Chlorid fosforitý

chemická sloučenina

Chlorid fosforitý je sloučenina fosforu a chloru s chemickým vzorcem PCl3. Je nejvýznamnějším ze tří chloridů fosforu. Důležitý je hlavně pro chemický průmysl, používá se při výrobě organických sloučenin fosforu pro širokou škálu aplikací.

Chlorid fosforitý
Vzorec
Vzorec
Kapalná forma
Kapalná forma
Obecné
Systematický názevchlorid fosforitý
Anglický názevPhosphorus trichloride
Německý názevPhosphortrichlorid
Sumární vzorecPCl3
Vzhledbezbarvá kapalina
Identifikace
Registrační číslo CAS7719-12-2
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)231-749-3
Indexové číslo015-007-00-4
PubChem24387
UN kód1809
Číslo RTECSTH3675000
Vlastnosti
Molární hmotnost137,33 g/mol
Teplota tání−93,7 °C
Teplota varu75,3 °C
Hustota1,85 g/cm³ (−95 °C)
1,576 g/cm³ (18 °C)
1,574 g/cm³ (21 °C)
Index lomu1,516 (14 °C)
1,512 15 (25 °C)
Kritická teplota Tk290 °C
Kritická hustota0,520 g/cm3
Rozpustnost ve voděhydrolýza
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
alkoholy (reaguje)
ethery
kapalný fluorovodík
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
tetrachlormethan
kapalné uhlovodíky
sirouhlík
Relativní permitivita εr3,72 (18 °C)
3,47 (22 °C)
3,43 (25 °C)
Tlak páry29,3 kPa (0 °C)
Měrná magnetická susceptibilita−5,82×10−6 cm3 g−1
Ionizační energie9,91 eV
Povrchové napětí29,3 mN/m (0 °C)
21,9 mN/m (75 °C)
Struktura
Tvar molekulytrigonální pyramida
Dipólový moment2,6×10−30 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−306,4 kJ/mol (plyn)
−306,4 kJ/mol (kapalina)
Entalpie varu ΔHv346,7 J/g
Standardní molární entropie S°311,7 J K−1 mol−1 (plyn)
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−260,5 kJ/mol (plyn)
−286,3 kJ/mol (kapalina)
Izobarické měrné teplo cp0,540 J K−1 g−1
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
[1]
Nebezpečí[1]
H-větyH330 H300 H373 H314 EUH014 EUH029
R-větyR14 R26/28 R35 R48/20
S-věty(S1/2) S7/8 S26 S36/37/39 S45
NFPA 704
0
4
2
W
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Chemické vlastnosti Editovat

Oxidační číslo fosforu v PCl3 se obvykle označuje jako +3, chloru jako −1. Reaktivita v zásadě tomuto stavu odpovídá.

Redoxní reakce Editovat

PCl3 je prekurzorem jiných sloučenin fosforu, podléhá oxidaci na chlorid fosforečný (PCl5), thiochlorid fosforečný (PSCl3) nebo oxychlorid fosforečný (POCl3).

Při průchodu elektrického výboje směsí par PCl3 a vodíku se tvoří vzácný chlorid fosforu, tetrachlordifosfan (P2Cl4).

Bezpečnost Editovat

PCl3 je toxický, v koncentraci 600 ppm usmrcuje už za několik minut.[2] Evropská směrnice 67/548/EEC ho označuje jako vysoce toxický a žíravý.

Hydrolýzou, a to i při kontaktu s kůží a sliznicemi (včetně dýchacího ústrojí a očí), vznikají kyseliny chlorovodíková, fosforečná a fosforitá. Výsledkem je silné podráždění, při vyšších koncentracích poleptání sliznic a kůže. Může se vyvinout plicní edém, někdy s prodlevou až 36 hodin. Při otravě se objevuje také mírná leukocytóza, neutrofilie a zvýšená sedimentace červených krvinek. Systémově se projevuje hyperfosfatáza, hypokalcémie a metabolická acidóza (výsledek vstřebání kyseliny fosforečné z rozkladu chloridu fosforečného).[3]

Reakcí s alkoholy vytváří silné nervové jedy, které by šly zařadit do skupiny látek typu novičok.

Reference Editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Phosphorus trichloride na anglické Wikipedii.

  1. a b Phosphorus trichloride. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. A. D. F. Toy, The Chemistry of Phosphorus, Pergamon Press, Oxford, UK, 1973.
  3. Phosphorus trichloride – UK PID Monograph

Literatura Editovat

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy Editovat