C

písmeno latinské abecedy

C je třetí písmeno latinské i české abecedy. Vzniklo z písmene gama Γ řecké abecedy.

C
ZnakC
Název v Unicodu
Kódovánídechex
Unicode67U+0043
UTF-86743
Číselná entitaCC
EBCDIC195C3
Znakc
Název v Unicodu
Kódovánídechex
Unicode99U+0063
UTF-89963
Číselná entitacc
EBCDIC13183
Hláskování českéCyril
Hláskování mezinárodníCharlie
IPA: [ˈtʃɑɹliː]
Braille
Morseova abeceda−·−· (cí-lov-ní-ci)
Vizuální reprezentace
C v námořní vlajkové abeceděC v semaforové abeceděC ve znakové řeči
Na tento článek je z technických důvodů přesměrováno heslo C#. Pro programovací jazyk C# přejděte na článek C Sharp.

Písmeno původně ozačovalo latinské hlásky [g] i [k], potřebou jejich grafického rozlišení vzniklo později písmeno G. V období pozdního Říma se výslovnost latinského písmene C v pozici před hláskami [e] a [i] změnila na [c]. Např. jméno Cicero se pak místo [kikero] četlo [cicero]. Tato výslovnost byla přejata i do českého pravopisu, kde doplněním háčku vzniklo písmeno Č pro hlásku, která se v latině nevyskytuje.

Významy editovat

C editovat

Biochemie
aminokyselina cystein
DNA báze cytosin
Elektrotechnika
označení standardní velikosti elektrického článku ve tvaru válceprůměru 23 mm a délce 43 mm (tzv. „malý buřt“)
Formát papíru
normalizovaná pomocná řada
Fyzika
značka veličiny elektrická kapacita
Hromadná doprava
Linka C
Chemie
značka uhlíku
Informatika
C:\ je konvenční označení prvního pevného disku (resp. prvního logického disku na primární diskový oddíl) v operačních systémech založených na CP/M, jako třeba DOS
programovací jazyk Cprogramovací jazyk, od něhož byly odvozeny i další (C++, C#, Objective-C)
Jednotky
soustavě SI značka odvozené jednotky elektrického nábojecoulomb
Mezinárodní poznávací značka
Kuba
Nutriologie
vitamín C
Potravinářství
vejce – druhá nejmenší velikost slepičích vajec
Sport
C se používá jako označení pro kapitána týmu (-C-)
Šestnáctková soustava (a další číselné soustavy o základu větším než 12)
číslice 12
Vzdělávání
průměrná známka (v anglosaském školství, odpovídající českému stupni dobře)
Železnice
označení vozů třetí třídy

c editovat

Fyzika
značka konstanty pro rychlost světla
jednotka aktivitycurie
značka pro měrné teplo
Geometrie
při aplikaci Pythagorovy věty ve tvaru c2 = a2 + b2 přeponu pravoúhlého trojúhelníku
trojúhelníku stranu protilehlou k vrcholu C
mnohoúhelnících o 4 a více vrcholech stranu mezi vrcholy C a D
Hudba
nota
Jednotky
soustavě SI značka předpony pro jednu setinu (centi-)
Železnice
označení lehátkových vozů
označení vozů s oddíly s místy k sezení, která jdou upravit na místa k ležení – lehátkový vůz

editovat

Znak
Název v UnicoduRoman numeral one hundred
Kódovánídechex
Unicode8557U+216D
UTF-8226 133 173e2 85 ad
Číselná entitaⅭⅭ
Římské číslice
symbol pro 100 (z latinského centum); též psáno jako obyčejné C

editovat

Znak
Název v UnicoduDouble-struck capital C
Kódovánídechex
Unicode8450U+2102
UTF-8226 132 130e2 84 82
Číselná entitaℂℂ
Matematika
Množina komplexních čísel  

editovat

Znak
Název v UnicoduColon sign
Kódovánídechex
Unicode8353U+20A1
UTF-8226 130 161e2 82 a1
Číselná entita₡₡
Měnová jednotka
značka pro měnovou jednotku colón

editovat

Znak
Název v UnicoduDegree Celsius
Kódovánídechex
Unicode8451U+2103
UTF-8226 132 131e2 84 83
Číselná entita℃℃
Jednotky
soustavě SI je ℃ (též psáno jako °C) značka vedlejší jednotky teplotystupeň Celsia

¢ editovat

Znak¢
Název v UnicoduCent sign
Kódovánídechex
Unicode162U+00A2
UTF-8194 162c2 a2
Číselná entita¢¢
Názvová entita¢
Měnová jednotka
značka pro měnovou jednotku cent

© editovat

Znak©
Název v UnicoduCopyright sign
Kódovánídechex
Unicode169U+00A9
UTF-8194 169c2 a9
Číselná entita©©
Názvová entita©
Typografie
značka pro copyright

editovat

Ↄ: ROMAN NUMERAL REVERSED ONE HUNDRED; Unicode: U+2183; html: Ↄ
ↄ: LATIN SMALL LETTER REVERSED C; Unicode: U+2184; html: ↄ

Písmeno Ↄ (antisigma) bylo jedním ze tří tzv. klaudiánských písmen přidaných do latinské abecedy císařem Claudiem a vyjadřovalo dvojhlásku BS či PS (podobně jako X se již dříve používalo pro KS či GS). V běžném písmu se klaudiánská písmena neuchytila a používala se řídce pouze za Claudiova života. Mnohem déle se znak Ↄ udržel v římských číslech pro vyjádření vyšších řádů než stovky.

