Chlorovodík

chemická sloučenina

Chlorovodík (HCl, systematický název chloran) je sloučenina chloruvodíku. S vodou tvoří roztok nazývaný kyselina chlorovodíková. Za běžných podmínek se jedná o bezbarvý plyn, který při kontaktu se vzdušnou vlhkostí tvoří bílý aerosol kyseliny chlorovodíkové. Chlorovodík a kyselina chlorovodíková jsou průmyslově významné látky.

Chlorovodík
Rozměry molekuly chlorovodíku
Rozměry molekuly chlorovodíku
Obecné
Systematický názevchloran
Latinský názevHydrogenii chloridum
Hydrogenium chloratum
Anglický názevHydrogen chloride
Německý názevChlorwasserstoff
Sumární vzorecHCl
Vzhledbezbarvý plyn
Identifikace
Registrační číslo CAS7647-01-0
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)231-595-7
Indexové číslo017-002-00-2
Číslo RTECSMW4025000
Vlastnosti
Molární hmotnost36,46 g/mol (HCl)
Molární koncentrace cM12,08 mol/dm3 (37% roztok)
Teplota tání−114,2 °C (158,8 K)
Teplota varu−85,1 °C (187,9 K)
Hustota1,477 g/l, plyn (25 °C) 1,187 g/ml, kapalina (−85 °C)
Rozpustnost ve vodě720 g/l (20 °C)
Termodynamické vlastnosti
Entalpie tání ΔHt−114,22 J/g
Entalpie varu ΔHv−85,03 J/g
Entalpie rozpouštění ΔHrozp−2 052,8 J/g
Měrné teplo798,1 J/kg K
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
GHS06 – toxické látky
GHS06
[1]
Nebezpečí[1]
R-větyR23, R35
S-větyS1/2, S9, S23 S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
0
3
1
 
Teplota vzníceníNení vznítitelný
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Výroba editovat

laboratoři se připravuje reakcí kyseliny sírové s chloridem sodným (kuchyňskou solí).

2 NaCl + H2SO4Na2SO4 + 2 HCl

Průmyslově se vyrábí buď reakcí chloruvodíkem (obvykle současně s elektrolýzou solanky) a dále je též odpadním produktem chlorace uhlovodíků.

H2 + Cl2 → 2 HCl

Nebezpečí editovat

Při vdechování do plic i při jiném kontaktu s kapalnou vodou se v ní velmi rychle rozpouští. Vodný roztok chlorovodíku, tj. kyselina chlorovodíková (též solná, zast.), je silnou minerální kyselinou. I plynný chlorovodík tvoří se vzdušnou vlhkostí vysoce žíravý a extrémně korozivní aerosol (mikrokapky) kyseliny chlorovodíkové. Tento aerosol je poměrně stabilní a jen pomalu se sráží. Jeho agresivita k živým tkáním i jeho korozní potenciál významně závisí na obsahu vlhkosti a teplotě.

Související články editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Hydrogen chloride na anglické Wikipedii.

  1. a b Hydrochloric acid. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazy editovat