí nic neuvádí, tedy uzamčení není v souladu s rozhodnutím o smazání. Z faktu, že jeden člověk (pod různými uživatelskými účty) vkládal do článku nepravdivé nebo podvržené informace, ani z faktu, že významnost tématu dosud nebyla přesvědčivě doložena, samozřejmě ještě nelze předem vyvozovat, že by o tématu nikdo nemohl napsat encyklopedický článek nebo že by v budoucnu nebylo možné encyklopedickou významnost doložit. I mystifikátoři nebo manipulátoři jako Lukáš Kohout nebo Frank Abagnale mohou dosáhnout nesporné encyklopedické významnosti a encyklopedie musí být schopná jimi vytvářené mystifikace popisovat a reflektovat. Přičemž člověk, který se opakovaně protlačil do velkých celostátních Bakalových médií, která mu sbaštila jeho fiktivní jméno i datum narození, není zcela bez šance hraničně tohoto typu významnosti dosáhnout – jde tedy spíše o případ mezní, kde ze závěru DoSu nelze vyvozovat definitivní závěry. Fyzicky ten člověk zjevně existuje a zjevně se mu podařilo na téměř půlhodiny stát hlavní hvězdou vcelku významného televizního pořadu. Nicméně já nyní nezpochybňuji ani výsledek DoSu ani potřebu technicky bránit znovuzaložení této stránky, jako především nedostatečnou oporu tohoto opatření v pravidlech. Tedy fakt, že případnému oponentovi/oponentce nemohu dát odkaz na jasné, transparentní, konsensuálně přijaté pravidlo, kterým je takové technické opatření pro daný případ legitimizováno, a mohu se jen mlhavě odvolávat na obecnou víru v moudrost a odpovědnost správců, kteří takové případy řeší ad hoc jako suverénní dei ex machina. --ŠJů (diskuse) 19. 2. 2019, 15:36 (CET)[]

Konec části diskuse přenesené z Wikipedie:Nástěnka správců#Blok založení stránky --ŠJů (diskuse) 19. 2. 2019, 15:42 (CET)[]

Tato konkrétní situace byla zřejmě dle IAR. Ovšem vložení zmínky typu V případě, že je opakovaně vkládán článek nevhodného jména či o subjektu, jehož významnost se nepodařilo doložit, je možné zamknout i tento neexistující článek. do pravidla ničemu neuškodí. JAn (diskuse) 20. 2. 2019, 07:33 (CET)[]
Je otázka, jestli IAR se má týkat především konstruktivní editační práce na Wikipedii, anebo zda má být vztahováno i na technický výkon moci uskutečňovaný na základě zvláštních oprávnění. Aby se to nakonec nezvrhlo v pojetí, že pravidla platí jen pro plebs, zatímco panstvo stojí nad nimi. A samozřejmě pravidlo má sloužit i k tomu, aby to zamykání nebylo zneužíváno, tedy by bylo jasné, jakým způsobem, za jakých podmínek a na jak dlouho se má použít, kdo o jeho použití rozhoduje, a aby to opatření bylo transparentní a přezkoumatelné/revokovatelné. --ŠJů (diskuse) 20. 2. 2019, 13:11 (CET)[]
Zneužívání blokování, a to nejen stránek, ale i uživatelů, lze vypozorovat už delší dobu. Každé ztransparentnění osobně velmi vítám a podporuji, aby se nastavil i zde jasně ohraničený a transparentní přístup správců. Něco jako věta navržená JAnem by asi neuškodilo, nicméně je potřeba tomu dodat B, o kterém mluví ŠJů. --Palu (diskuse) 20. 2. 2019, 14:15 (CET)[]
Toto bych viděl podobně (ne nutně úplně stejně) jako ŠJů. Jestliže poučka Nevšímejte si žádných pravidel má být v odůvodněných případech užívána v zájmu Wikipedie, pak je to příhodné v situacích, které se dějí mezi řadovými wikipedisty, kteří mají rovná práva a možnosti jejich uplatnění. Pokud mají správci rozšířená oprávnění, pak jejich využití bych v principu viděl už spíš jako veřejnou správu, tedy mohou činit jen to, co jim dovoluje „zákon“. K využití správcovských oprávnění by mělo docházet v rámci pravidel, nikoli nad jejich rámec. Když už by měli nějaká pravidla přehlížet, tak by to bylo ještě jakž takž pochopitelné v případech akutního ohrožení, u aktuálně probíhajících akcí ohrožujících Wikipedii, a ne u dlouhodobého betonování nějakých stránek, aby je náhodou někdy v budoucnosti někdo nechtěl založit. Přitom není problém, aby si takové stránky dali patroláři do sledovaných a v případě založení je kontrolovali a náležitě s nimi nakládali. Pokud už by se měly nezaložené stránky zamykat, pak nechť se to děje transparentně podle pravidel. V tom ŠJůa a jeho zdůvodnění podporuji. --Bazi (diskuse) 20. 2. 2019, 17:33 (CET)[]
V samotném článku o správcích je hned v úvodu uvedena věta „při výkonu své funkce by se měli [správci] řídit pravidly a konsenzem komunity“. Osobně si tudíž myslím, že pokud by se z takovéto konání měl stát prcedens, bylo by nutné provést patřičnou úpravu v příslušných pravidlech. --Martin Tauchman (diskuse) 11. 5. 2019, 18:39 (CEST)[]

