Další významy jsou uvedeny na stránce Imid.

Imidy karboxylových kyselin jsou organické sloučeniny, které vznikají propojením dvou karboxylových skupin imidovou skupinou NH. Substituované imidy mohou mít místo vodíku skupiny NH alkyl.

Obecný vzorec substituovaného imidu.

Názvosloví editovat

  • Systematický název: základ názvu kyseliny (systematický, latinský) + (di,tri,…) + (karbox)imid
  • opisný název: např. „imid kyseliny octové/ethanové“

Anorganické imidy editovat

Anorganické imidy vznikají náhradou dvou atomů vodíku v molekule amoniaku atomy kovu (při náhradě jednoho atomu vznikají amidy, při nahrazení všech tří vznikají nitridy), např.:

 
ftalimid, benzen-1,2-di-
karboximid

Externí odkazy editovat