Chlorid fosforečný

chemická sloučenina

Chlorid fosforečný je chemická sloučenina se vzorcem PCl5. Je to jeden z nejdůležitějších chloridů fosforu, mezi další patří chlorid fosforitý PCl3 a oxidochlorid fosforečný POCl3. PCl5 nachází využití hlavně jako chlorační činidlo. Jedná se o bezbarvou pevnou látku, komerční produkty však bývají nažloutlé, protože jsou kontaminovány chlorovodíkem.

Chlorid fosforečný
Dvojrozměrný model molekuly chloridu fosforečného

Dvojrozměrný model molekuly chloridu fosforečného

Trojrozměrný model molekuly chloridu fosforečného

Trojrozměrný model molekuly chloridu fosforečného

Strukturní vzorec molekuly chloridu fosforečného

Strukturní vzorec molekuly chloridu fosforečného

Obecné
Systematický název Chlorid fosforečný
Anglický název Phosphorus pentachloride
Německý název Phosphorpentachlorid
Sumární vzorec PCl5
Vzhled Žlutobílá krystalická látka
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 233-060-3
Indexové číslo 015-008-00-X
Číslo RTECS TB6125000
Vlastnosti
Molární hmotnost 208,239 g/mol
Teplota tání 166,8 °C (za vyššího tlaku)
Teplota sublimace 162 °C
Hustota 2,114 g/cm3 (25 °C)
0,004 65 g/cm3 (296 °C, plyn)
Kritická teplota Tk 372 °C
Rozpustnost ve vodě Rozklad
Rozpustnost v nepolárních
rozpouštědlech
Tetrachlormethan
Sirouhlík
Relativní permitivita εr 4,23 (23 °C)
2,85 (160 °C)
Měrná magnetická susceptibilita −5,64×10−6 cm3g−1
Struktura
Krystalová struktura čtverečná
Hrana krystalové mřížky a= 922 pm
c= 744 pm
Koordinační geometrie trigonální bipyramida (D3h)
Tvar molekuly trigonální bipyramida
Dipólový moment 0 Cm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −398,9 kJ/mol (plyn)
−463,5 kJ/mol (kapalina)
Entalpie sublimace ΔHsub 303,5 J/g
Standardní molární entropie S° 352,8 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −324,7 kJ/mol
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
[1]
Nebezpečí[1]
H-věty H330 H302 H373 H314 EUH014 EUH029
R-věty R14, R22, R26, R34, R48/20
S-věty S1/2, S7/8, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
2
W
Teplota vznícení Nehořlavý
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Fyzikálně-chemické vlastnostiEditovat

Chlorid fosforečný je rozpustný v nepolárních rozpouštědlech. Je dobře rozpustný v tetrachlormethanu (CCl4), sirouhlíku (CS2) a kapalných aromatických uhlovodících. S vodou prudce reaguje.

PřípravaEditovat

PCl5 se připravuje chlorací chloridu fosforitého. Tato reakce byla v roce 2000 použita k výrobě cca 10 000 tun chloridu fosforečného.[2]

PCl3 + Cl2   PCl5 ΔH = −124 kJ/mol

PCl5 existuje v rovnováze s PCl3 a chlorem a při 180 °C je stupeň disociace cca 40 %[2]. Kvůli této rovnováze vzorky PCl5 často obsahují chlor, který způsobuje nazelenalé zbarvení.

BezpečnostEditovat

Chlorid fosforečný je nebezpečná látka, protože bouřlivě reaguje s vodou. Při reakci vzniká chlorovodík a chlor.

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Phosphorus pentachloride na anglické Wikipedii.

  1. a b Phosphorus pentachloride. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. a b Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San Diego, 2001. ISBN 0-12-352651-5.

Externí odkazyEditovat