Navrhoval bych za sekci Zamčení přesunu přidat novou sekci Zamčení zakládání stránky a stejně jako u toho přesunu specifikovat, kdy a jak lze zakládání stránky zamčením znemožnit/omezit. Například:

Správce má rovněž možnost zámkem zamezit založení neexistující stránky. Tento zámek lze použít zejména v následujících případech:

 • Opakované zakládání stránky o nevýznamném subjektu.
 • Opakované zakládání stránky nevhodného jména.
 • Opakované zakládání stránky s obsahem porušujícím autorská práva.
 • Opakované zakládání stránky s neencyklopedickým obsahem.

Zámek by měl být aplikován pouze v případě, že stránka je zakládána opakovaně a se stejným či podobným obsahem.

Trochu se obávám, že je to až přílišný zásah do otevřenosti Wikipedie kvůli situacím, které se dají řešit jinak (bloky uživatelů, mazání, apod.). Osobně jsem vždycky fandil principům, na kterých Wikipedie vznikla, tj. otevřenost a i určitá naivita. Asi se mi to tedy spíš jako nová možnost pro správce nelíbí. Pokud bych něco podobného zaváděl, pak jedině s dojednáním konsensu třeba u DoSu, kde by se nejprve diskutující museli shodnout, že daná stránka v budoucnu nemůže vzniknout. A určitě bych to nedělal pro stránky, které vzniknout můžou. --Palu (diskuse) 2. 6. 2019, 23:00 (CEST)[]

Zatím se tu nediskutovala délka bloku (nebo jsem si toho nevšiml). Dle mých zkušeností u experimentů obvykle postačí den až týden. U copyvií a nevýznamných subjektů týden až měsíc, výjimečně rok. Navrhuji tedy doporučení v tomto smyslu:

Správce má možnost zámkem zamezit založení neexistující stránky. Přitom má volit co nejkratší účinný blok. U bloku delšího než jeden rok (a bloků do odvolání) se silně doporučuje prodiskutovat to nejprve s komunitou.

--Jvs 25. 1. 2020, 10:54 (CET)[]

Vzhledem k tomu, že lze udělit blok na název článku, který by v budoucnu mohl být napsán tak, aby splňoval pravidla pro články na Wikipedii, navrhuji začlenit do doporučení proceduru, která by vznik takového článku umožnila. (To by mohlo řešit problém s délkou bloku.) Případný autor by mohl návrh na daný článek napsat na svoji uživatelskou podstránku a následně požádat na nástěnce správců o přesun článku do hlavního jmenného prostoru a následné zrušení bloku. Informace o takovémto postupu by mohla být uvedena v doporučení. --Martin Tauchman (diskuse) 7. 6. 2020, 18:01 (CEST)[]

Některé stránky je podle mě vhodné polozamknout na neurčito – procházel jsem takové své zámky, a vzhledem k editační historii (resp. historii mazání, která je vidět) či povaze názvu článku, to bylo u takových článků dobré řešení. (Deerfield Beach, Harry Potter a Kámen mudrců (hra), Spermový olej, Srajda, John McConnell, Star stable online, Srát). — Draceane diskusepříspěvky 7. 9. 2020, 12:37 (CEST)[]

Vrátit se na projektovou stránku „Zamykání“.