Karbonylové sloučeniny

chemická sloučenina obsahující karbonylovou skupinu

Karbonylové sloučeniny jsou především organické sloučeniny, které obsahují karbonylovou skupinu, která se skládá z uhlíkového atomu vázaného dvojnou vazbou ke kyslíkovému atomu. Řadí se mezi deriváty uhlovodíků.

Karbonylová skupina

Karbonylové sloučeniny v anorganické chemii

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Karbonyly kovů.

Karbonylové sloučeniny se vyskytují i v chemii anorganické, kde se jedná o komplexy s atomy kovů. Uhlík v oxidu uhelnatém má volný elektronový pár, tudíž se může stát donorem a vytvořit tak koordinačně kovalentní vazbu. Příklady karbonylových sloučenin v anorganické chemii mohou být pentakarbonyl železa Fe(CO)5, který v motorech snižuje otřesy, a tetrakarbonyl niklu Ni(CO)4, který je důležitý při získání čistého niklu.

Karbonylové sloučeniny v organické chemii

editovat

V organické chemii je samotná karbonylová skupina obsažena v aldehydech a ketonech. Je ale také součástí řady složitějších funkčních skupin (viz tabulka).

V systematickém názvosloví je ve sloučenině karbonylová skupina vždy na druhém místě, např.: dichlorid karbonylu.

Tabulka karbonylových sloučenin

editovat
Sloučenina Struktura Vzorec Poznámka
Aldehyd   RCHO samotná
karbonylová
skupina
Keton   RCOR'
Karboxylová kyselina   RCOOH karbonylová
+
hydroxylová skupina
Ester   RCOOR' funkční
deriváty
karboxylových
kyselin
Amid   RCONH2
Acylhalogenid   RCOCl
Anhydrid   (RCO)2O

Externí odkazy

editovat