Oxokyseliny

Oxokyseliny jsou karboxylové kyseliny, které mají v řetězci mimo funkční skupinu nahrazen atom vodíku dvojnou vazbou vázaným atomem kyslíku. Patří proto mezi substituční deriváty.

Podle výsledné karbonylové skupiny se rozlišují aldokyseliny (aldehydická skupina -CH=O) a ketokyseliny (ketoskupina -CO-).

Významní zástupciEditovat

NázvoslovíEditovat

Systematický název příslušné oxokyseliny se sestaví z názvu výchozí karboxylové kyseliny s použitím číslování a předpony „oxo-“ (případně. i násobících předpon di, tri, …). Lze použít číslování dvojího druhu:

  • klasické číslování - atom C skupiny COOH má číslo 1, následující má číslo 2, … Používá se nejčastěji se systematickým názvem kyseliny.
  • řecká písmena - atom funkční skupiny COOH se neoznačuje, následující má písmeno α, … Používá se nejčastěji s triviálním názvem kyseliny.
C3/βHO-C2/αO-C1OOH kyselina 2,3-dioxopropanová / α,β-dioxopropionová

Externí odkazyEditovat