 
Číslo 1630 (MDCXXX) klasickým způsobem zápisu
 
Příklad zápisu ze 16. století


Historie editovat

Písmeno C v latině označovalo neznělou souhlásku [k]. Vyvinulo se spolu s písmenem G (označujícím znělý protějšek [g]) z etruského znaku zvaného gimmel, který pocházel z řeckého písmene gamma. Etruština na rozdíl od latiny nerozlišovala znělou a neznělou výslovnost této hlásky, proto pro ni měla pouze jeden znak.

V nejstarších latinských textech se pro zápis [k] i [g] používala písmena C, K a Q: Q před zaokrouhlenými samohláskami, K před A a C v jiných pozicích. Ve 3. století před n. l. bylo vytvořeno písmeno G a pro zápis neznělého [k] zcela převládlo používání C nad K a Q. C se tedy stalo ekvivalentem řeckého písmena kappa a G ekvivalentem písmena gamma. Podle tohoto pravidla pak byla řecká slova přepisována do latinky.

V pozdějším období se ve vulgární latině původní [k] před předními samohláskami změnilo na [t͡s], resp. [t͡ʃ], což ovlivnilo výslovnost psaného C v různých jazycích psaných latinkou.

Výskyty v současných jazycích editovat

 
Výslovnost psaného <c> v evropských jazycích

Písmeno C je součástí abeced různých jazyků zapisovaných latinkou, má však různé využití a různou zvukovou platnost, danou různým historickým vývojem. C je často součástí různých spřežek, jako například CH.

Ve všech slovanských jazycích psaných latinkou (čeština, slovenština, polština, lužická srbština, slovinština, chorvatština) se písmeno C vyslovuje jako neznělá alveolární afrikáta [t͡s]. K zápisu [k] slouží písmeno K.

Stejná situace je i v maďarštině, litevštině, lotyštině a albánštině.

V románských jazycích je základní výslovnost neznělá velární ploziva [k]. Před předními samohláskami (I, E) se však výslovnost mění. Ve francouzštině a portugalštině se vyslovuje jako neznělá alveolární frikativa [s]. V italštině a rumunštině se měkčí na neznělou postalveolární afrikátu [t͡ʃ] (jako české č). Ve španělštině se vyslovuje jako neznělá dentální frikativa [θ] (jako neznělé anglické th), v některých oblastech se však vyslovuje [s].

Písmeno K se v těchto jazycích využívá jen zřídka, především v cizích slovech. Hláska [t͡s] se v italštině zapisuje jako Z a v rumunštině Ț. V ostatních románských jazycích se spojení /ts/ nepovažuje za samostatnou hlásku, tedy pro něj nemají zvláštní znak.

V angličtině se C čte podle stejných pravidel jako ve francouzštině, tedy jako [k] nebo [s]. Angličtina kromě toho používá i písmeno K. Spojení /ts/ není samostatnou hláskou.

V němčině se [k] zapisuje zpravidla písmenem K a [t͡s] jako Z. Písmeno C se používá v cizích slovech a čte se buď [k], nebo [t͡s] (před předními samohláskami).

V ostatních germánských jazycích se rovněž používá písmeno K. Písmeno C je (s výjimkou spřežek) pouze v cizích slovech, kde se před předními samohláskami vyslovuje [s]. Spojení /ts/ není samostatnou hláskou.

V angličtině, němčině a švédštině se namísto zdvojeného KK píše CK.

V turečtině se C čte jako znělá postalveolární afrikáta [d͡ʒ] (jako české dž).

Tvary s diakritikou editovat

řazeno podle pořadí v Unicode

Çç (cedilla)
albánština, francouzština, katalánština, portugalština, turečtina
Ćć (čárka nad vpravo)
chorvatština, polština, srbština
Ĉĉ (vokáň)
esperanto
Ċċ (tečka nad)
maltština, staroangličtina
Čč (háček)
čeština, estonština, chorvatština, litevština, lotyština, slezština, slovenština, slovinština
Ḉḉ (cedilla a čárka nad vpravo)
???

Znaky jiných abeced editovat

Сс (cyrilice – výslovnost [s]; pochází z řeckého písmena sigma)
ruština, srbština, bulharština aj.

Externí odkazy editovat