Deriváty uhlovodíků

organické sloučeniny obsahující jiné prvky než uhlík a vodík

Deriváty uhlovodíků jsou organické sloučeniny, které na rozdíl od klasických uhlovodíků obsahují kromě uhlíku a vodíku další prvky jako je kyslík, dusík, síra, fosfor, halogeny a jiné (takzvané heteroatomy). Jednotlivé skupiny derivátů obsahují charakteristické funkční skupiny.

Deriváty lze odvodit z uhlovodíků náhradou jednoho či více atomů vodíku charakteristickou skupinou, která je buď jedním heteratomem nebo skupinou atomů obsahující heteroatom.

Přehled základních skupin editovat