Chlorid fosforečný

chemická sloučenina

Chlorid fosforečný je chemická sloučenina se vzorcem PCl5. Je to jeden z nejdůležitějších chloridů fosforu, mezi další patří chlorid fosforitý PCl3 a oxidochlorid fosforečný POCl3. PCl5 nachází využití hlavně jako chlorační činidlo. Jedná se o bezbarvou pevnou látku, komerční produkty však bývají nažloutlé, protože jsou kontaminovány chlorovodíkem.

Chlorid fosforečný
Dvojrozměrný model molekuly chloridu fosforečného
Dvojrozměrný model molekuly chloridu fosforečného
Trojrozměrný model molekuly chloridu fosforečného
Trojrozměrný model molekuly chloridu fosforečného
Strukturní vzorec molekuly chloridu fosforečného
Strukturní vzorec molekuly chloridu fosforečného
Obecné
Systematický názevChlorid fosforečný
Anglický názevPhosphorus pentachloride
Německý názevPhosphorpentachlorid
Sumární vzorecPCl5
VzhledŽlutobílá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS10026-13-8
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)233-060-3
Indexové číslo015-008-00-X
Číslo RTECSTB6125000
Vlastnosti
Molární hmotnost208,239 g/mol
Teplota tání166,8 °C (za vyššího tlaku)
Teplota sublimace162 °C
Hustota2,114 g/cm3 (25 °C)
0,004 65 g/cm3 (296 °C, plyn)
Kritická teplota Tk372 °C
Rozpustnost ve voděRozklad
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
Tetrachlormethan
Sirouhlík
Relativní permitivita εr4,23 (23 °C)
2,85 (160 °C)
Měrná magnetická susceptibilita−5,64×10−6 cm3g−1
Struktura
Krystalová strukturačtverečná
Hrana krystalové mřížkya= 922 pm
c= 744 pm
Koordinační geometrietrigonální bipyramida (D3h)
Tvar molekulytrigonální bipyramida
Dipólový moment0 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−398,9 kJ/mol (plyn)
−463,5 kJ/mol (kapalina)
Entalpie sublimace ΔHsub303,5 J/g
Standardní molární entropie S°352,8 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−324,7 kJ/mol
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
[1]
Nebezpečí[1]
H-větyH330 H302 H373 H314 EUH014 EUH029
R-větyR14, R22, R26, R34, R48/20
S-větyS1/2, S7/8, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
0
3
2
W
Teplota vzníceníNehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Fyzikálně-chemické vlastnosti editovat

Chlorid fosforečný je rozpustný v nepolárních rozpouštědlech. Je dobře rozpustný v tetrachlormethanu (CCl4), sirouhlíku (CS2) a kapalných aromatických uhlovodících. S vodou prudce reaguje.

Příprava editovat

PCl5 se připravuje chlorací chloridu fosforitého. Tato reakce byla v roce 2000 použita k výrobě cca 10 000 tun chloridu fosforečného.[2]

PCl3 + Cl2   PCl5 ΔH = −124 kJ/mol

PCl5 existuje v rovnováze s PCl3 a chlorem a při 180 °C je stupeň disociace cca 40 %[2]. Kvůli této rovnováze vzorky PCl5 často obsahují chlor, který způsobuje nazelenalé zbarvení.

Bezpečnost editovat

Chlorid fosforečný je nebezpečná látka, protože bouřlivě reaguje s vodou. Při reakci vzniká chlorovodík a chlor.

Literatura editovat

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Phosphorus pentachloride na anglické Wikipedii.

  1. a b Phosphorus pentachloride. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001. ISBN 0-12-352651-5.

Externí odkazy editovat